Μαλδίβες Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Μαλδίβες Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 MVR 14.730 55.759
 USD 0.959 3.630
 EUR 0.872 3.301
Μαλδίβες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 14.73 (Maldivian Rufiyaa). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 20.42 Maldivian Rufiyaa. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Maldivian Rufiyaa)
0.439
0.479
0.538
5.230
5.262
5.566
6.209
6.576
6.738
7.248
8.153
8.325
8.793
8.858
9.035
9.508
9.536
9.541
9.738
11.011
12.192
12.201
12.212
12.305
12.504
13.531
13.657
14.343
14.359
14.378
14.730
14.910
15.122
15.209
15.266
15.278
15.479
15.721
15.729
15.825
15.975
16.085
16.247
16.317
16.486
16.546
16.614
17.120
17.177
17.408
17.430
17.442
17.450
17.564
17.667
17.716
17.793
17.964
18.013
18.090
18.353
18.444
18.453
18.586
18.633
18.709
18.729
18.982
19.124
19.194
19.269
19.352
19.431
19.496
19.514
19.597
19.606
19.732
19.942
20.094
20.137
20.387
20.470
20.630
20.741
20.874
20.952
21.058
21.213
21.376
21.419
21.431
21.653
21.669
21.705
21.722
21.813
21.814
21.829
21.930
21.977
22.019
22.224
22.374
22.454
22.522
22.628
23.075
23.276
23.302
23.415
23.426
23.591
23.607
23.760
23.894
23.960
23.996
24.032
24.131
24.512
25.008
25.189
25.212
25.279
25.406
25.431
25.498
25.502
25.633
25.706
25.962
26.056
26.285
26.486
26.537
26.744
26.748
27.616
27.930
27.983
28.146
28.222
28.302
28.860
28.986
29.403
29.433
29.591
29.632
29.853
30.105
30.551
30.566
30.733
31.074
31.134
31.311
31.459
31.462
31.486
31.561
31.609
32.465
33.215
35.055
35.968
47.652
0
11.9
23.8
35.7
47.65
This site uses cookies.
Learn more here


OK