Άγιος Μαρίνος Τιμές ντίζελ, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Άγιος Μαρίνος Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 EUR 1.582 5.989
 USD 1.703 6.447
Άγιος Μαρίνος: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 1.582 (Euro). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1.14 Euro. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Euro)
0.004
0.005
0.029
0.195
0.200
0.217
0.265
0.285
0.348
0.423
0.437
0.441
0.444
0.501
0.523
0.573
0.601
0.605
0.609
0.623
0.660
0.671
0.682
0.685
0.716
0.728
0.750
0.764
0.769
0.785
0.786
0.786
0.805
0.829
0.834
0.840
0.848
0.853
0.868
0.874
0.875
0.894
0.894
0.895
0.897
0.898
0.900
0.903
0.908
0.914
0.917
0.920
0.925
0.949
0.956
0.972
0.980
0.983
1.015
1.017
1.018
1.028
1.033
1.040
1.057
1.064
1.066
1.067
1.070
1.072
1.073
1.087
1.089
1.090
1.091
1.092
1.093
1.094
1.099
1.105
1.106
1.111
1.111
1.112
1.113
1.122
1.128
1.130
1.148
1.150
1.151
1.155
1.158
1.163
1.167
1.167
1.171
1.210
1.217
1.217
1.218
1.248
1.253
1.259
1.260
1.260
1.267
1.267
1.271
1.272
1.275
1.281
1.289
1.294
1.294
1.295
1.298
1.306
1.326
1.329
1.337
1.408
1.410
1.416
1.419
1.446
1.456
1.460
1.463
1.466
1.495
1.497
1.510
1.516
1.523
1.530
1.535
1.537
1.552
1.554
1.557
1.564
1.582
1.582
1.589
1.598
1.609
1.626
1.663
1.674
1.698
1.699
1.700
1.703
1.704
1.719
1.740
1.782
1.797
1.811
1.819
1.823
1.996
2.000
2.054
2.106
2.110
2.841
0
0.7
1.4
2.1
2.84
This site uses cookies.
Learn more here


OK