Ανγκόλα Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Ανγκόλα Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 AOA 100.000 378.541
 USD 0.232 0.878
 EUR 0.232 0.878
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 100 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 320.16 Angolan Kwanza. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή του Υγραέριο, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Angolan Kwanza)
27.611
100.000
103.322
136.167
165.120
180.976
201.007
208.766
214.645
225.904
236.478
241.375
254.756
278.664
280.399
282.879
293.745
294.328
296.209
299.613
304.692
311.306
315.036
321.209
322.501
323.362
327.309
332.749
333.516
335.543
337.141
347.465
350.299
352.211
355.375
358.736
360.776
362.114
368.618
372.448
373.249
375.031
390.101
410.565
413.353
413.555
417.009
422.595
427.189
430.145
446.507
469.127
470.188
515.114
520.794
0
130.2
260.4
390.6
520.79
This site uses cookies.
Learn more here


OK