Αφγανιστάν Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Αφγανιστάν Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
  0.000 0.000
 USD 0.000 0.000
 EUR 0.000 0.000
Αφγανιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι (Afghanistanian Afghani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 66.17 Afghanistanian Afghani. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή του Υγραέριο, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Afghanistanian Afghani)
5.743
17.153
20.752
21.636
29.219
33.107
41.632
41.989
42.402
43.577
43.965
49.215
51.321
51.400
51.555
54.046
55.814
58.897
59.946
60.775
61.637
61.843
62.540
65.829
65.923
66.175
66.218
67.839
68.861
69.116
71.182
71.271
71.370
73.116
73.783
73.999
74.930
75.171
79.070
80.043
80.573
81.746
83.170
86.395
88.027
88.179
90.484
91.691
92.176
92.351
92.593
94.847
102.547
119.437
120.990
0
30.2
60.5
90.7
120.99
This site uses cookies.
Learn more here


OK