Λιχτενστάιν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Φεβρουάριος-2024

Λιχτενστάιν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 CHF 1.990 7.533
 USD 2.256 8.540
 EUR 2.087 7.900
Λιχτενστάιν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 1.99 (Swiss Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1.12 Swiss Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 19-Φεβρουάριος-2024
(λίτρο, Swiss Franc)
0.004
0.005
0.027
0.143
0.190
0.235
0.251
0.270
0.330
0.395
0.408
0.415
0.421
0.475
0.497
0.549
0.565
0.573
0.578
0.591
0.619
0.622
0.636
0.673
0.698
0.718
0.723
0.734
0.754
0.756
0.774
0.775
0.792
0.804
0.835
0.837
0.844
0.860
0.876
0.876
0.879
0.881
0.881
0.892
0.896
0.906
0.906
0.918
0.919
0.920
0.926
0.938
0.940
0.952
0.954
0.954
0.955
0.957
0.960
0.964
0.975
0.976
0.977
0.981
0.995
1.005
1.012
1.014
1.016
1.022
1.026
1.034
1.037
1.044
1.046
1.050
1.056
1.056
1.063
1.064
1.070
1.072
1.092
1.092
1.092
1.093
1.094
1.107
1.113
1.115
1.131
1.134
1.141
1.148
1.154
1.175
1.179
1.185
1.192
1.202
1.211
1.216
1.217
1.229
1.229
1.230
1.232
1.236
1.237
1.238
1.242
1.244
1.248
1.249
1.260
1.264
1.295
1.304
1.304
1.313
1.343
1.345
1.390
1.397
1.415
1.427
1.428
1.434
1.439
1.449
1.459
1.471
1.473
1.482
1.516
1.517
1.524
1.532
1.533
1.537
1.586
1.590
1.624
1.625
1.636
1.642
1.644
1.661
1.668
1.674
1.693
1.715
1.732
1.734
1.735
1.743
1.745
1.746
1.756
1.758
1.779
1.844
1.960
1.970
1.990
2.011
2.069
2.616
0
0.7
1.3
2
2.62
This site uses cookies.
Learn more here


OK