Αλβανία Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 29-Νοέμβριος-2021

Αλβανία Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 ALL 82.000 310.404
 USD 0.769 2.911
 EUR 0.681 2.578
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 82 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 84.20 Albanian Lek. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή του Υγραέριο, 29-Νοέμβριος-2021
(λίτρο, Albanian Lek)
6.908
18.554
21.322
40.778
46.006
48.923
50.965
56.060
61.926
63.123
65.389
68.003
68.766
69.222
69.242
70.751
73.199
74.705
74.752
77.746
82.000
82.084
85.115
85.584
85.787
86.793
87.242
91.259
91.590
91.891
92.837
92.972
92.975
93.254
93.336
93.938
94.078
94.179
96.226
97.422
97.431
98.635
99.777
101.044
101.478
104.864
105.018
105.978
106.631
107.065
109.715
112.846
121.036
121.361
121.558
164.031
0
41
82
123
164.03
This site uses cookies.
Learn more here


OK