Καζαχστάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Καζαχστάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 KZT 209.700 793.800
 USD 0.440 1.666
 EUR 0.441 1.669
Καζαχστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 209.7 (Kazakhstan Tenge). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 624.52 Kazakhstan Tenge. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Kazakhstan Tenge)
10.589
14.425
25.479
155.773
162.189
176.726
204.217
209.700
210.406
214.534
244.949
253.055
258.422
263.743
264.792
269.432
275.115
280.586
295.452
296.092
302.422
356.717
387.444
401.021
425.914
428.546
433.633
440.280
443.230
458.473
460.745
465.014
466.850
470.969
471.698
474.430
479.163
479.908
491.441
491.999
493.056
494.622
495.089
500.967
504.518
505.905
514.408
518.449
529.955
531.200
531.627
538.062
542.041
544.237
545.155
549.898
557.818
558.124
567.443
568.228
570.571
593.420
595.527
599.098
599.240
601.016
601.724
606.908
608.431
609.813
614.297
614.357
614.797
615.878
619.875
621.818
623.021
623.435
623.654
625.856
629.995
633.878
635.565
637.287
638.285
639.499
643.222
643.945
643.945
646.654
647.004
649.208
649.526
650.082
650.466
652.445
655.819
659.872
660.984
662.786
677.535
679.854
679.937
692.168
693.792
695.621
697.170
697.650
698.176
702.253
702.442
703.570
704.890
705.151
708.722
710.218
711.479
711.954
725.054
737.969
747.001
753.214
754.281
755.967
759.921
779.963
784.243
788.048
794.055
796.086
796.609
796.745
801.888
805.141
806.120
806.881
808.974
809.365
810.876
823.290
823.658
824.901
827.520
833.229
844.582
846.545
857.008
869.849
874.605
878.712
885.166
899.486
906.238
906.358
910.139
910.502
910.750
929.298
940.712
956.882
965.056
972.680
1003.994
1007.172
1082.598
1091.602
1311.603
1415.253
0
353.8
707.6
1061.4
1415.25
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK