Μαλδίβες Τιμή βενζίνης, λίτρο, 30-Ιανουάριος-2023

Μαλδίβες Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 MVR 15.970 60.453
 USD 1.040 3.937
 EUR 0.957 3.623
Μαλδίβες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 15.97 (Maldivian Rufiyaa). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 20.12 Maldivian Rufiyaa. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 30-Ιανουάριος-2023
(λίτρο, Maldivian Rufiyaa)
0.243
0.484
0.820
4.873
5.195
5.284
5.471
6.576
6.753
7.063
7.381
7.896
8.150
8.319
8.858
8.888
9.035
9.535
9.536
9.738
11.228
11.687
12.252
12.262
12.313
12.716
13.027
13.371
14.298
14.344
14.938
14.970
15.046
15.128
15.351
15.385
15.439
15.471
15.496
15.643
15.681
15.970
15.985
16.388
16.454
16.475
16.493
16.588
16.643
16.664
16.793
16.851
17.031
17.183
17.227
17.475
17.531
17.544
17.761
17.882
17.890
17.983
18.106
18.376
18.501
18.511
18.598
18.616
18.710
18.752
18.856
19.030
19.031
19.326
19.353
19.430
19.553
19.559
19.568
19.619
19.664
19.772
19.806
19.863
20.150
20.363
20.425
20.491
20.588
20.772
20.813
20.923
20.941
20.983
21.011
21.068
21.151
21.255
21.318
21.409
21.422
21.469
21.783
22.103
22.211
22.289
22.354
22.357
22.412
22.462
22.608
22.696
22.761
22.821
22.824
22.995
23.588
23.778
24.074
24.166
24.393
24.683
24.693
24.693
25.119
25.177
25.273
25.282
25.763
25.796
26.111
26.305
26.362
26.420
26.453
26.595
26.729
26.829
26.978
27.190
27.396
27.616
28.001
28.030
28.040
28.395
28.488
29.014
29.683
29.715
29.736
29.849
30.542
30.599
30.683
31.300
31.320
31.343
31.385
31.873
32.018
32.335
32.985
34.017
34.137
34.722
35.075
45.234
0
11.3
22.6
33.9
45.23
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK