Αλβανία Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Αλβανία Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 ALL 65.000 246.052
 USD 0.697 2.638
 EUR 0.634 2.400
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 65 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 69.58 Albanian Lek. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή του Υγραέριο, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Albanian Lek)
6.251
11.259
23.607
33.442
34.825
35.635
40.787
43.378
43.465
44.282
57.518
60.117
61.789
61.886
62.137
62.245
63.211
63.395
65.000
65.795
66.446
66.639
67.882
69.115
69.508
69.959
72.548
72.548
72.906
73.470
73.880
74.054
74.612
75.613
78.901
81.830
81.975
85.459
86.351
87.402
87.611
90.831
91.095
92.421
94.128
94.157
95.931
101.239
105.895
124.536
129.763
0
32.4
64.9
97.3
129.76
This site uses cookies.
Learn more here


OK