Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PYG USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 9990 1.452
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 8800 1.279
Τιμή του Υγραέριο 01.08.2022 4725 0.687
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PYG USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 401.995 0.058
Επιχείρηση 01.12.2021 334.798 0.049
This site uses cookies.
Learn more here


OK