Παραγουάη Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 18-Οκτώβριος-2021

Παραγουάη Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 PYG 4,975.000 18,832.415
 USD 0.721 2.729
 EUR 0.621 2.351
Παραγουάη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 4975 (Paraguayan Guarani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 5363.05 Paraguayan Guarani. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή του Υγραέριο, 18-Οκτώβριος-2021
(λίτρο, Paraguayan Guarani)
452.973
1155.543
1380.479
2539.879
2639.701
2931.010
3218.327
3276.329
3600.625
4178.967
4220.537
4302.471
4336.381
4365.906
4396.363
4401.657
4472.364
4817.607
4895.262
4956.193
4975.000
5067.173
5124.579
5293.249
5365.698
5401.854
5431.952
5459.337
5666.971
5784.475
5787.684
5889.132
5961.159
5972.056
6036.185
6104.323
6140.396
6300.720
6324.768
6356.833
6378.184
6405.573
6433.971
6453.027
6460.075
6498.831
6725.577
6725.613
6990.111
7190.516
7190.516
7227.933
7823.794
7847.146
8677.259
10320.429
0
2580.1
5160.2
7740.3
10320.43
This site uses cookies.
Learn more here


OK