Παραγουάη Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Παραγουάη Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 PYG 3,850.000 14,573.829
 USD 0.528 1.999
 EUR 0.500 1.893
Παραγουάη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 3850 (Paraguayan Guarani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 5138.05 Paraguayan Guarani. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή του Υγραέριο, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Paraguayan Guarani)
477.219
877.880
1845.399
2051.088
2785.975
3218.015
3262.828
3301.877
3528.546
3550.807
3850.000
4406.136
4497.552
4504.055
4510.554
4718.326
4744.095
4776.785
4815.963
4859.458
4879.887
4893.455
4912.798
4945.749
4956.209
5115.084
5199.764
5207.252
5327.935
5357.461
5392.125
5489.953
5553.889
5556.823
5634.066
5654.028
5960.871
6053.974
6069.992
6183.462
6232.241
6393.519
6586.095
6830.077
6855.474
6940.435
6948.138
7228.529
7618.302
7909.323
8983.172
9726.145
0
2431.5
4863.1
7294.6
9726.14
This site uses cookies.
Learn more here


OK