Υεμένη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Υεμένη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 YER 425.000 1,608.799
 USD 1.699 6.431
 EUR 1.440 5.451
Υεμένη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 425 (Yemeni Rial). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 298.38 Yemeni Rial. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Yemeni Rial)
5.002
14.987
62.621
85.523
87.292
100.731
107.379
111.587
121.231
121.625
128.772
132.696
135.724
137.412
138.525
143.422
144.433
144.969
147.112
153.974
155.367
155.971
160.000
167.947
170.361
176.584
181.969
182.982
183.556
183.683
187.523
192.328
198.421
201.591
212.088
218.079
220.902
221.871
227.344
227.344
228.585
229.278
229.679
230.172
230.643
230.853
231.023
231.438
231.697
231.700
233.196
235.007
238.552
239.900
242.182
243.806
245.598
247.505
250.115
251.318
259.801
260.451
261.585
261.842
262.088
262.906
266.386
266.930
269.159
269.480
270.556
272.362
272.723
275.762
276.102
276.864
276.864
278.169
280.204
281.786
282.501
283.169
283.414
283.617
285.325
286.271
287.900
289.665
293.047
294.388
296.151
297.396
297.952
298.509
298.863
300.109
302.075
303.228
303.312
310.026
311.248
313.110
319.714
320.535
325.881
327.890
329.352
329.910
330.349
333.019
337.772
340.249
343.609
348.285
348.894
350.540
351.064
351.937
360.330
363.710
365.197
365.516
366.850
371.681
376.158
379.652
382.197
384.081
387.856
388.804
390.871
392.347
395.594
404.166
407.403
414.028
415.505
416.260
421.074
423.341
424.230
425.000
445.486
447.821
449.619
452.692
452.837
454.343
457.590
459.066
464.167
464.676
479.151
480.206
488.086
488.755
494.197
494.788
496.854
496.854
500.826
502.596
513.155
540.223
543.794
628.883
634.708
0
158.7
317.4
476
634.71
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK