Γουινέα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάϊος-2024

Γουινέα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 GNF 12,000.000 45,424.920
 USD 1.395 5.281
 EUR 1.285 4.864
Γουινέα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 12000 (Guinea Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 11516.36 Guinea Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάϊος-2024
(λίτρο, Guinea Franc)
246.003
266.464
301.000
2439.100
2938.769
2943.710
3022.859
3654.392
3756.056
4307.917
4563.524
4661.917
4764.061
4959.496
5058.824
5339.932
5342.595
5423.290
5580.158
5600.186
6019.998
6259.753
6975.600
7126.580
7233.620
7343.424
7539.539
7592.210
7778.023
8003.482
8191.120
8306.972
8323.732
8446.914
8493.355
8635.098
8826.066
8826.271
8857.362
9008.199
9047.205
9049.737
9110.724
9133.258
9153.071
9530.983
9542.544
9563.197
9586.212
9604.256
9641.782
9698.154
9748.122
9813.402
9831.481
9949.570
9968.695
9983.393
10011.438
10315.794
10366.604
10395.526
10472.210
10484.186
10508.674
10767.909
10768.357
10940.655
10949.083
11052.317
11053.575
11060.536
11096.192
11135.287
11195.798
11367.707
11400.583
11403.010
11438.528
11462.000
11535.831
11544.584
11551.323
11607.356
11633.709
11669.549
11825.009
11827.879
11848.705
11878.861
11972.776
11990.619
12000.000
12053.718
12122.692
12155.784
12328.383
12350.884
12371.445
12427.458
12457.803
12479.242
12511.038
12520.838
12559.247
12609.773
12627.664
12635.842
12660.725
12734.848
12777.888
12797.398
12852.633
12949.067
12989.583
13071.333
13110.665
13281.261
13312.779
13469.362
13588.008
13640.766
13958.210
14060.323
14119.371
14203.109
14387.694
14557.917
14568.367
14640.300
14658.455
14761.158
14867.680
14910.543
15143.958
15184.920
15218.651
15252.263
15269.999
15462.190
15572.270
15620.124
15702.001
15724.694
16118.699
16283.023
16333.555
16414.949
16675.160
16808.263
16930.309
16983.267
17007.543
17224.152
17399.419
17499.581
17739.532
17765.970
17807.882
17879.581
17998.302
18284.340
18321.736
18841.250
18965.981
18988.450
19746.636
19886.949
27622.325
0
6905.6
13811.2
20716.7
27622.33
This site uses cookies.
Learn more here


OK