Αλβανία Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Αλβανία Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 ALL 76.000 287.691
 USD 0.649 2.457
 EUR 0.651 2.464
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 76 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 86.78 Albanian Lek. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή του Υγραέριο, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Albanian Lek)
7.484
27.104
28.005
36.907
44.754
49.052
54.481
56.584
58.178
61.229
64.095
65.423
69.050
75.530
76.000
76.672
79.617
79.775
80.285
81.208
82.584
84.377
85.388
87.061
87.411
87.645
88.715
90.189
90.397
90.946
91.379
94.178
94.946
95.464
96.322
97.233
97.786
98.148
99.911
100.949
101.166
101.649
105.734
111.280
112.036
112.091
113.027
114.541
115.786
116.587
121.022
127.153
127.441
139.618
141.157
0
35.3
70.6
105.9
141.16
This site uses cookies.
Learn more here


OK