Μπανγκλαντές Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Μπανγκλαντές Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BDT 130.000 492.103
 USD 1.256 4.754
 EUR 1.260 4.770
Μπανγκλαντές: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 130 (Bangladeshi Taka). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 135.52 Bangladeshi Taka. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Bangladeshi Taka)
2.298
3.130
5.529
33.802
35.194
38.348
44.314
45.503
45.657
46.552
53.152
54.911
56.076
57.230
57.458
58.465
59.698
60.885
64.111
64.250
65.623
77.405
84.073
87.019
92.420
92.991
94.095
95.538
96.178
99.485
99.978
100.905
101.303
102.197
102.355
102.948
103.975
104.137
106.639
106.760
106.990
107.329
107.431
108.706
109.477
109.778
111.623
112.500
114.996
115.267
115.359
116.756
117.619
118.095
118.295
119.324
121.042
121.109
123.131
123.301
123.810
128.768
129.225
130.000
130.031
130.416
130.570
131.695
132.025
132.325
133.298
133.311
133.407
133.641
134.508
134.930
135.191
135.281
135.328
135.806
136.704
137.547
137.913
138.287
138.503
138.767
139.575
139.731
139.731
140.319
140.395
140.874
140.942
141.063
141.146
141.576
142.308
143.188
143.429
143.820
147.020
147.523
147.541
150.196
150.548
150.945
151.281
151.385
151.499
152.384
152.425
152.670
152.956
153.013
153.788
154.112
154.386
154.489
157.332
160.134
162.094
163.442
163.674
164.039
164.897
169.246
170.175
171.001
172.304
172.745
172.858
172.888
174.004
174.710
174.922
175.087
175.542
175.626
175.954
178.648
178.728
178.998
179.566
180.805
183.268
183.694
185.965
188.751
189.783
190.674
192.075
195.182
196.647
196.673
197.494
197.572
197.626
201.651
204.128
207.636
209.410
211.065
217.859
218.549
234.916
236.870
284.608
307.100
0
76.8
153.6
230.3
307.1
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK