Σουαζιλάνδη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 29-Νοέμβριος-2021

Σουαζιλάνδη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SZL 13.150 49.778
 USD 0.813 3.078
 EUR 0.720 2.725
Σουαζιλάνδη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 13.15 (Swaziland Lilangeni). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 19.61 Swaziland Lilangeni. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 29-Νοέμβριος-2021
(λίτρο, Swaziland Lilangeni)
0.404
0.829
3.479
4.500
5.348
5.607
6.531
6.941
7.317
7.818
8.304
8.574
8.703
8.773
8.847
9.244
9.323
9.509
9.513
10.040
10.162
10.662
10.889
11.009
11.572
11.765
11.839
11.984
12.295
12.300
12.771
13.046
13.150
13.297
13.374
13.698
14.037
14.038
14.413
14.455
14.535
14.569
14.671
14.846
14.904
14.950
15.025
15.079
15.208
15.481
15.495
15.588
15.706
15.992
16.013
16.108
16.568
16.608
16.632
16.773
16.806
16.833
17.096
17.096
17.120
17.239
17.289
17.460
17.481
17.529
17.536
18.204
18.320
18.363
18.385
18.496
18.523
18.582
18.594
18.653
18.660
18.897
18.905
18.923
19.002
19.050
19.177
19.197
19.256
19.259
19.456
19.471
19.631
19.673
19.859
20.304
20.368
20.408
20.505
20.545
20.577
20.813
20.929
21.533
21.544
22.016
22.122
22.267
22.547
22.615
22.649
22.683
22.715
22.724
22.809
23.309
23.420
23.505
23.560
23.831
24.096
24.150
24.396
24.461
24.663
24.862
24.879
25.763
25.906
26.030
26.326
26.386
26.494
26.507
26.633
26.651
26.797
27.191
27.308
27.453
27.546
27.737
28.823
29.225
29.225
29.675
29.732
29.846
29.900
29.957
30.119
30.138
30.749
31.014
31.594
31.636
31.728
31.835
31.981
32.182
32.316
32.621
32.679
33.388
33.533
34.859
36.746
41.844
0
10.5
20.9
31.4
41.84
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK