Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 17-Ιούνιος-2024

Τιμή του Υγραέριο, 17-Ιούνιος-2024: Η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο είναι 0.70 (U.S. Dollar) για λίτρο, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Τα πλουσιότερα κράτη διατηρούν υψηλότερες τιμές και τα φτωχότερα, όπως και οι χώρες που παράγουν και εξάγουν φυσικό αέριο, διατηρούν σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Οι διαφορές στις τιμές του Υγραέριο στις επιμέρους χώρες οφείλονται στους διαφορετικούς φόρους και στις διαφορετικές επιχορηγήσεις όσον αφορά το Υγραέριο. Όλες οι χώρες αγοράζουν φυσικό αέριο στις διεθνείς αγορές στις ίδιες τιμές, αλλά επιβάλλουν διαφορετικούς φόρους. Γι’ αυτό η λιανική τιμή του Υγραέριο είναι διαφορετική. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή του Υγραέριο, 17-Ιούνιος-2024
(λίτρο, U.S. Dollar)
0.067
0.117
0.253
0.308
0.309
0.376
0.382
0.413
0.424
0.444
0.451
0.453
0.592
0.610
0.619
0.621
0.624
0.633
0.634
0.663
0.667
0.674
0.678
0.680
0.692
0.707
0.723
0.726
0.728
0.730
0.730
0.737
0.748
0.768
0.771
0.772
0.783
0.804
0.817
0.856
0.883
0.888
0.889
0.890
0.932
0.943
0.989
1.011
1.062
1.116
1.124
1.298
1.313
0
0.3
0.7
1
1.31
This site uses cookies.
Learn more here


OK