Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ALL USD
Τιμή βενζίνης 23.05.2022 237 2.086
Τιμές ντίζελ 23.05.2022 234 2.06
Τιμή του Υγραέριο 23.05.2022 90 0.792
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ALL USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 11.4 0.1
Επιχείρηση 01.09.2021 12.65 0.111
This site uses cookies.
Learn more here


OK