Αρμενία Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Αρμενία Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 AMD 120.000 454.249
 USD 0.309 1.170
 EUR 0.285 1.079
Αρμενία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 120 (Armenian Dram). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 275.59 Armenian Dram. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή του Υγραέριο, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Armenian Dram)
26.009
45.648
98.341
115.393
120.000
145.890
148.444
163.770
164.961
173.400
175.509
176.073
220.476
231.682
247.968
252.397
254.642
259.538
263.470
264.080
265.453
266.595
271.125
271.753
275.186
279.490
283.193
284.879
286.166
288.334
292.886
296.552
297.837
298.646
301.862
302.578
308.942
320.699
331.235
345.563
349.356
352.599
355.823
356.941
364.236
377.889
391.295
393.327
399.842
418.890
436.918
489.039
503.303
0
125.8
251.7
377.5
503.3
This site uses cookies.
Learn more here


OK