Ανγκόλα Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 18-Οκτώβριος-2021

Ανγκόλα Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 AOA 100.000 378.541
 USD 0.167 0.632
 EUR 0.144 0.545
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 100 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 464.11 Angolan Kwanza. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή του Υγραέριο, 18-Οκτώβριος-2021
(λίτρο, Angolan Kwanza)
39.200
100.000
119.466
219.800
228.438
253.648
278.512
283.531
311.596
361.645
365.243
372.333
375.268
377.823
380.458
380.917
387.036
416.913
423.633
428.906
430.533
438.510
443.478
458.074
464.344
467.473
470.078
472.448
490.416
500.585
500.863
509.642
515.875
516.818
522.368
528.264
531.386
545.260
547.341
550.116
551.964
554.334
556.792
558.441
559.051
562.405
582.027
582.030
604.920
622.263
622.263
625.501
677.066
679.087
750.925
893.123
0
223.3
446.6
669.8
893.12
This site uses cookies.
Learn more here


OK