Μπανγκλαντές Τιμή βενζίνης, λίτρο, 24-Ιανουάριος-2022

Μπανγκλαντές Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BDT 89.000 336.901
 USD 1.035 3.918
 EUR 0.914 3.460
Μπανγκλαντές: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 89 (Bangladeshi Taka). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 106.16 Bangladeshi Taka. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 24-Ιανουάριος-2022
(λίτρο, Bangladeshi Taka)
2.149
4.409
25.957
27.134
28.210
29.859
34.269
36.805
40.083
42.070
44.146
45.608
46.649
49.582
50.568
50.617
52.036
53.367
53.396
54.978
55.159
56.668
57.910
59.213
62.007
63.615
65.392
69.296
69.619
71.102
71.472
72.014
72.853
74.894
74.979
75.253
75.909
76.721
77.206
78.950
79.085
79.437
81.346
83.531
83.645
83.845
83.989
84.535
85.113
87.818
87.887
88.093
88.115
88.757
89.000
89.607
89.923
90.229
91.185
91.311
91.311
92.963
93.052
93.310
93.454
93.987
94.275
94.538
94.967
95.148
96.047
96.342
96.716
97.165
97.235
97.654
99.224
99.474
99.626
99.654
100.172
101.475
101.480
101.898
102.493
103.656
104.163
104.383
104.694
104.956
107.808
107.859
108.317
109.728
110.164
110.411
110.416
110.564
111.331
111.891
112.218
112.224
112.464
112.503
112.819
113.500
115.067
117.108
117.851
118.247
118.595
119.501
119.716
119.886
121.301
122.418
123.694
125.111
128.464
129.157
129.609
130.157
130.449
131.557
133.369
133.953
135.887
138.237
138.612
138.918
140.258
140.998
141.060
143.455
144.525
144.558
145.732
145.997
146.706
146.889
147.387
148.027
155.273
156.733
157.277
158.017
159.430
159.946
159.946
161.795
163.283
163.353
167.344
168.999
169.131
169.923
170.557
171.248
173.088
173.107
177.719
177.733
177.892
179.038
182.823
188.305
193.239
228.436
0
57.1
114.2
171.3
228.44
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK