Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ALL USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 197 2.114
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 199 2.135
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 65 0.697
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ALL USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 11.4 0.122
Επιχείρηση 01.03.2023 12.65 0.136
This site uses cookies.
Learn more here


OK