Σουαζιλάνδη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Σουαζιλάνδη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SZL 20.800 78.737
 USD 1.092 4.134
 EUR 1.033 3.910
Σουαζιλάνδη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 20.8 (Swaziland Lilangeni). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 25.91 Swaziland Lilangeni. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Swaziland Lilangeni)
0.545
0.585
0.666
6.369
6.466
6.882
7.080
8.175
8.322
8.620
10.101
10.313
10.901
10.982
11.039
11.200
11.820
11.827
12.072
13.844
15.051
15.137
16.944
17.158
17.275
17.375
17.719
17.769
17.803
17.813
17.854
18.144
18.193
18.608
19.265
19.541
19.607
20.228
20.506
20.627
20.649
20.800
20.899
20.943
20.980
21.514
21.525
21.591
21.703
21.762
22.047
22.137
22.204
22.284
22.452
22.521
22.856
22.900
23.020
23.203
23.244
23.554
23.771
23.813
23.990
24.140
24.169
24.328
24.421
24.503
24.551
24.881
24.941
24.955
25.049
25.366
25.529
25.574
25.712
25.757
25.791
25.799
25.978
26.032
26.105
26.124
26.159
26.176
26.399
26.439
26.440
26.616
26.643
26.843
26.930
26.972
26.981
27.476
27.534
27.843
28.051
28.097
28.219
28.729
29.008
29.026
29.074
29.117
29.137
29.224
29.313
29.384
29.479
29.503
29.751
29.781
29.968
30.427
30.429
30.901
31.162
31.416
31.683
31.924
32.324
32.508
32.790
32.948
32.971
33.216
33.555
33.832
33.995
34.018
34.440
34.460
34.605
34.732
35.153
35.572
35.631
35.969
36.083
36.477
36.534
36.585
36.634
36.996
37.379
37.397
37.467
37.492
37.540
37.822
38.496
39.136
39.510
39.812
40.177
40.259
41.004
41.063
41.251
41.371
42.935
43.478
44.468
58.884
0
14.7
29.4
44.2
58.88
This site uses cookies.
Learn more here


OK