Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SGD USD
Τιμή βενζίνης 10.06.2024 2.727 2.016
Τιμές ντίζελ 10.06.2024 2.48 1.834
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SGD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.3 0.222
Επιχείρηση 01.09.2023 0.454 0.336
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία SGD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.237 0.175 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.218 0.161 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK