Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ANG USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 2.172 1.208
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.918 1.067
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 1.876 1.043
This site uses cookies.
Learn more here


OK