Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PYG USD
Τιμή βενζίνης 10.06.2024 6640 0.883
Τιμές ντίζελ 10.06.2024 7740 1.03
Τιμή του Υγραέριο 10.06.2024 3190 0.424
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PYG USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 401.995 0.053
Επιχείρηση 01.09.2023 334.798 0.045
This site uses cookies.
Learn more here


OK