Καζαχστάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 24-Ιανουάριος-2022

Καζαχστάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 KZT 203.800 771.467
 USD 0.466 1.764
 EUR 0.412 1.560
Καζαχστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 203.8 (Kazakhstan Tenge). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 539.75 Kazakhstan Tenge. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 24-Ιανουάριος-2022
(λίτρο, Kazakhstan Tenge)
10.927
22.416
131.978
137.963
143.432
151.820
174.238
187.133
203.800
213.904
224.457
231.896
237.188
252.100
257.114
257.364
264.578
271.346
271.494
279.535
280.456
288.127
294.443
301.067
315.273
323.449
332.483
352.335
353.978
361.517
363.397
366.156
370.418
380.799
381.231
382.621
385.957
390.089
392.555
401.418
402.106
403.895
413.602
424.710
425.292
426.308
427.040
429.815
432.755
446.508
446.863
447.910
448.021
451.284
452.520
455.606
457.212
458.766
463.627
464.271
464.271
472.670
473.121
474.433
475.165
477.878
479.342
480.680
482.859
483.779
488.350
489.851
491.752
494.036
494.392
496.523
504.505
505.773
506.547
506.690
509.325
515.949
515.975
518.100
521.125
527.038
529.614
530.737
532.314
533.647
548.147
548.410
550.738
557.912
560.130
561.386
561.408
562.160
566.063
568.911
570.572
570.600
571.822
572.023
573.625
577.090
585.058
595.434
599.210
601.228
602.994
607.600
608.695
609.560
616.756
622.432
628.919
636.124
653.172
656.699
658.995
661.779
663.264
668.901
678.114
681.083
690.916
702.862
704.771
706.327
713.142
716.902
717.216
729.394
734.833
735.003
740.975
742.320
745.925
746.855
749.390
752.642
789.483
796.907
799.673
803.438
810.621
813.241
813.241
822.646
830.208
830.565
850.859
859.274
859.946
863.972
867.193
870.707
880.063
880.162
903.609
903.682
904.491
910.317
929.560
957.434
982.522
1161.479
0
290.4
580.7
871.1
1161.48
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK