Μάλι Τιμή βενζίνης, λίτρο, 29-Νοέμβριος-2021

Μάλι Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XOF 671.000 2,540.010
 USD 1.154 4.368
 EUR 1.022 3.869
Μάλι: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 671 (CFA Franc (west)). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 705.54 CFA Franc (west). λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 29-Νοέμβριος-2021
(λίτρο, CFA Franc (west))
14.538
29.822
125.143
161.863
192.378
201.704
234.932
249.673
263.228
281.250
298.716
308.427
313.079
315.595
318.256
332.536
335.389
342.059
342.196
361.174
365.558
383.548
391.721
396.036
416.287
423.221
425.874
431.112
442.298
442.457
459.401
469.288
473.042
478.320
481.103
492.753
504.950
505.000
518.464
520.000
522.847
524.077
527.763
534.039
536.143
537.793
540.502
542.444
547.090
556.879
557.406
560.746
564.991
575.293
576.043
579.466
595.979
597.447
598.281
603.368
604.573
605.542
615.000
615.000
615.839
620.147
621.926
628.076
628.831
630.564
630.824
654.833
659.025
660.564
661.348
665.361
666.316
668.444
668.871
671.000
671.250
679.785
680.079
680.718
683.546
685.267
689.847
690.576
692.682
692.798
699.901
700.431
706.167
707.698
714.373
730.391
732.690
734.147
737.611
739.066
740.203
748.705
752.871
774.619
775.000
791.978
795.795
801.005
811.061
813.514
814.759
815.972
817.110
817.451
820.519
838.486
842.480
845.532
847.526
857.277
866.782
868.752
877.589
879.915
887.195
894.362
894.948
926.754
931.905
936.388
947.036
949.164
953.070
953.533
958.057
958.714
963.967
978.138
982.353
987.564
990.890
997.793
1036.855
1051.288
1051.302
1067.497
1069.560
1073.628
1075.598
1077.643
1083.478
1084.134
1106.127
1115.654
1136.535
1138.039
1141.356
1145.210
1150.456
1157.680
1162.488
1173.455
1175.565
1201.075
1206.272
1253.964
1321.843
1505.248
0
376.3
752.6
1128.9
1505.25
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK