Μαλδίβες Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάϊος-2024

Μαλδίβες Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 MVR 13.980 52.920
 USD 0.904 3.422
 EUR 0.833 3.153
Μαλδίβες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 13.98 (Maldivian Rufiyaa). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 20.70 Maldivian Rufiyaa. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάϊος-2024
(λίτρο, Maldivian Rufiyaa)
0.442
0.479
0.541
4.384
5.282
5.291
5.433
6.568
6.751
7.743
8.202
8.379
8.563
8.914
9.093
9.598
9.603
9.748
10.030
10.066
10.820
11.251
12.538
12.809
13.002
13.199
13.551
13.646
13.980
14.385
14.722
14.931
14.961
15.182
15.266
15.520
15.864
15.864
15.920
16.191
16.261
16.266
16.375
16.416
16.451
17.131
17.151
17.189
17.230
17.262
17.330
17.431
17.521
17.638
17.671
17.883
17.917
17.944
17.994
18.541
18.633
18.685
18.822
18.844
18.888
19.354
19.355
19.664
19.680
19.865
19.867
19.880
19.944
20.014
20.123
20.432
20.491
20.495
20.559
20.601
20.734
20.750
20.762
20.863
20.910
20.975
21.254
21.259
21.297
21.351
21.520
21.552
21.568
21.665
21.789
21.848
22.159
22.199
22.236
22.337
22.391
22.430
22.487
22.505
22.574
22.664
22.697
22.711
22.756
22.889
22.967
23.002
23.101
23.274
23.347
23.494
23.565
23.871
23.928
24.209
24.423
24.518
25.088
25.272
25.378
25.528
25.860
26.166
26.185
26.314
26.347
26.531
26.723
26.800
27.219
27.293
27.354
27.414
27.446
27.791
27.989
28.075
28.222
28.263
28.971
29.267
29.357
29.504
29.971
30.211
30.430
30.525
30.569
30.958
31.273
31.453
31.885
31.932
32.007
32.136
32.350
32.864
32.931
33.865
34.089
34.129
35.492
35.744
49.648
0
12.4
24.8
37.2
49.65
This site uses cookies.
Learn more here


OK