Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BDT USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 125 1.134
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 109 0.989
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 109 0.989
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 80 0.726
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BDT USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 5.614 0.051
Επιχείρηση 01.12.2022 8.99 0.082
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BDT USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 1.657 0.015 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 1.084 0.01 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK