Σινγκαπούρη τιμές του φυσικού αερίου

Σινγκαπούρη τιμές του φυσικού αερίου
Νοικοκυριό, kWh Επιχείρηση, kWh
 Singapore Dollar 0.184 0.168
 U.S. Dollar 0.136 0.124
Σινγκαπούρη, Μάρτιος 2021:
Νοικοκυριά: Η τιμή είναι 0.136 USD ανά kWh. Η μέση τιμή στον κόσμο είναι 0.059 USD ανά kWh.
Επιχείρηση: Η τιμή είναι 0.124 USD ανά kWh. Η μέση τιμή στον κόσμο είναι 0.047 USD ανά kWh.

Κατεβάστε τις τελευταίες τιμές φυσικού αερίου (Σεπτέμβριος 2021) εδώ.
Οι τιμές του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά, Μάρτιος 2021
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.005
0.008
0.009
0.011
0.013
0.014
0.016
0.016
0.022
0.024
0.030
0.031
0.033
0.036
0.038
0.042
0.045
0.046
0.047
0.050
0.055
0.055
0.056
0.059
0.060
0.062
0.069
0.072
0.073
0.076
0.077
0.078
0.083
0.090
0.093
0.097
0.098
0.099
0.100
0.117
0.133
0.136
0.148
0.181
0
0
0.1
0.1
0.18
This site uses cookies.
Learn more here


OK