Αλβανία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 08-Ιούλιος-2024

Αλβανία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 ALL 182.000 688.945
 USD 1.969 7.453
 EUR 1.819 6.886
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 182 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 121.92 Albanian Lek. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 08-Ιούλιος-2024
(λίτρο, Albanian Lek)
2.645
2.853
3.236
26.038
31.627
31.720
31.788
39.694
40.234
46.317
47.108
49.050
50.079
53.328
57.398
57.427
59.820
59.986
60.500
64.715
66.478
68.661
71.285
72.490
74.533
76.588
78.419
78.957
81.340
81.446
82.485
83.613
84.584
86.802
87.249
88.155
90.822
91.937
92.285
92.580
93.282
94.537
95.194
95.691
97.257
99.027
100.940
102.977
103.097
103.613
103.910
104.040
104.641
104.763
104.835
105.864
106.014
106.966
108.025
109.512
109.708
109.846
109.962
111.815
111.892
112.133
112.708
112.882
113.017
113.111
115.086
115.603
116.664
117.227
117.534
118.180
118.255
118.440
118.564
119.370
119.679
119.704
121.144
121.557
122.945
123.048
124.176
124.779
126.158
126.501
127.192
127.400
127.524
128.180
128.219
128.661
128.999
129.888
129.888
129.962
130.945
131.752
131.822
132.310
133.332
133.708
133.892
134.084
134.184
134.936
134.967
136.002
136.123
136.608
137.362
137.509
139.333
140.523
140.750
144.591
146.995
147.749
148.714
148.994
149.667
150.094
150.495
151.095
151.281
152.026
152.894
155.097
155.686
160.101
161.802
162.102
162.302
162.725
163.247
164.156
165.884
167.661
167.906
168.906
171.076
172.408
173.609
177.081
177.812
179.414
180.013
180.113
180.855
181.604
182.000
182.415
190.720
191.556
191.566
193.330
193.427
193.910
194.656
195.837
201.427
210.972
213.134
213.164
301.741
0
75.4
150.9
226.3
301.74
This site uses cookies.
Learn more here


OK