Άγιος Μαρίνος Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Άγιος Μαρίνος Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 EUR 0.760 2.877
 USD 0.824 3.119
Άγιος Μαρίνος: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 0.76 (Euro). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 0.70 Euro. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή του Υγραέριο, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Euro)
0.061
0.183
0.221
0.230
0.311
0.353
0.443
0.447
0.452
0.464
0.468
0.524
0.547
0.547
0.549
0.576
0.594
0.627
0.638
0.647
0.656
0.659
0.666
0.701
0.702
0.705
0.705
0.722
0.733
0.736
0.758
0.759
0.760
0.779
0.786
0.788
0.798
0.800
0.842
0.852
0.858
0.870
0.886
0.920
0.937
0.939
0.964
0.976
0.982
0.983
0.986
1.010
1.092
1.272
1.288
0
0.3
0.6
1
1.29
This site uses cookies.
Learn more here


OK