Τιμές του φυσικού αερίου

Νοικοκυριά: Η μέση τιμή φυσικού αερίου είναι 0.131 USD ανά kWh. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.001 USD ανά kWh (Ιράν) και η υψηλότερη τιμή είναι 0.488 USD ανά kWh (Κάτω Χώρες).

Επιχείρηση: Η μέση τιμή φυσικού αερίου είναι 0.125 USD ανά kWh. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.000 USD ανά kWh (Ιράν) και η υψηλότερη τιμή είναι 0.456 USD ανά kWh (Κάτω Χώρες). Χρησιμοποιούμε 1.000.000 kWh κατανάλωση ετησίως στους υπολογισμούς.

Κάντε λήψη των πιο πρόσφατων τιμών φυσικού αερίου (Μάρτιος 2023) εδώ.
Οι τιμές του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά, Σεπτέμβριος 2022
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.006
0.007
0.008
0.013
0.014
0.015
0.024
0.024
0.027
0.029
0.030
0.034
0.044
0.047
0.052
0.054
0.060
0.063
0.084
0.085
0.086
0.087
0.089
0.109
0.122
0.133
0.143
0.152
0.163
0.184
0.188
0.195
0.209
0.216
0.228
0.239
0.260
0.260
0.282
0.290
0.325
0.392
0.440
0.488
0
0.1
0.2
0.4
0.49
This site uses cookies.
Learn more here


OK