Αφγανιστάν Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Αφγανιστάν Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
  0.000 0.000
 USD 0.000 0.000
 EUR 0.000 0.000
Αφγανιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι (Afghanistanian Afghani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 54.97 Afghanistanian Afghani. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή του Υγραέριο, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Afghanistanian Afghani)
5.105
9.391
19.742
21.942
29.804
34.426
34.905
35.323
37.748
37.986
41.187
47.136
48.114
48.184
48.253
50.476
50.752
51.101
51.521
51.986
52.204
52.350
52.557
52.909
53.021
54.721
55.626
55.707
56.998
57.313
57.684
58.731
59.415
59.446
60.273
60.486
63.769
64.765
64.936
66.150
66.672
68.397
70.457
73.067
73.339
74.248
74.330
77.330
81.500
84.613
96.101
104.049
0
26
52
78
104.05
This site uses cookies.
Learn more here


OK