Ανγκόλα Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 27-Μάϊος-2024

Ανγκόλα Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 AOA 100.000 378.541
 USD 0.117 0.443
 EUR 0.108 0.409
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 100 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 604.46 Angolan Kwanza. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή του Υγραέριο, 27-Μάϊος-2024
(λίτρο, Angolan Kwanza)
57.100
100.000
216.184
243.569
253.601
321.062
326.337
351.364
361.988
382.123
386.599
391.568
488.223
507.872
544.689
554.568
562.002
566.977
576.674
579.039
579.980
580.549
586.790
596.323
605.069
606.438
622.675
628.234
629.081
633.979
643.060
649.652
655.197
659.973
665.298
673.452
677.261
705.142
720.894
758.885
768.151
769.077
772.825
774.382
801.154
832.018
845.555
865.257
877.582
918.260
972.003
1073.331
1117.557
0
279.4
558.8
838.2
1117.56
This site uses cookies.
Learn more here


OK