Μογγολία Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Μογγολία Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 MNT 1,790.000 6,775.884
 USD 0.680 2.574
 EUR 0.643 2.434
Μογγολία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 1790 (Mongolian Tugrik). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1855.68 Mongolian Tugrik. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή του Υγραέριο, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Mongolian Tugrik)
172.354
317.058
666.490
740.777
1006.191
1162.228
1178.413
1192.516
1274.381
1282.421
1390.478
1591.334
1624.350
1626.699
1629.046
1704.086
1713.392
1725.199
1739.348
1755.057
1762.435
1767.336
1774.322
1786.222
1790.000
1847.380
1877.963
1880.668
1924.254
1934.918
1947.437
1982.769
2005.860
2006.920
2034.817
2042.027
2152.847
2186.473
2192.257
2233.239
2250.856
2309.104
2378.655
2466.772
2475.945
2506.629
2509.411
2610.678
2751.450
2856.556
3244.391
3512.725
0
878.2
1756.4
2634.5
3512.73
This site uses cookies.
Learn more here


OK