Παραγουάη Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Παραγουάη Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 PYG 4,250.000 16,087.993
 USD 0.593 2.245
 EUR 0.547 2.071
Παραγουάη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 4250 (Paraguayan Guarani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 5479.52 Paraguayan Guarani. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή του Υγραέριο, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Paraguayan Guarani)
475.601
1420.454
1718.480
1791.686
2419.676
2741.646
3447.621
3477.157
3511.340
3608.684
3640.852
4075.536
4250.000
4256.559
4269.383
4475.680
4622.062
4877.349
4964.212
5032.839
5104.266
5121.340
5179.047
5451.435
5459.211
5480.074
5483.612
5617.900
5702.505
5723.618
5894.704
5902.040
5910.257
6054.854
6110.117
6128.004
6205.084
6225.014
6547.943
6628.505
6672.369
6769.538
6887.412
7154.522
7289.677
7302.278
7493.149
7593.125
7633.216
7647.737
7667.781
7854.421
8492.107
9890.759
10019.353
0
2504.8
5009.7
7514.5
10019.35
This site uses cookies.
Learn more here


OK