Αλβανία Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Αλβανία Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 ALL 45.000 170.343
 USD 0.436 1.650
 EUR 0.369 1.397
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 45 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 71.58 Albanian Lek. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή του Υγραέριο, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Albanian Lek)
6.916
16.165
20.656
36.589
39.495
39.568
41.627
43.477
45.000
46.558
50.844
53.835
56.546
56.977
58.368
60.937
61.615
63.305
63.493
64.245
64.800
65.123
66.066
66.131
70.773
70.782
71.203
71.256
72.599
74.005
74.258
74.868
75.356
77.429
78.526
79.989
80.940
81.911
82.387
83.311
85.110
85.354
87.061
88.037
88.602
89.046
91.085
92.126
93.276
94.272
103.401
104.888
106.327
136.622
183.774
0
45.9
91.9
137.8
183.77
This site uses cookies.
Learn more here


OK