Ιράκ Τιμή βενζίνης, λίτρο, 03-Οκτώβριος-2022

Ιράκ Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 IQD 750.000 2,839.058
 USD 0.514 1.946
 EUR 0.514 1.946
Ιράκ: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 750 (Iraqi Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1865.95 Iraqi Dinar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 03-Οκτώβριος-2022
(λίτρο, Iraqi Dinar)
23.138
43.323
77.986
478.864
495.592
537.240
626.865
639.755
643.932
652.444
750.000
773.834
790.507
796.552
798.630
806.517
842.076
858.822
904.909
906.249
925.658
1084.161
1160.685
1186.025
1257.097
1278.073
1318.543
1320.376
1328.504
1331.309
1344.471
1344.630
1356.653
1386.322
1415.244
1420.588
1460.187
1473.472
1489.768
1503.115
1509.138
1512.450
1513.947
1526.631
1539.115
1540.439
1541.219
1568.953
1574.021
1575.153
1585.512
1589.107
1617.461
1632.333
1642.396
1643.236
1650.470
1652.221
1663.479
1663.820
1664.262
1669.018
1673.304
1673.613
1711.161
1717.646
1732.902
1742.355
1746.908
1803.644
1807.308
1808.395
1812.349
1824.068
1837.494
1837.955
1839.599
1852.603
1863.802
1867.981
1868.874
1872.703
1879.062
1883.889
1899.614
1906.234
1916.023
1922.178
1940.183
1954.160
1954.191
1958.558
1960.759
1973.119
1973.263
1976.440
1987.341
1987.657
1992.748
1996.578
2023.696
2026.814
2027.610
2028.397
2055.502
2067.567
2088.712
2093.897
2100.157
2101.496
2108.344
2113.118
2118.599
2138.029
2148.391
2159.785
2161.536
2169.266
2173.844
2207.255
2214.472
2250.260
2254.129
2262.717
2297.584
2313.504
2334.753
2369.694
2387.284
2398.367
2409.312
2419.367
2429.639
2442.701
2442.895
2447.659
2448.534
2458.742
2480.617
2482.480
2493.742
2510.664
2514.159
2524.446
2554.992
2557.904
2565.200
2583.662
2615.571
2623.533
2690.497
2699.072
2725.290
2725.616
2741.500
2746.033
2758.476
2817.491
2834.608
2838.604
2886.033
2891.866
2992.660
2993.989
3201.163
3277.787
3300.766
4294.762
0
1073.7
2147.4
3221.1
4294.76
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK