Γουινέα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Γουινέα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 GNF 9,000.000 34,068.690
 USD 0.922 3.490
 EUR 0.781 2.956
Γουινέα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 9000 (Guinea Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 11642.99 Guinea Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Guinea Franc)
195.177
584.800
2443.540
3337.214
3406.242
3930.658
4190.064
4354.277
4730.598
4745.946
5024.848
5177.972
5296.134
5362.005
5405.413
5596.493
5635.975
5656.876
5740.502
6008.251
6062.625
6086.177
6243.412
6553.509
6647.703
6890.550
7100.672
7140.175
7162.603
7167.527
7317.402
7504.894
7742.647
7866.327
8275.946
8509.725
8619.891
8657.677
8871.246
8871.246
8919.670
8946.721
8962.351
8981.602
9000.000
9008.168
9014.817
9031.021
9041.114
9041.247
9099.615
9170.286
9308.598
9361.220
9450.252
9513.608
9583.565
9657.966
9759.809
9806.750
10137.773
10163.117
10207.366
10217.395
10226.991
10258.915
10394.743
10415.936
10502.943
10515.455
10557.457
10627.928
10642.015
10760.570
10773.861
10803.597
10803.597
10854.529
10933.926
10995.670
11023.543
11049.607
11059.196
11067.099
11133.766
11170.654
11234.223
11303.088
11435.054
11487.411
11556.208
11604.780
11626.489
11648.220
11662.005
11710.630
11787.339
11832.336
11835.606
12097.602
12145.301
12217.943
12475.658
12507.704
12716.283
12794.689
12851.720
12873.527
12890.632
12994.843
13180.314
13276.947
13408.077
13590.513
13614.288
13678.517
13698.949
13733.020
14060.540
14192.449
14250.471
14262.898
14314.957
14503.484
14678.178
14814.520
14913.816
14987.318
15134.627
15171.635
15252.274
15309.874
15436.592
15771.092
15897.386
16155.891
16213.543
16242.981
16430.866
16519.290
16554.017
16584.046
17383.446
17474.544
17544.694
17664.633
17670.290
17729.041
17855.759
17913.358
18112.385
18132.235
18697.087
18738.254
19045.759
19071.857
19284.220
19307.260
19387.899
19387.899
19542.884
19611.957
20023.971
21080.189
21219.554
24539.822
24767.130
0
6191.8
12383.6
18575.3
24767.13
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK