Μπανγκλαντές Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Μπανγκλαντές Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BDT 125.000 473.176
 USD 1.134 4.293
 EUR 1.073 4.062
Μπανγκλαντές: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 125 (Bangladeshi Taka). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 150.04 Bangladeshi Taka. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Bangladeshi Taka)
3.153
3.388
3.858
36.876
37.436
39.843
40.990
47.330
48.183
49.905
58.480
59.706
63.110
63.578
63.913
64.843
68.432
68.473
69.889
80.149
87.138
87.638
98.096
99.339
100.016
100.592
102.584
102.874
103.070
103.127
103.366
105.045
105.326
107.730
111.538
113.133
113.514
117.111
118.720
119.423
119.548
120.423
120.998
121.248
121.465
124.557
124.620
125.000
125.648
125.992
127.642
128.161
128.550
129.016
129.988
130.384
132.324
132.581
133.277
134.333
134.571
136.366
137.622
137.864
138.893
139.759
139.929
140.846
141.389
141.860
142.138
144.047
144.396
144.480
145.019
146.856
147.802
148.062
148.863
149.121
149.315
149.365
150.400
150.713
151.138
151.247
151.451
151.546
152.836
153.071
153.076
154.094
154.250
155.406
155.910
156.158
156.209
159.071
159.408
161.201
162.405
162.671
163.374
166.329
167.943
168.050
168.327
168.577
168.688
169.193
169.708
170.120
170.668
170.811
172.243
172.421
173.504
176.159
176.171
178.904
180.412
181.884
183.428
184.826
187.140
188.206
189.837
190.756
190.886
192.308
194.266
195.872
196.816
196.946
199.393
199.510
200.346
201.083
203.519
205.947
206.289
208.245
208.905
211.187
211.513
211.808
212.096
214.190
216.407
216.509
216.914
217.060
217.340
218.971
222.872
226.581
228.743
230.494
232.606
233.084
237.392
237.734
238.822
239.521
248.571
251.718
257.449
340.914
0
85.2
170.5
255.7
340.91
This site uses cookies.
Learn more here


OK