Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SGD USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 2.651 1.997
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 2.385 1.797
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SGD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.32 0.241
Επιχείρηση 01.09.2022 0.36 0.271
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία SGD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.25 0.188 USD
Επιχείρηση 01.09.2022 0.23 0.173 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK