Παραγουάη Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Παραγουάη Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 PYG 8,300.000 31,418.903
 USD 1.190 4.505
 EUR 1.194 4.520
Παραγουάη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 8300 (Paraguayan Guarani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 9322.58 Paraguayan Guarani. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Paraguayan Guarani)
74.501
154.817
210.900
1167.944
1437.194
2180.044
2597.046
2600.525
2687.111
3223.969
3281.760
3289.510
3329.727
3476.953
3757.954
3871.218
3926.444
4017.870
4519.879
4530.754
4673.040
4962.856
5466.261
5980.563
6117.748
6127.602
6180.206
6224.144
6498.255
6505.290
6580.133
6798.552
6920.906
7006.111
7058.267
7132.231
7193.201
7219.721
7322.431
7343.983
7347.589
7366.518
7626.974
7637.937
7674.945
7703.497
7770.532
8050.465
8128.123
8172.438
8178.179
8182.052
8270.154
8300.000
8324.730
8362.378
8375.077
8413.295
8451.355
8473.552
8504.794
8519.094
8529.797
8535.968
8542.836
8583.758
8594.723
8595.306
8665.611
8705.372
8810.924
8820.289
8836.927
8854.746
8981.328
9004.205
9013.223
9111.333
9145.019
9247.276
9261.685
9297.165
9366.635
9393.412
9406.206
9416.012
9445.250
9504.264
9512.828
9554.639
9597.071
9605.322
9654.493
9668.956
9741.458
9845.752
9850.463
9858.084
10044.931
10055.954
10192.705
10207.449
10212.386
10221.954
10234.383
10385.456
10424.442
10457.070
10459.607
10493.108
10595.695
10775.770
10846.893
10972.166
11056.390
11194.550
11223.328
11354.472
11430.956
11456.339
11457.229
11702.129
11732.102
11793.830
11795.996
11820.923
12176.754
12237.520
12244.473
12265.581
12320.291
12390.489
12424.560
12439.161
12516.911
12536.098
12633.849
12641.018
12676.263
12688.987
12731.193
12776.161
12797.859
12823.441
12856.349
12960.646
13012.229
13018.576
13066.370
13345.742
13370.881
13440.413
13551.663
13618.862
13805.345
13892.367
14066.195
14087.054
14453.521
14468.819
14615.493
14833.646
15047.171
15833.684
16267.707
19278.565
22021.479
0
5505.4
11010.7
16516.1
22021.48
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK