Τιμές του φυσικού αερίου

Νοικοκυριά: Η μέση τιμή φυσικού αερίου είναι 0.116 USD ανά kWh. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.001 USD ανά kWh (Ιράν) και η υψηλότερη τιμή είναι 0.438 USD ανά kWh (Σουηδία).

Επιχείρηση: Η μέση τιμή φυσικού αερίου είναι 0.103 USD ανά kWh. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.000 USD ανά kWh (Ιράν) και η υψηλότερη τιμή είναι 0.274 USD ανά kWh (Κάτω Χώρες). Χρησιμοποιούμε 1.000.000 kWh κατανάλωση ετησίως στους υπολογισμούς.

Κάντε λήψη των πιο πρόσφατων τιμών φυσικού αερίου (Ιούνιος 2023) εδώ.
Οι τιμές του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά, Δεκέμβριος 2022
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.006
0.007
0.011
0.013
0.014
0.015
0.017
0.024
0.025
0.028
0.029
0.038
0.047
0.051
0.055
0.055
0.060
0.062
0.064
0.079
0.086
0.094
0.094
0.114
0.118
0.122
0.126
0.147
0.168
0.177
0.178
0.179
0.181
0.184
0.190
0.193
0.207
0.215
0.229
0.234
0.240
0.252
0.257
0.303
0.438
0
0.1
0.2
0.3
0.44
This site uses cookies.
Learn more here


OK