Αλβανία Τιμή του Υγραέριο, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Αλβανία Τιμή του Υγραέριο
Λίτρο γαλόνι
 ALL 75.000 283.906
 USD 0.714 2.703
 EUR 0.659 2.495
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του Υγραέριο στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του Υγραέριο. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του Υγραέριο είναι 75 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του Υγραέριο στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 80.25 Albanian Lek. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του Υγραέριο στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή του Υγραέριο, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Albanian Lek)
6.965
20.802
25.166
26.239
35.435
40.150
50.489
50.922
51.422
52.848
53.319
59.685
62.240
62.336
62.523
65.545
67.688
71.427
72.699
73.704
74.750
75.000
75.845
79.834
79.948
80.254
80.305
82.272
83.511
83.820
86.326
86.433
86.553
88.671
89.480
89.742
90.871
91.163
95.892
97.072
97.714
99.137
100.863
104.775
106.754
106.939
109.734
111.198
111.785
111.998
112.292
115.025
124.364
144.846
146.729
0
36.7
73.4
110
146.73
This site uses cookies.
Learn more here


OK