Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία SGD USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 2.622 1.843
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 2.603 1.829
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία SGD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.258 0.181
Επιχείρηση 01.12.2021 0.219 0.154
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία SGD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.204 0.143 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 0.186 0.131 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK