Γουινέα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Γουινέα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 GNF 12,000.000 45,424.920
 USD 1.371 5.190
 EUR 1.331 5.038
Γουινέα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 12000 (Guinea Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 11443.97 Guinea Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Guinea Franc)
138.669
267.039
467.380
2755.599
2893.424
2981.823
3746.141
3838.088
3856.160
3916.912
3988.887
4489.648
4496.391
4642.231
4737.325
5046.681
5147.043
5424.550
5430.816
5547.600
6451.604
6793.200
7017.731
7442.507
7601.886
7623.289
8245.279
8284.116
8406.835
8518.304
8626.435
8633.908
8655.798
8683.916
8792.999
8801.528
8896.707
9006.800
9017.202
9028.951
9094.681
9108.337
9271.512
9351.055
9365.913
9385.769
9418.596
9423.800
9543.164
9580.001
9581.069
9827.306
9873.001
9969.463
9990.316
10005.140
10036.154
10081.589
10157.509
10159.267
10179.576
10265.431
10354.531
10492.691
10498.858
10595.187
10607.612
10645.971
10746.283
10780.172
10785.780
10819.381
10944.355
10950.141
11024.972
11030.070
11086.193
11103.929
11158.063
11208.438
11315.417
11407.303
11434.359
11462.063
11508.635
11732.567
11771.782
11826.521
11899.111
11910.262
11911.089
11922.609
12000.000
12058.459
12079.768
12118.323
12122.752
12137.836
12181.644
12483.855
12486.815
12502.040
12577.097
12594.558
12685.485
12693.353
12823.282
12903.998
12981.244
13000.717
13029.343
13081.628
13104.229
13197.598
13218.627
13249.477
13770.516
13818.003
13828.630
13873.704
13886.229
13992.501
14175.155
14198.224
14236.336
14295.778
14378.530
14411.778
14463.808
14514.760
14775.179
14803.402
14806.296
14904.845
15018.578
15034.866
15036.607
15109.627
15135.769
15325.079
15352.123
15482.752
15676.655
15680.260
15788.437
15967.205
15971.880
16075.185
16145.422
16175.918
16337.436
16569.967
16578.130
16820.789
16875.617
16892.836
16977.771
17308.325
17488.620
17533.145
17729.901
17849.210
17942.958
18334.655
18498.272
20098.690
20539.130
25845.381
0
6461.3
12922.7
19384
25845.38
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK