Σουαζιλάνδη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Σουαζιλάνδη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SZL 23.250 88.011
 USD 1.312 4.966
 EUR 1.316 4.982
Σουαζιλάνδη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 23.25 (Swaziland Lilangeni). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 23.20 Swaziland Lilangeni. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Swaziland Lilangeni)
0.393
0.536
0.947
5.787
6.025
6.565
7.586
7.790
7.816
7.970
9.100
9.401
9.600
9.798
9.837
10.009
10.220
10.424
10.976
11.000
11.235
13.252
14.393
14.898
15.822
15.920
16.109
16.356
16.466
17.032
17.116
17.275
17.343
17.496
17.523
17.625
17.800
17.828
18.257
18.277
18.317
18.375
18.392
18.610
18.742
18.794
19.110
19.260
19.687
19.734
19.749
19.989
20.136
20.218
20.252
20.428
20.722
20.734
21.080
21.109
21.196
22.045
22.123
22.256
22.261
22.327
22.353
22.546
22.603
22.654
22.821
22.823
22.839
22.879
23.028
23.100
23.145
23.160
23.168
23.250
23.404
23.548
23.611
23.675
23.712
23.757
23.895
23.922
23.922
24.023
24.036
24.118
24.129
24.150
24.164
24.238
24.363
24.514
24.555
24.622
25.170
25.256
25.259
25.713
25.774
25.842
25.899
25.917
25.937
26.088
26.095
26.137
26.186
26.196
26.328
26.384
26.431
26.448
26.935
27.415
27.750
27.981
28.021
28.083
28.230
28.975
29.134
29.275
29.498
29.574
29.593
29.598
29.789
29.910
29.947
29.975
30.053
30.067
30.123
30.584
30.598
30.644
30.742
30.954
31.375
31.448
31.837
32.314
32.491
32.643
32.883
33.415
33.666
33.670
33.811
33.824
33.834
34.523
34.947
35.547
35.851
36.134
37.297
37.416
40.218
40.552
48.725
52.575
0
13.1
26.3
39.4
52.58
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK