Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ALL USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 186 1.771
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 184 1.752
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 75 0.714
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ALL USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 11.4 0.109
Επιχείρηση 01.09.2022 12.65 0.12
This site uses cookies.
Learn more here


OK