Ιράκ Τιμή βενζίνης, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Ιράκ Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 IQD 850.000 3,217.599
 USD 0.650 2.461
 EUR 0.604 2.286
Ιράκ: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 850 (Iraqi Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1717.35 Iraqi Dinar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Iraqi Dinar)
37.401
40.596
45.763
370.089
445.974
447.700
458.775
559.786
567.761
606.591
693.819
708.715
713.284
754.073
769.123
811.827
812.345
825.723
850.000
851.429
915.255
959.704
1064.267
1064.391
1065.257
1075.055
1094.572
1153.729
1154.792
1168.940
1187.059
1230.842
1244.362
1253.459
1259.972
1262.200
1274.296
1291.134
1297.017
1337.360
1338.501
1346.569
1358.131
1369.901
1411.639
1414.502
1428.346
1432.269
1440.452
1455.343
1457.547
1459.342
1460.915
1471.432
1473.610
1492.382
1495.436
1496.592
1498.963
1500.416
1507.735
1507.775
1550.400
1567.633
1590.798
1592.543
1597.514
1604.752
1626.548
1630.511
1631.047
1636.753
1638.044
1645.217
1656.440
1658.638
1666.353
1674.126
1692.963
1722.905
1731.692
1733.297
1742.635
1756.215
1759.093
1764.340
1768.741
1788.151
1796.093
1796.908
1797.265
1798.524
1799.006
1803.012
1805.513
1813.213
1821.934
1822.358
1823.489
1824.530
1847.410
1856.229
1858.303
1868.653
1874.796
1875.521
1886.253
1891.752
1891.823
1909.261
1910.740
1913.698
1919.760
1942.697
1948.683
1962.550
1966.020
1968.639
1988.734
1993.291
2011.534
2073.470
2078.940
2112.319
2122.018
2124.033
2126.961
2128.430
2130.628
2135.447
2167.783
2184.675
2194.528
2233.943
2264.770
2266.319
2266.332
2270.458
2272.592
2312.911
2319.809
2325.158
2355.841
2372.862
2395.822
2428.987
2434.482
2473.243
2473.243
2537.854
2542.218
2544.752
2549.860
2557.823
2590.078
2604.859
2609.631
2636.249
2639.346
2701.202
2704.749
2717.594
2736.134
2756.491
2811.080
2835.266
2955.874
2998.297
4198.764
0
1049.7
2099.4
3149.1
4198.76
This site uses cookies.
Learn more here


OK