Μάλι Τιμή βενζίνης, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Μάλι Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XOF 866.000 3,278.165
 USD 1.437 5.440
 EUR 1.324 5.012
Μάλι: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 866 (CFA Franc (west)). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 809.15 CFA Franc (west). λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, CFA Franc (west))
17.235
18.692
21.088
174.048
206.152
206.164
212.522
257.949
263.213
295.528
319.765
326.267
333.801
347.453
354.412
372.104
374.237
374.303
390.935
392.339
421.750
436.240
488.780
497.857
513.782
516.561
528.193
532.864
558.556
558.619
572.721
582.044
587.508
590.712
593.767
602.108
618.338
618.352
619.911
630.386
633.830
640.278
641.247
642.932
644.883
663.392
667.401
669.547
674.261
675.911
680.000
682.768
688.075
690.313
693.456
694.573
698.155
700.000
702.863
715.408
723.133
724.480
729.189
753.375
762.517
765.890
766.032
769.435
773.191
776.361
776.530
779.740
780.117
786.601
789.346
798.704
799.301
800.168
803.006
807.642
809.264
812.260
813.320
815.036
820.070
822.495
827.202
829.474
830.885
836.616
836.987
838.259
840.698
843.548
850.000
861.211
863.983
864.854
866.000
872.880
874.181
875.000
876.347
879.335
881.913
881.947
888.022
888.022
889.212
895.195
895.742
897.965
900.432
905.358
910.026
912.164
918.509
942.577
948.291
951.951
967.186
969.213
977.715
982.944
990.000
997.812
1019.571
1019.901
1026.764
1027.816
1033.093
1042.460
1046.384
1050.025
1064.696
1066.658
1068.717
1070.160
1075.683
1082.154
1094.125
1094.337
1097.720
1110.344
1138.335
1139.671
1143.175
1149.800
1177.556
1179.798
1187.060
1200.072
1203.342
1214.394
1223.908
1232.444
1242.581
1244.493
1249.019
1259.669
1261.547
1264.382
1283.071
1334.292
1336.756
1343.105
1374.824
1392.999
1936.847
0
484.2
968.4
1452.6
1936.85
This site uses cookies.
Learn more here


OK