Αλβανία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Αλβανία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 ALL 145.000 548.884
 USD 1.404 5.315
 EUR 1.189 4.501
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 145 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 123.24 Albanian Lek. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Albanian Lek)
2.066
6.190
25.864
35.324
36.054
41.605
44.351
46.089
50.072
50.235
53.187
54.808
56.058
56.756
57.215
59.237
59.655
59.877
60.762
63.596
64.171
64.421
66.085
69.367
70.364
72.935
75.159
75.577
75.814
75.867
77.453
79.437
81.954
83.263
87.599
90.073
91.239
91.639
93.900
93.900
94.413
94.699
94.864
95.068
95.263
95.349
95.420
95.591
95.698
95.699
96.317
97.065
98.529
99.086
100.029
100.699
101.440
102.227
103.305
103.802
107.306
107.574
108.042
108.149
108.250
108.588
110.026
110.250
111.171
111.304
111.748
112.494
112.643
113.898
114.039
114.353
114.353
114.893
115.733
116.386
116.681
116.957
117.059
117.143
117.848
118.239
118.911
119.640
121.037
121.591
122.320
122.834
123.064
123.294
123.439
123.954
124.766
125.242
125.277
128.050
128.555
129.324
132.052
132.391
134.599
135.429
136.032
136.263
136.444
137.547
139.510
140.533
141.921
143.852
144.104
144.784
145.000
145.361
148.827
150.224
150.838
150.969
151.520
153.516
155.365
156.808
157.859
158.637
160.196
160.588
161.442
162.051
163.393
166.933
168.270
171.006
171.616
171.928
173.917
174.853
175.220
175.538
183.999
184.964
185.706
186.976
187.036
187.658
188.999
189.608
191.715
191.925
197.904
198.340
201.595
201.871
204.119
204.363
205.216
205.216
206.857
207.588
211.949
223.129
224.604
259.748
262.154
0
65.5
131.1
196.6
262.15
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK