Ιράκ Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Ιράκ Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 IQD 750.000 2,839.058
 USD 0.515 1.949
 EUR 0.436 1.650
Ιράκ: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 750 (Iraqi Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1737.81 Iraqi Dinar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Iraqi Dinar)
29.132
87.286
364.718
498.107
508.410
586.683
625.401
649.912
706.081
708.371
750.000
772.855
790.492
800.323
806.802
835.323
841.216
844.335
856.817
896.781
904.897
908.412
931.881
978.165
992.224
1028.471
1059.834
1065.730
1069.077
1069.812
1092.182
1120.167
1155.654
1174.114
1235.253
1270.146
1286.590
1292.230
1324.106
1324.106
1331.334
1335.372
1337.705
1340.578
1343.324
1344.543
1345.536
1347.954
1349.461
1349.481
1358.192
1368.741
1389.385
1397.239
1410.528
1419.984
1430.426
1441.531
1456.732
1463.738
1513.146
1516.929
1523.533
1525.030
1526.463
1531.228
1551.501
1554.664
1567.651
1569.518
1575.787
1586.306
1588.408
1606.104
1608.087
1612.526
1612.526
1620.128
1631.978
1641.194
1645.355
1649.245
1650.676
1651.856
1661.806
1667.312
1676.800
1687.079
1706.776
1714.591
1724.859
1732.109
1735.349
1738.593
1740.650
1747.908
1759.357
1766.074
1766.562
1805.667
1812.786
1823.629
1862.095
1866.878
1898.010
1909.713
1918.225
1921.480
1924.033
1939.587
1967.270
1981.694
2001.266
2028.496
2032.045
2041.631
2044.681
2049.766
2098.651
2118.340
2127.000
2128.855
2136.625
2164.764
2190.839
2211.189
2226.010
2236.981
2258.968
2264.491
2276.527
2285.125
2304.038
2353.965
2372.816
2411.400
2420.005
2424.399
2452.442
2465.640
2470.823
2475.305
2594.622
2608.220
2618.690
2636.592
2637.436
2646.205
2665.119
2673.716
2703.422
2706.385
2790.694
2796.839
2842.736
2846.632
2878.329
2881.767
2893.803
2893.803
2916.936
2927.246
2988.743
3146.392
3167.193
3662.770
3696.698
0
924.2
1848.4
2772.5
3696.7
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK