Καζαχστάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάϊος-2024

Καζαχστάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 KZT 244.600 925.911
 USD 0.554 2.097
 EUR 0.510 1.931
Καζαχστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 244.6 (Kazakhstan Tenge). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 591.28 Kazakhstan Tenge. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάϊος-2024
(λίτρο, Kazakhstan Tenge)
12.630
13.681
15.454
125.230
150.884
151.138
155.202
187.627
192.846
221.180
234.304
239.356
244.600
254.634
259.734
274.167
274.303
278.447
286.501
287.529
309.083
321.393
358.146
365.898
371.394
377.032
387.101
389.805
399.345
410.921
420.555
426.503
427.363
433.688
436.072
443.350
453.154
453.165
454.761
462.506
464.508
464.638
467.770
468.927
469.944
489.347
489.940
491.001
492.182
493.109
495.036
497.930
500.495
503.847
504.775
510.838
511.820
512.575
514.015
529.641
532.250
533.735
537.672
538.287
539.544
552.854
552.877
561.723
562.156
567.456
567.521
567.878
569.709
571.716
574.823
583.649
585.337
585.462
587.285
588.491
592.281
592.731
593.077
595.954
597.307
599.147
607.128
607.276
608.345
609.893
614.715
615.631
616.113
618.871
622.412
624.111
632.973
634.128
635.184
638.060
639.618
640.719
642.351
642.854
644.826
647.420
648.339
648.759
650.036
653.842
656.052
657.054
659.890
664.841
666.921
671.118
673.138
681.896
683.515
691.554
697.646
700.354
716.653
721.896
724.927
729.227
738.704
747.443
747.980
751.673
752.605
757.878
763.348
765.548
777.532
779.635
781.367
783.093
784.004
793.871
799.523
801.980
806.184
807.349
827.578
836.015
838.610
842.789
856.149
862.982
869.249
871.968
873.214
884.335
893.334
898.477
910.796
912.154
914.306
917.987
924.082
938.768
940.688
967.362
973.766
974.919
1013.847
1021.051
1418.206
0
354.6
709.1
1063.7
1418.21
This site uses cookies.
Learn more here


OK