Ιράκ Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Ιράκ Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 IQD 750.000 2,839.058
 USD 0.573 2.169
 EUR 0.521 1.972
Ιράκ: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 750 (Iraqi Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1741.96 Iraqi Dinar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Iraqi Dinar)
37.473
40.895
45.850
446.116
448.774
474.756
529.597
560.852
574.683
618.231
695.374
710.060
750.000
755.562
770.588
810.987
813.311
813.813
830.557
939.181
1039.866
1040.687
1041.579
1049.545
1066.501
1154.094
1164.838
1223.342
1224.713
1226.332
1256.359
1271.681
1289.781
1297.197
1302.040
1303.108
1320.257
1340.853
1341.584
1349.726
1362.505
1371.935
1385.714
1391.736
1406.105
1411.254
1417.059
1460.236
1465.071
1484.808
1486.674
1487.672
1488.384
1498.072
1506.851
1511.062
1517.644
1532.160
1536.380
1542.973
1565.411
1573.133
1573.904
1585.274
1589.226
1595.777
1597.460
1618.993
1631.126
1637.074
1643.470
1650.600
1657.303
1662.852
1664.418
1671.468
1672.255
1682.981
1700.900
1713.877
1717.553
1738.855
1745.954
1759.560
1769.079
1780.415
1787.026
1796.114
1809.312
1823.177
1826.897
1827.905
1846.837
1848.186
1851.297
1852.760
1860.480
1860.602
1861.887
1870.477
1874.506
1878.088
1895.501
1908.338
1915.200
1920.981
1929.974
1968.110
1985.265
1987.489
1997.088
1998.093
2012.108
2013.486
2026.558
2037.995
2043.599
2046.637
2049.782
2058.159
2090.669
2132.960
2148.429
2150.436
2156.098
2166.912
2169.060
2174.821
2175.149
2186.344
2192.570
2214.406
2222.351
2241.943
2259.053
2263.399
2281.042
2281.402
2355.473
2382.222
2386.721
2400.657
2407.132
2413.908
2461.547
2472.325
2507.874
2510.406
2523.908
2527.398
2546.279
2567.730
2605.753
2607.049
2621.308
2650.341
2655.503
2670.606
2683.240
2683.494
2685.525
2691.882
2696.052
2768.987
2833.029
2989.943
3067.794
4064.385
0
1016.1
2032.2
3048.3
4064.39
This site uses cookies.
Learn more here


OK