Μαλδίβες Τιμή βενζίνης, λίτρο, 05-Ιούνιος-2023

Μαλδίβες Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 MVR 15.970 60.453
 USD 1.040 3.937
 EUR 0.971 3.676
Μαλδίβες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 15.97 (Maldivian Rufiyaa). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 19.64 Maldivian Rufiyaa. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το Α * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 05-Ιούνιος-2023
(λίτρο, Maldivian Rufiyaa)
0.064
0.439
0.478
4.055
5.170
5.241
5.734
6.595
6.879
7.446
8.149
8.334
8.416
8.813
8.860
9.035
9.535
9.546
9.738
9.839
10.618
11.414
11.556
11.876
12.462
12.639
12.893
13.118
13.469
14.059
14.250
14.300
14.387
14.442
15.057
15.151
15.176
15.321
15.352
15.386
15.565
15.581
15.590
15.669
15.672
15.786
15.970
15.992
16.150
16.229
16.304
16.324
16.424
16.485
16.492
16.501
16.782
16.976
17.080
17.265
17.308
17.558
17.601
17.639
17.658
17.753
17.816
18.024
18.035
18.311
18.420
18.500
18.572
18.652
18.722
18.757
18.877
19.002
19.220
19.302
19.354
19.391
19.941
19.976
20.300
20.380
20.386
20.432
20.443
20.577
20.587
20.596
20.609
20.610
20.631
20.758
20.908
20.976
20.996
21.091
21.198
21.273
21.295
21.321
21.387
21.397
21.483
21.607
21.643
21.655
21.722
21.748
22.048
22.550
22.690
22.759
22.986
23.200
23.393
23.677
23.831
23.858
23.941
23.997
24.303
24.517
24.687
24.702
24.833
24.960
25.471
25.553
25.603
25.694
25.726
25.784
25.981
25.996
26.157
26.273
26.923
27.294
27.561
27.702
27.955
27.965
28.038
28.038
28.155
28.994
29.109
29.288
29.584
29.930
30.013
30.141
30.278
30.322
30.430
30.687
31.016
31.797
32.178
32.194
32.609
34.057
34.159
45.537
0
11.4
22.8
34.2
45.54
This site uses cookies.
Learn more here


OK