Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BDT USD
Τιμή βενζίνης 10.06.2024 127 1.082
Τιμές ντίζελ 10.06.2024 107.75 0.918
Τιμές της πετρέλαιο 10.06.2024 107.75 0.918
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10.06.2024 83 0.707
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BDT USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 6.497 0.055
Επιχείρηση 01.09.2023 10.39 0.089
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BDT USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 1.657 0.014 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 2.762 0.024 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK