Καζαχστάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Καζαχστάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 KZT 189.900 718.849
 USD 0.446 1.688
 EUR 0.378 1.431
Καζαχστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 189.9 (Kazakhstan Tenge). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 507.78 Kazakhstan Tenge. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Kazakhstan Tenge)
8.512
25.504
106.568
145.544
148.554
171.425
182.738
189.900
206.312
206.982
219.145
225.823
230.977
233.849
235.742
244.076
245.798
246.709
250.356
262.034
264.405
265.432
272.290
285.814
289.922
300.513
309.677
311.399
312.378
312.592
319.129
327.306
337.675
343.069
360.933
371.129
375.933
377.581
386.895
386.895
389.007
390.187
390.869
391.708
392.511
392.867
393.157
393.864
394.304
394.309
396.855
399.937
405.969
408.264
412.147
414.910
417.961
421.206
425.648
427.695
442.131
443.237
445.167
445.604
446.022
447.415
453.339
454.263
458.057
458.603
460.435
463.508
464.123
469.293
469.873
471.170
471.170
473.391
476.854
479.546
480.762
481.899
482.317
482.662
485.569
487.178
489.950
492.954
498.709
500.992
503.993
506.111
507.058
508.006
508.607
510.727
514.073
516.035
516.178
527.604
529.684
532.852
544.092
545.490
554.586
558.006
560.493
561.444
562.190
566.735
574.824
579.038
584.757
592.713
593.750
596.551
597.443
598.928
613.212
618.965
621.496
622.038
624.308
632.530
640.149
646.095
650.426
653.631
660.056
661.670
665.187
667.699
673.225
687.813
693.321
704.595
707.110
708.394
716.588
720.444
721.959
723.268
758.132
762.105
765.164
770.395
770.642
773.204
778.731
781.243
789.923
790.788
815.423
817.218
830.629
831.767
841.029
842.034
845.551
845.551
852.310
855.322
873.291
919.355
925.433
1070.238
1080.151
0
270
540.1
810.1
1080.15
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK