Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BDT USD
Τιμή βενζίνης 19.09.2022 130 1.256
Τιμές ντίζελ 19.09.2022 109 1.053
Τιμές της πετρέλαιο 19.09.2022 109 1.053
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 19.09.2022 85 0.821
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BDT USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 5.614 0.054
Επιχείρηση 01.12.2021 8.99 0.087
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BDT USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 1.16 0.011 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 0.985 0.01 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK