Μπανγκλαντές Τιμή βενζίνης, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Μπανγκλαντές Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BDT 124.500 471.284
 USD 1.063 4.024
 EUR 0.979 3.706
Μπανγκλαντές: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 124.5 (Bangladeshi Taka). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 157.34 Bangladeshi Taka. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Bangladeshi Taka)
3.351
3.635
4.100
33.843
40.086
40.088
41.324
50.157
51.181
57.465
62.177
63.442
64.907
67.561
68.914
72.354
72.769
72.782
76.016
76.289
82.008
84.825
95.042
96.807
99.903
100.444
102.705
103.614
108.610
108.622
111.364
113.177
114.239
114.862
115.456
117.078
120.234
120.237
120.540
122.577
123.246
124.500
124.689
125.016
125.395
128.995
129.774
130.191
131.108
131.429
132.224
132.762
133.794
134.229
134.840
135.058
135.754
136.113
136.669
139.109
140.611
140.873
141.788
146.491
148.269
148.925
148.953
149.614
150.345
150.961
150.994
151.618
151.691
152.952
153.486
155.305
155.422
155.590
156.142
157.044
157.359
157.942
158.147
158.481
159.460
159.932
160.847
161.289
161.563
162.677
162.749
162.997
163.471
164.025
165.280
167.460
167.999
168.168
168.391
169.729
169.982
170.141
170.403
170.984
171.485
171.492
172.673
172.673
172.905
174.068
174.174
174.607
175.086
176.044
176.952
177.367
178.601
183.281
184.392
185.104
188.066
188.461
190.114
191.130
192.502
194.021
198.252
198.316
199.651
199.856
200.882
202.703
203.466
204.174
207.027
207.408
207.809
208.089
209.163
210.421
212.749
212.790
213.448
215.903
221.346
221.606
222.287
223.575
228.972
229.408
230.820
233.350
233.986
236.135
237.985
239.645
241.616
241.988
242.868
244.939
245.304
245.855
249.489
259.449
259.928
261.163
267.330
270.864
376.614
0
94.2
188.3
282.5
376.61
This site uses cookies.
Learn more here


OK