Τιμές του φυσικού αερίου

Νοικοκυριά: Η μέση τιμή φυσικού αερίου είναι 0.088 USD ανά kWh. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.001 USD ανά kWh (Ιράν) και η υψηλότερη τιμή είναι 0.238 USD ανά kWh (Βραζιλία).

Επιχείρηση: Η μέση τιμή φυσικού αερίου είναι 0.074 USD ανά kWh. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.000 USD ανά kWh (Ιράν) και η υψηλότερη τιμή είναι 0.190 USD ανά kWh (Σλοβακία). Χρησιμοποιούμε 1.000.000 kWh κατανάλωση ετησίως στους υπολογισμούς.

Κάντε λήψη των πιο πρόσφατων τιμών φυσικού αερίου (Δεκέμβριος 2023) εδώ.
Οι τιμές του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά, Ιούνιος 2023
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.005
0.007
0.009
0.013
0.014
0.015
0.015
0.023
0.025
0.029
0.029
0.038
0.039
0.041
0.055
0.061
0.061
0.064
0.066
0.068
0.072
0.082
0.090
0.092
0.094
0.098
0.101
0.105
0.110
0.111
0.116
0.127
0.129
0.131
0.141
0.149
0.160
0.164
0.171
0.174
0.178
0.183
0.209
0.234
0.238
0
0.1
0.1
0.2
0.24
This site uses cookies.
Learn more here


OK