Αφγανιστάν Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Αφγανιστάν Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
  0.000 0.000
 USD 0.000 0.000
 EUR 0.000 0.000
Αφγανιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι (Afghanistanian Afghani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 48.70 Afghanistanian Afghani. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή του Υγραέριο, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Afghanistanian Afghani)
4.639
8.125
17.597
17.925
19.867
26.132
26.561
28.669
29.476
30.899
31.339
31.689
40.656
42.428
43.245
43.459
43.651
44.323
44.773
47.031
47.031
47.133
47.252
47.256
47.974
48.837
50.258
50.669
50.706
51.189
51.978
52.675
52.709
53.204
53.666
53.698
54.908
55.792
56.241
58.963
61.775
61.850
61.999
62.543
64.534
65.718
69.495
70.585
74.339
76.456
77.954
88.530
90.919
0
22.7
45.5
68.2
90.92
This site uses cookies.
Learn more here


OK