Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PYG USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 7400 1.028
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 8200 1.139
Τιμή του Υγραέριο 05.06.2023 3850 0.535
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PYG USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 402 0.056
Επιχείρηση 01.09.2022 334.8 0.046
This site uses cookies.
Learn more here


OK