Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PYG USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 8260 1.119
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 8900 1.205
Τιμή του Υγραέριο 30.01.2023 4250 0.576
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PYG USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 401.995 0.054
Επιχείρηση 01.06.2022 334.798 0.045
This site uses cookies.
Learn more here


OK