Συρία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Συρία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SYP 13,491.000 51,068.966
 USD 0.964 3.649
 EUR 0.895 3.388
Συρία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 13491 (Syrian Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 18388.30 Syrian Pound. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Syrian Pound)
400.470
434.681
490.000
3962.686
4775.207
4793.697
4912.276
5993.839
6079.232
6494.998
7428.985
7588.479
7637.402
8074.148
8235.287
8692.536
8698.087
8841.328
9101.271
9116.572
9799.986
10275.917
11395.510
11396.835
11406.104
11511.021
11719.995
12353.411
12364.791
12516.286
12710.287
13179.095
13323.859
13421.264
13491.000
13514.856
13644.368
13824.658
13887.655
14319.614
14331.836
14418.225
14542.021
14668.044
15114.954
15145.602
15293.836
15335.849
15423.464
15582.907
15606.511
15625.728
15642.564
15755.174
15778.498
15979.497
16012.199
16024.576
16049.968
16065.526
16143.890
16144.319
16600.720
16785.234
17033.271
17051.956
17105.187
17182.686
17416.064
17458.494
17464.231
17525.332
17539.153
17615.956
17736.128
17759.665
17842.273
17925.499
18127.193
18447.794
18541.885
18559.069
18659.051
18804.460
18835.271
18891.451
18938.577
19146.412
19231.444
19240.173
19243.995
19257.471
19262.637
19305.532
19332.312
19414.753
19508.138
19512.672
19524.784
19535.928
19780.921
19875.350
19897.554
20008.371
20074.145
20081.907
20196.820
20255.699
20256.459
20443.176
20459.015
20490.683
20555.597
20801.192
20865.281
21013.760
21050.921
21078.965
21294.130
21342.921
21538.251
22201.430
22259.991
22617.394
22721.243
22742.825
22774.176
22789.906
22813.435
22865.037
23211.271
23392.138
23497.644
23919.667
24249.749
24266.329
24266.477
24310.649
24333.506
24765.216
24839.075
24896.349
25224.882
25407.130
25652.976
26008.079
26066.917
26481.950
26481.950
27173.767
27220.491
27247.621
27302.319
27387.573
27732.947
27891.206
27942.303
28227.313
28260.476
28922.789
28960.767
29098.309
29296.815
29514.795
30099.291
30358.261
31649.663
32103.901
44957.749
0
11239.4
22478.9
33718.3
44957.75
This site uses cookies.
Learn more here


OK