Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 30-Ιανουάριος-2023

Τιμή του Υγραέριο, 30-Ιανουάριος-2023: Η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο είναι 0.75 (U.S. Dollar) για λίτρο, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Τα πλουσιότερα κράτη διατηρούν υψηλότερες τιμές και τα φτωχότερα, όπως και οι χώρες που παράγουν και εξάγουν φυσικό αέριο, διατηρούν σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Οι διαφορές στις τιμές του Υγραέριο στις επιμέρους χώρες οφείλονται στους διαφορετικούς φόρους και στις διαφορετικές επιχορηγήσεις όσον αφορά το Υγραέριο. Όλες οι χώρες αγοράζουν φυσικό αέριο στις διεθνείς αγορές στις ίδιες τιμές, αλλά επιβάλλουν διαφορετικούς φόρους. Γι’ αυτό η λιανική τιμή του Υγραέριο είναι διαφορετική.
Τιμή του Υγραέριο, 30-Ιανουάριος-2023
(λίτρο, U.S. Dollar)
0.066
0.198
0.240
0.277
0.342
0.382
0.477
0.486
0.494
0.506
0.511
0.523
0.560
0.569
0.576
0.629
0.641
0.644
0.679
0.680
0.685
0.688
0.714
0.726
0.748
0.752
0.766
0.776
0.809
0.820
0.828
0.832
0.848
0.850
0.851
0.865
0.880
0.884
0.890
0.896
0.904
0.938
0.950
0.962
0.990
1.009
1.014
1.043
1.075
1.077
1.087
1.090
1.187
1.216
1.343
0
0.3
0.7
1
1.34
This site uses cookies.
Learn more here


OK