Μαλδίβες Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Μαλδίβες Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 MVR 15.970 60.453
 USD 1.034 3.914
 EUR 1.037 3.925
Μαλδίβες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 15.97 (Maldivian Rufiyaa). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 20.23 Maldivian Rufiyaa. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Maldivian Rufiyaa)
0.343
0.467
0.825
5.045
5.253
5.724
6.615
6.792
6.815
6.949
7.934
8.196
8.370
8.543
8.577
8.727
8.911
9.088
9.570
9.590
9.795
11.554
12.549
12.989
13.795
13.881
14.045
14.261
14.356
14.850
14.923
15.062
15.121
15.255
15.278
15.367
15.520
15.544
15.918
15.936
15.970
16.021
16.036
16.226
16.341
16.386
16.662
16.792
17.165
17.205
17.219
17.428
17.557
17.628
17.657
17.811
18.068
18.078
18.379
18.405
18.481
19.221
19.289
19.405
19.409
19.467
19.490
19.658
19.707
19.752
19.897
19.899
19.913
19.948
20.078
20.141
20.180
20.193
20.200
20.271
20.405
20.531
20.586
20.642
20.674
20.713
20.834
20.857
20.857
20.945
20.956
21.028
21.038
21.056
21.068
21.133
21.242
21.373
21.409
21.468
21.945
22.020
22.023
22.419
22.472
22.531
22.581
22.597
22.614
22.746
22.752
22.789
22.831
22.840
22.955
23.004
23.045
23.060
23.484
23.903
24.195
24.396
24.431
24.486
24.614
25.263
25.401
25.525
25.719
25.785
25.802
25.806
25.973
26.078
26.110
26.135
26.203
26.215
26.264
26.666
26.678
26.718
26.803
26.988
27.356
27.419
27.758
28.174
28.328
28.461
28.670
29.134
29.353
29.357
29.479
29.491
29.499
30.100
30.469
30.993
31.258
31.505
32.519
32.622
35.065
35.357
42.483
45.840
0
11.5
22.9
34.4
45.84
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK