Μπανγκλαντές Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Μπανγκλαντές Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BDT 130.000 492.103
 USD 1.209 4.577
 EUR 1.115 4.221
Μπανγκλαντές: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 130 (Bangladeshi Taka). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 141.41 Bangladeshi Taka. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Bangladeshi Taka)
1.704
3.371
5.743
34.077
36.425
36.866
40.009
46.162
49.978
50.421
57.033
58.316
61.623
61.685
62.011
63.244
65.593
66.708
66.751
68.166
72.449
74.369
86.946
87.068
93.126
96.726
100.079
100.245
101.620
103.211
103.280
104.165
104.624
105.866
106.083
107.218
107.471
107.729
108.578
109.840
109.925
111.355
113.546
113.702
114.681
115.261
115.465
116.772
116.848
117.465
119.333
120.142
120.226
120.444
120.628
122.024
122.456
122.587
122.989
123.584
123.851
124.347
126.590
129.676
129.704
129.850
130.000
130.188
130.838
131.002
133.229
133.447
134.010
135.468
136.263
136.427
136.624
137.153
137.560
137.705
141.933
142.237
142.794
143.263
143.724
144.230
144.342
144.775
145.717
146.346
146.613
146.774
147.457
148.787
148.913
148.991
150.313
150.993
151.133
151.166
151.240
151.443
151.574
152.238
153.835
153.870
155.094
155.935
156.249
156.468
156.765
158.495
159.980
163.014
163.712
164.908
168.273
168.814
168.967
169.775
171.407
172.625
173.726
173.824
175.048
175.862
175.927
175.955
179.597
181.319
181.435
181.552
181.902
183.039
183.041
185.688
187.265
188.898
189.003
190.438
194.209
194.612
196.944
197.293
197.412
198.110
199.259
199.359
203.155
206.272
209.070
210.791
210.854
211.053
212.960
214.735
217.115
217.690
219.880
221.547
223.179
230.930
233.746
235.811
242.069
251.733
252.166
316.249
0
79.1
158.1
237.2
316.25
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK