Παραγουάη Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Παραγουάη Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 PYG 3,190.000 12,075.458
 USD 0.425 1.609
 EUR 0.391 1.480
Παραγουάη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 3190 (Paraguayan Guarani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 5329.28 Paraguayan Guarani. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή του Υγραέριο, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Paraguayan Guarani)
502.959
882.744
1901.705
2231.456
2320.547
2821.199
2870.602
3166.972
3190.000
3353.194
3393.977
3404.887
4263.547
4480.243
4795.179
4880.828
4924.241
5018.917
5094.963
5106.760
5133.301
5155.393
5242.983
5255.133
5321.522
5404.747
5476.359
5508.956
5533.845
5575.781
5663.794
5734.687
5759.547
5775.193
5837.375
5851.229
5974.288
6201.651
6405.384
6682.462
6755.806
6818.530
6880.862
6902.494
7043.548
7307.570
7566.828
7606.123
7732.097
8100.448
8449.077
9456.993
9732.811
0
2433.2
4866.4
7299.6
9732.81
This site uses cookies.
Learn more here


OK