Ανγκόλα Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Ανγκόλα Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 AOA 100.000 378.541
 USD 0.120 0.454
 EUR 0.114 0.432
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 100 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 585.28 Angolan Kwanza. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή του Υγραέριο, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Angolan Kwanza)
54.360
100.000
210.211
233.641
317.353
366.567
371.671
376.119
401.939
404.475
438.557
501.906
512.320
513.061
513.801
537.468
540.404
544.127
548.590
553.545
555.872
557.417
559.621
563.374
564.566
582.663
592.309
593.162
606.909
610.273
614.221
625.365
632.648
632.982
641.781
644.055
679.008
689.613
691.438
704.363
709.919
728.291
750.227
778.020
780.912
790.590
791.468
823.407
867.807
900.957
1023.280
1107.913
0
277
554
830.9
1107.91
This site uses cookies.
Learn more here


OK