Γουινέα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Γουινέα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 GNF 12,000.000 45,424.920
 USD 1.395 5.281
 EUR 1.269 4.804
Γουινέα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 12000 (Guinea Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 11435.78 Guinea Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Guinea Franc)
246.003
268.471
301.000
2928.702
2946.150
3116.719
3476.746
3681.933
3772.734
4058.617
4565.055
4661.467
4923.669
4960.182
5058.824
5324.040
5339.295
5342.595
5452.515
6165.624
6826.605
6831.994
6837.851
6890.146
7001.463
7576.502
7647.033
8031.106
8040.111
8050.734
8247.858
8348.447
8467.274
8515.956
8547.749
8554.765
8667.343
8802.554
8807.351
8860.802
8944.699
9006.606
9097.061
9136.596
9230.924
9264.732
9302.837
9586.292
9618.035
9747.600
9759.856
9766.407
9771.078
9834.680
9892.314
9919.956
9963.167
10058.463
10086.165
10129.450
10276.751
10327.444
10332.511
10407.149
10433.098
10476.104
10487.154
10628.510
10708.167
10747.212
10789.201
10836.007
10880.015
10916.444
10926.724
10973.004
10978.173
11048.587
11166.223
11251.417
11275.551
11415.392
11462.000
11551.323
11613.809
11688.233
11731.631
11791.291
11877.936
11968.959
11993.382
12000.000
12124.287
12133.142
12153.563
12163.167
12213.848
12214.650
12223.086
12279.478
12305.930
12329.442
12443.755
12528.030
12573.079
12611.034
12670.069
12920.430
13033.050
13047.652
13110.665
13117.263
13209.268
13218.316
13304.135
13379.215
13416.008
13435.947
13456.599
13511.589
13725.012
14002.648
14104.201
14117.381
14154.548
14225.540
14239.645
14277.466
14279.615
14353.108
14393.984
14537.335
14589.490
14718.109
14830.434
14858.966
14974.793
14977.157
15463.426
15639.026
15668.561
15760.053
15802.561
15847.042
16159.787
16230.548
16463.920
16480.545
16569.180
16592.093
16716.047
16856.865
17106.485
17114.994
17208.602
17399.202
17433.086
17532.237
17615.179
17616.848
17630.183
17671.910
17699.289
18178.099
18598.527
19628.650
20139.737
26682.249
0
6670.6
13341.1
20011.7
26682.25
This site uses cookies.
Learn more here


OK