Ιράκ Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Ιράκ Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 IQD 750.000 2,839.058
 USD 0.573 2.169
 EUR 0.528 1.999
Ιράκ: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 750 (Iraqi Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1721.08 Iraqi Dinar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Iraqi Dinar)
20.738
41.032
69.896
414.752
443.319
448.695
486.939
561.837
608.279
613.668
694.141
709.751
750.000
750.759
754.723
769.732
798.325
811.894
812.423
829.634
881.767
905.141
1058.210
1059.693
1133.428
1177.234
1218.052
1220.074
1236.809
1256.173
1257.010
1267.773
1273.364
1288.484
1291.118
1304.934
1308.020
1311.161
1321.495
1336.851
1337.887
1355.285
1381.950
1383.855
1395.763
1402.827
1405.310
1421.220
1422.144
1429.656
1452.387
1462.235
1463.261
1465.911
1468.147
1485.140
1490.393
1491.986
1496.884
1504.131
1507.375
1513.411
1540.706
1578.272
1578.611
1580.393
1582.214
1584.507
1592.410
1594.404
1621.517
1624.170
1631.023
1648.766
1658.437
1660.439
1662.828
1669.270
1674.226
1675.992
1727.447
1731.145
1737.932
1743.639
1749.242
1755.410
1756.772
1762.043
1773.508
1781.159
1784.403
1786.374
1794.682
1810.866
1812.406
1813.355
1829.439
1837.714
1839.426
1839.821
1840.726
1843.196
1844.786
1852.868
1872.306
1872.731
1887.633
1897.870
1901.686
1904.351
1907.967
1929.019
1947.099
1984.028
1992.513
2007.071
2048.027
2054.617
2056.476
2066.309
2086.178
2100.997
2114.394
2115.589
2130.491
2140.396
2141.189
2141.525
2185.854
2206.807
2208.226
2209.646
2213.903
2227.742
2227.769
2259.983
2279.185
2299.053
2300.330
2317.803
2363.692
2368.592
2396.976
2401.233
2402.680
2411.167
2425.157
2426.376
2472.578
2510.509
2544.569
2565.509
2566.273
2568.695
2591.907
2613.511
2642.478
2649.474
2676.126
2696.420
2716.289
2810.621
2844.896
2870.028
2946.194
3063.816
3069.080
3849.028
0
962.3
1924.5
2886.8
3849.03
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK