Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ALL USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 182 1.97
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 184 1.992
Τιμή του Υγραέριο 20.05.2024 59 0.639
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ALL USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 11.4 0.123
Επιχείρηση 01.09.2023 12.65 0.137
This site uses cookies.
Learn more here


OK