Σουαζιλάνδη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Σουαζιλάνδη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SZL 13.150 49.778
 USD 0.887 3.358
 EUR 0.752 2.847
Σουαζιλάνδη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 13.15 (Swaziland Lilangeni). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 17.68 Swaziland Lilangeni. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Swaziland Lilangeni)
0.296
0.888
3.711
5.069
5.174
5.970
6.364
6.614
7.185
7.209
7.632
7.865
8.044
8.144
8.210
8.500
8.560
8.592
8.719
9.126
9.208
9.244
9.483
9.954
10.097
10.466
10.785
10.845
10.879
10.887
11.114
11.399
11.760
11.948
12.570
12.925
13.093
13.150
13.474
13.474
13.548
13.589
13.613
13.642
13.670
13.682
13.692
13.717
13.732
13.733
13.821
13.929
14.139
14.219
14.354
14.450
14.556
14.669
14.824
14.895
15.398
15.437
15.504
15.519
15.534
15.582
15.788
15.821
15.953
15.972
16.036
16.143
16.164
16.344
16.364
16.409
16.409
16.487
16.607
16.701
16.743
16.783
16.798
16.810
16.911
16.967
17.063
17.168
17.369
17.448
17.553
17.626
17.659
17.692
17.713
17.787
17.904
17.972
17.977
18.375
18.447
18.558
18.949
18.998
19.315
19.434
19.520
19.553
19.579
19.738
20.019
20.166
20.365
20.642
20.679
20.776
20.807
20.859
21.356
21.557
21.645
21.664
21.743
22.029
22.294
22.502
22.652
22.764
22.988
23.044
23.166
23.254
23.446
23.954
24.146
24.539
24.626
24.671
24.957
25.091
25.144
25.189
26.403
26.542
26.648
26.831
26.839
26.928
27.121
27.208
27.511
27.541
28.399
28.461
28.928
28.968
29.290
29.325
29.448
29.448
29.683
29.788
30.414
32.018
32.230
37.273
37.618
0
9.4
18.8
28.2
37.62
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK