Αλβανία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Αλβανία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 ALL 197.000 745.726
 USD 2.114 8.002
 EUR 1.923 7.279
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 197 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 123.97 Albanian Lek. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Albanian Lek)
2.666
2.909
3.262
31.739
31.928
33.777
37.678
39.902
40.886
43.984
49.472
50.517
53.359
53.755
54.824
57.698
57.863
57.899
59.090
66.818
73.981
74.040
74.103
74.670
75.876
82.108
82.873
87.035
87.132
89.384
90.474
90.980
91.762
92.066
92.289
92.634
92.710
95.395
95.447
96.026
97.059
97.607
98.587
99.015
100.038
100.404
100.817
103.889
104.233
105.637
105.770
105.841
105.891
106.581
107.205
107.505
108.352
108.567
109.006
109.306
109.775
111.371
111.921
111.976
112.785
113.066
113.532
113.652
115.183
116.047
116.470
116.925
117.432
117.909
118.304
118.415
118.973
119.736
120.316
121.934
122.196
123.711
124.216
125.184
125.861
126.668
127.138
127.785
128.724
129.975
130.047
131.394
131.489
131.815
131.815
131.874
132.364
132.373
132.464
133.075
133.362
133.617
134.856
135.769
136.257
136.669
137.308
140.022
141.242
141.400
142.083
142.155
143.250
144.180
144.993
145.392
145.608
145.832
146.428
148.741
149.393
152.807
152.850
152.993
153.396
154.165
154.318
154.728
154.751
155.548
155.991
157.544
158.109
159.503
160.721
161.030
162.285
162.311
167.580
169.484
169.804
170.795
171.256
171.738
175.127
175.894
178.423
178.603
179.812
181.155
182.682
184.318
185.387
185.479
186.493
188.559
188.926
190.001
190.900
190.918
191.062
191.514
191.811
197.000
201.556
212.720
218.259
289.161
0
72.3
144.6
216.9
289.16
This site uses cookies.
Learn more here


OK