Σουαζιλάνδη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Σουαζιλάνδη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SZL 21.600 81.765
 USD 1.153 4.365
 EUR 1.071 4.054
Σουαζιλάνδη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 21.6 (Swaziland Lilangeni). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 24.60 Swaziland Lilangeni. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Swaziland Lilangeni)
0.536
0.582
0.656
5.302
6.389
6.414
6.572
8.020
8.134
8.690
9.940
10.153
10.219
10.803
11.019
11.630
11.638
11.829
12.177
12.198
13.112
13.749
15.247
15.249
15.261
15.401
15.681
16.528
16.544
16.746
17.006
17.633
17.827
17.957
18.051
18.082
18.256
18.497
18.581
19.159
19.176
19.291
19.457
19.625
20.223
20.264
20.463
20.519
20.636
20.849
20.881
20.907
20.929
21.080
21.111
21.380
21.424
21.440
21.474
21.495
21.600
21.601
22.211
22.458
22.790
22.815
22.886
22.990
23.302
23.359
23.367
23.448
23.467
23.570
23.730
23.762
23.872
23.984
24.254
24.683
24.808
24.831
24.965
25.160
25.201
25.276
25.339
25.617
25.731
25.743
25.748
25.766
25.773
25.830
25.866
25.976
26.101
26.107
26.124
26.138
26.466
26.593
26.622
26.771
26.859
26.869
27.023
27.101
27.102
27.352
27.373
27.416
27.503
27.831
27.917
28.116
28.165
28.203
28.491
28.556
28.817
29.705
29.783
30.261
30.400
30.429
30.471
30.492
30.524
30.593
31.056
31.298
31.439
32.004
32.445
32.468
32.468
32.527
32.557
33.135
33.234
33.311
33.750
33.994
34.323
34.798
34.877
35.432
35.432
36.358
36.420
36.456
36.530
36.644
37.106
37.318
37.386
37.767
37.812
38.698
38.749
38.933
39.198
39.490
40.272
40.618
42.346
42.954
60.152
0
15
30.1
45.1
60.15
This site uses cookies.
Learn more here


OK