Ανγκόλα Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Ανγκόλα Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 AOA 100.000 378.541
 USD 0.198 0.750
 EUR 0.183 0.693
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 100 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 385.76 Angolan Kwanza. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή του Υγραέριο, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Angolan Kwanza)
33.482
100.000
120.981
126.135
170.345
193.012
242.713
244.792
247.198
254.051
256.316
286.918
299.200
299.662
300.565
315.088
325.393
343.365
349.481
354.312
359.340
360.542
364.605
383.781
384.329
385.797
386.046
395.500
401.456
402.943
414.987
415.504
416.082
426.262
430.152
431.411
436.838
438.241
460.975
466.647
469.735
476.575
484.874
503.678
513.193
514.080
527.518
534.556
537.378
538.401
539.812
552.951
597.844
696.309
705.362
0
176.3
352.7
529
705.36
This site uses cookies.
Learn more here


OK