Αλβανία Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Αλβανία Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 ALL 59.000 223.339
 USD 0.639 2.419
 EUR 0.588 2.226
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 59 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 65.57 Albanian Lek. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή του Υγραέριο, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Albanian Lek)
6.188
10.861
23.399
27.456
28.552
34.712
35.320
38.967
39.250
41.258
41.760
41.894
52.459
55.125
59.000
60.054
60.588
61.753
62.689
62.834
63.160
63.432
64.510
64.659
65.476
66.500
67.381
67.782
68.089
68.605
69.687
70.560
70.866
71.058
71.823
71.994
73.508
76.305
78.812
82.221
83.124
83.895
84.662
84.928
86.664
89.913
93.102
93.586
95.136
99.668
103.958
116.359
119.753
0
29.9
59.9
89.8
119.75
This site uses cookies.
Learn more here


OK