Μπανγκλαντές Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Μπανγκλαντές Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BDT 89.000 336.901
 USD 1.051 3.978
 EUR 0.891 3.373
Μπανγκλαντές: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 89 (Bangladeshi Taka). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 101.01 Bangladeshi Taka. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Bangladeshi Taka)
1.693
5.073
21.199
28.952
29.550
34.100
36.350
37.775
41.040
41.173
43.592
44.921
45.946
46.517
46.894
48.552
48.894
49.076
49.801
52.124
52.596
52.800
54.164
56.854
57.671
59.778
61.601
61.944
62.138
62.181
63.481
65.108
67.170
68.243
71.797
73.825
74.781
75.109
76.961
76.961
77.382
77.616
77.752
77.919
78.078
78.149
78.207
78.348
78.435
78.436
78.943
79.556
80.756
81.212
81.985
82.534
83.141
83.787
84.670
85.077
87.949
88.169
88.553
88.640
88.723
89.000
90.178
90.362
91.117
91.226
91.590
92.201
92.324
93.352
93.467
93.725
93.725
94.167
94.856
95.392
95.633
95.860
95.943
96.011
96.590
96.910
97.461
98.059
99.203
99.658
100.255
100.676
100.864
101.053
101.172
101.594
102.260
102.650
102.678
104.951
105.365
105.995
108.231
108.509
110.319
110.999
111.494
111.683
111.831
112.735
114.344
115.183
116.320
117.903
118.109
118.666
118.844
119.139
121.981
123.125
123.628
123.736
124.188
125.823
127.339
128.522
129.383
130.021
131.299
131.620
132.319
132.819
133.918
136.820
137.916
140.159
140.659
140.914
142.544
143.311
143.612
143.873
150.808
151.598
152.207
153.247
153.296
153.806
154.906
155.405
157.132
157.304
162.204
162.561
165.229
165.456
167.298
167.498
168.197
168.197
169.542
170.141
173.716
182.879
184.088
212.892
214.864
0
53.7
107.4
161.1
214.86
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK