Αλβανία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Αλβανία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 ALL 208.000 787.365
 USD 1.825 6.908
 EUR 1.772 6.708
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 208 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 149.03 Albanian Lek. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Albanian Lek)
1.806
3.478
6.087
35.886
37.681
38.832
48.786
49.983
50.218
51.010
51.947
58.468
58.556
60.455
61.694
65.722
67.029
70.643
70.725
72.246
84.019
88.467
91.391
96.923
98.999
99.277
107.377
107.883
109.481
110.933
112.341
112.438
112.723
113.090
114.510
114.621
115.861
117.295
117.430
117.583
118.439
118.617
120.742
121.778
121.971
122.230
122.657
122.725
124.280
124.759
124.773
127.980
128.575
129.831
130.103
130.296
130.700
131.291
132.280
132.303
132.567
133.686
134.846
136.645
136.725
137.980
138.142
138.641
139.948
140.389
140.462
140.900
142.527
142.602
143.577
143.643
144.374
144.605
145.310
145.966
147.359
148.556
148.908
149.269
149.876
152.792
153.303
154.015
154.961
155.106
155.117
155.267
156.275
157.036
157.313
157.816
157.873
158.070
158.640
162.576
162.614
162.813
163.790
164.018
165.202
165.304
166.996
168.047
169.053
169.307
169.680
170.361
170.655
171.871
172.145
172.546
179.332
179.950
180.089
180.676
180.839
182.223
184.601
184.902
185.398
186.172
187.250
187.683
188.361
189.024
192.416
192.783
192.821
194.104
195.585
195.797
195.820
196.771
197.111
199.577
199.929
201.630
204.155
204.202
205.611
207.939
208.000
209.345
210.260
210.657
212.761
215.789
215.895
219.055
219.769
219.994
221.100
225.404
227.752
228.332
230.895
232.448
233.669
238.770
240.901
261.743
267.479
336.581
0
84.1
168.3
252.4
336.58
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK