Άγιος Μαρίνος Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 17-Ιούνιος-2024

Άγιος Μαρίνος Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 EUR 0.678 2.567
 USD 0.728 2.756
Άγιος Μαρίνος: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 0.678 (Euro). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 0.65 Euro. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή του Υγραέριο, 17-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Euro)
0.062
0.109
0.236
0.286
0.287
0.350
0.356
0.384
0.395
0.413
0.420
0.422
0.551
0.568
0.577
0.579
0.581
0.590
0.590
0.617
0.621
0.628
0.632
0.633
0.645
0.658
0.673
0.676
0.678
0.680
0.680
0.686
0.696
0.715
0.718
0.719
0.729
0.749
0.761
0.797
0.822
0.827
0.828
0.829
0.867
0.878
0.921
0.942
0.989
1.039
1.047
1.208
1.223
0
0.3
0.6
0.9
1.22
This site uses cookies.
Learn more here


OK