Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία PYG USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 6550 0.881
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 7500 1.009
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία PYG USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 401.995 0.054
Επιχείρηση 01.03.2023 334.798 0.045
This site uses cookies.
Learn more here


OK