Ανγκόλα Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 19-Ιούλιος-2021

Ανγκόλα Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 AOA 100.000 378.541
 USD 0.156 0.591
 EUR 0.132 0.500
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 100 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 440.69 Angolan Kwanza. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή του Υγραέριο, 19-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Angolan Kwanza)
42.901
100.000
128.274
218.665
242.839
245.269
259.451
263.163
277.951
288.664
315.709
333.230
350.198
355.161
361.369
377.501
378.370
384.424
391.112
396.745
401.315
404.475
405.295
408.075
436.290
438.085
439.082
442.124
447.370
450.469
452.957
456.738
467.325
480.180
486.985
496.060
501.958
503.622
506.780
511.688
515.879
529.332
539.162
539.849
539.919
553.099
564.117
571.328
571.547
578.780
641.248
649.576
659.396
841.959
1094.640
0
273.7
547.3
821
1094.64
This site uses cookies.
Learn more here


OK