Κουράσω Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Κουράσω Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 ANG 1.719 6.507
 USD 0.959 3.630
 EUR 0.813 3.078
Κουράσω: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 1.719 (Netherlands Antilles guilder). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1.90 Netherlands Antilles guilder. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Netherlands Antilles guilder)
0.000
0.021
0.248
0.276
0.379
0.387
0.685
0.692
0.741
0.759
0.760
0.771
0.795
0.834
0.843
0.901
0.911
0.935
0.936
0.967
0.998
1.023
1.029
1.056
1.098
1.150
1.157
1.179
1.180
1.185
1.241
1.258
1.265
1.287
1.294
1.352
1.355
1.376
1.389
1.400
1.431
1.444
1.455
1.489
1.519
1.528
1.529
1.532
1.536
1.538
1.550
1.573
1.591
1.600
1.601
1.607
1.614
1.615
1.617
1.619
1.621
1.634
1.644
1.644
1.645
1.646
1.650
1.652
1.660
1.665
1.672
1.677
1.677
1.687
1.696
1.700
1.714
1.716
1.719
1.723
1.758
1.767
1.771
1.791
1.792
1.816
1.830
1.854
1.854
1.870
1.871
1.876
1.878
1.878
1.886
1.887
1.900
1.903
1.914
1.915
1.938
1.939
1.966
1.983
1.984
1.990
2.058
2.060
2.112
2.120
2.128
2.137
2.177
2.257
2.260
2.265
2.268
2.287
2.309
2.377
2.428
2.488
2.494
2.505
2.508
2.553
2.559
2.559
2.568
2.598
2.599
2.607
2.620
2.629
2.652
2.665
2.686
2.718
2.768
2.773
2.830
2.854
2.897
2.929
2.930
2.931
2.936
2.946
2.946
3.008
3.060
3.086
3.088
3.096
3.155
3.183
3.191
3.258
3.274
3.326
3.371
3.375
3.408
3.455
3.475
3.835
0
1
1.9
2.9
3.84
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK