Σουαζιλάνδη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Σουαζιλάνδη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SZL 19.500 73.815
 USD 1.072 4.058
 EUR 0.988 3.740
Σουαζιλάνδη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 19.5 (Swaziland Lilangeni). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 23.92 Swaziland Lilangeni. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Swaziland Lilangeni)
0.288
0.570
0.972
5.765
6.162
6.237
6.769
7.810
8.455
8.530
9.649
9.866
10.425
10.436
10.491
10.700
11.097
11.286
11.293
11.532
12.257
12.582
14.710
14.730
15.755
16.364
16.932
16.960
17.192
17.461
17.473
17.623
17.700
17.911
17.947
18.139
18.182
18.226
18.369
18.583
18.597
18.839
19.210
19.236
19.402
19.500
19.535
19.756
19.769
19.873
20.189
20.326
20.340
20.377
20.408
20.644
20.717
20.739
20.807
20.908
20.953
21.037
21.417
21.939
21.943
21.968
21.994
22.025
22.135
22.163
22.540
22.577
22.672
22.919
23.053
23.081
23.114
23.204
23.273
23.297
24.012
24.064
24.158
24.237
24.315
24.401
24.420
24.493
24.653
24.759
24.804
24.831
24.947
25.172
25.193
25.207
25.430
25.545
25.569
25.574
25.587
25.621
25.643
25.756
26.026
26.032
26.239
26.381
26.434
26.471
26.522
26.814
27.066
27.579
27.697
27.899
28.469
28.560
28.586
28.723
28.999
29.205
29.391
29.408
29.615
29.753
29.764
29.768
30.384
30.676
30.695
30.715
30.774
30.967
30.967
31.415
31.682
31.958
31.976
32.219
32.857
32.925
33.319
33.378
33.398
33.516
33.711
33.728
34.370
34.897
35.371
35.662
35.672
35.706
36.029
36.329
36.732
36.829
37.200
37.482
37.758
39.069
39.545
39.895
40.954
42.589
42.662
53.503
0
13.4
26.8
40.1
53.5
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK