Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BDT USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 130 1.209
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 109 1.014
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 109 1.014
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 85 0.791
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BDT USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 5.61 0.052
Επιχείρηση 01.09.2022 8.99 0.084
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BDT USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 1.66 0.015 USD
Επιχείρηση 01.09.2022 1.08 0.01 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK