Κουράσω Τιμή βενζίνης, λίτρο, 18-Οκτώβριος-2021

Κουράσω Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 ANG 2.271 8.597
 USD 1.266 4.792
 EUR 1.090 4.126
Κουράσω: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 2.271 (Netherlands Antilles guilder). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 2.20 Netherlands Antilles guilder. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 18-Οκτώβριος-2021
(λίτρο, Netherlands Antilles guilder)
0.072
0.107
0.414
0.480
0.601
0.624
0.720
0.784
0.828
0.830
0.882
0.921
0.948
0.952
0.971
1.010
1.054
1.055
1.094
1.114
1.114
1.185
1.216
1.234
1.264
1.300
1.309
1.333
1.335
1.430
1.444
1.453
1.484
1.519
1.528
1.534
1.538
1.606
1.613
1.642
1.647
1.647
1.654
1.664
1.692
1.701
1.741
1.743
1.753
1.758
1.762
1.765
1.779
1.789
1.791
1.828
1.837
1.837
1.849
1.864
1.864
1.865
1.893
1.898
1.918
1.936
1.945
1.954
1.956
1.956
1.965
1.986
1.997
2.032
2.032
2.033
2.038
2.056
2.061
2.087
2.096
2.097
2.101
2.109
2.111
2.112
2.121
2.128
2.134
2.136
2.144
2.153
2.154
2.156
2.195
2.195
2.212
2.232
2.233
2.262
2.271
2.334
2.364
2.381
2.412
2.446
2.465
2.467
2.502
2.509
2.515
2.523
2.547
2.562
2.584
2.658
2.663
2.663
2.673
2.682
2.684
2.701
2.722
2.766
2.779
2.791
2.791
2.833
2.887
2.912
2.914
2.926
2.936
2.979
2.995
2.999
3.009
3.045
3.076
3.083
3.095
3.099
3.199
3.282
3.297
3.318
3.321
3.333
3.360
3.416
3.424
3.464
3.470
3.474
3.511
3.591
3.624
3.626
3.651
3.660
3.678
3.687
3.701
3.770
3.804
3.983
4.035
4.703
0
1.2
2.4
3.5
4.7
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK