Αφγανιστάν Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Αφγανιστάν Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
  0.000 0.000
 USD 0.000 0.000
 EUR 0.000 0.000
Αφγανιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι (Afghanistanian Afghani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 65.97 Afghanistanian Afghani. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή του Υγραέριο, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Afghanistanian Afghani)
5.690
20.606
21.291
28.059
34.025
37.292
41.420
43.019
44.230
46.550
48.729
49.738
52.496
57.422
57.780
58.291
60.530
60.650
61.038
61.739
62.786
64.149
64.917
66.189
66.455
66.633
67.446
68.567
68.725
69.143
69.472
71.600
72.184
72.578
73.230
73.922
74.343
74.618
75.958
76.748
76.913
77.280
80.385
84.602
85.177
85.218
85.930
87.081
88.028
88.637
92.008
96.670
96.888
106.146
107.316
0
26.8
53.7
80.5
107.32
This site uses cookies.
Learn more here


OK