Τιμές του φυσικού αερίου

Νοικοκυριά: Η μέση τιμή φυσικού αερίου είναι 0.086 USD ανά kWh. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.001 USD ανά kWh (Ιράν) και η υψηλότερη τιμή είναι 0.227 USD ανά kWh (Βραζιλία).

Επιχείρηση: Η μέση τιμή φυσικού αερίου είναι 0.072 USD ανά kWh. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.000 USD ανά kWh (Ιράν) και η υψηλότερη τιμή είναι 0.191 USD ανά kWh (Σλοβακία). Χρησιμοποιούμε 1.000.000 kWh κατανάλωση ετησίως στους υπολογισμούς.

Κάντε λήψη των πιο πρόσφατων τιμών φυσικού αερίου (Μάρτιος 2024) εδώ.
Οι τιμές του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά, Σεπτέμβριος 2023
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.006
0.007
0.008
0.013
0.014
0.014
0.015
0.022
0.025
0.028
0.029
0.038
0.039
0.042
0.055
0.057
0.061
0.063
0.064
0.065
0.068
0.074
0.077
0.094
0.094
0.097
0.102
0.104
0.106
0.106
0.120
0.123
0.127
0.129
0.139
0.145
0.156
0.160
0.161
0.176
0.179
0.186
0.201
0.220
0.227
0
0.1
0.1
0.2
0.23
This site uses cookies.
Learn more here


OK