Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SGD USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 2.698 2.027
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 2.518 1.892
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SGD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.313 0.235
Επιχείρηση 01.03.2023 0.432 0.325
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία SGD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.236 0.177 USD
Επιχείρηση 01.03.2023 0.218 0.164 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK