Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ALL USD
Τιμή βενζίνης 21.11.2022 208 1.825
Τιμές ντίζελ 21.11.2022 236 2.071
Τιμή του Υγραέριο 21.11.2022 76 0.667
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ALL USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 11.4 0.1
Επιχείρηση 01.03.2022 12.65 0.111
This site uses cookies.
Learn more here


OK