Τιμές ντίζελ, λίτρο, 30-Ιανουάριος-2023

Τιμή του ντίζελ, 30-Ιανουάριος-2023: Η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο είναι 1.33 (U.S. Dollar) για λίτρο, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Τα πλουσιότερα κράτη διατηρούν υψηλότερες τιμές και τα φτωχότερα, όπως και οι χώρες που παράγουν και εξάγουν πετρέλαιο, διατηρούν σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ που είναι οικονομικά προηγμένο κράτος, αλλά διατηρούν χαμηλές τις τιμές του ντίζελ. Οι διαφορές στις τιμές του ντίζελ στις επιμέρους χώρες οφείλονται στους διαφορετικούς φόρους και στις διαφορετικές επιχορηγήσεις όσον αφορά το ντίζελ. Όλες οι χώρες αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές στις ίδιες τιμές, αλλά επιβάλλουν διαφορετικούς φόρους. Γι’ αυτό η λιανική τιμή του ντίζελ είναι διαφορετική. Σε κάποιες χώρες, π.χ.
Τιμές ντίζελ, 30-Ιανουάριος-2023
(λίτρο, U.S. Dollar)
0.011
0.016
0.032
0.200
0.213
0.240
0.268
0.377
0.385
0.462
0.471
0.478
0.504
0.516
0.521
0.539
0.563
0.649
0.670
0.723
0.759
0.824
0.839
0.850
0.879
0.920
0.925
0.932
0.950
0.966
0.975
0.983
1.005
1.021
1.029
1.032
1.050
1.063
1.066
1.066
1.078
1.082
1.098
1.102
1.105
1.109
1.115
1.129
1.132
1.142
1.143
1.144
1.145
1.147
1.148
1.156
1.156
1.157
1.183
1.184
1.185
1.187
1.187
1.194
1.195
1.205
1.215
1.216
1.217
1.221
1.228
1.235
1.245
1.247
1.253
1.254
1.257
1.279
1.289
1.305
1.308
1.311
1.312
1.314
1.319
1.330
1.336
1.340
1.356
1.359
1.368
1.378
1.384
1.387
1.390
1.393
1.394
1.395
1.403
1.404
1.405
1.409
1.432
1.434
1.444
1.452
1.461
1.461
1.467
1.469
1.486
1.493
1.517
1.522
1.556
1.588
1.598
1.598
1.609
1.650
1.661
1.662
1.662
1.664
1.691
1.707
1.707
1.722
1.754
1.756
1.758
1.761
1.764
1.772
1.785
1.792
1.803
1.816
1.824
1.833
1.838
1.850
1.851
1.868
1.869
1.912
1.920
1.932
1.939
1.943
1.945
1.976
1.979
1.990
1.997
2.082
2.083
2.101
2.111
2.156
2.241
2.256
2.270
2.288
2.348
2.395
2.653
0
0.7
1.3
2
2.65
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK