Παραγουάη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Φεβρουάριος-2024

Παραγουάη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 PYG 6,150.000 23,280.272
 USD 0.842 3.187
 EUR 0.779 2.949
Παραγουάη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 6150 (Paraguayan Guarani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 9537.23 Paraguayan Guarani. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 19-Φεβρουάριος-2024
(λίτρο, Paraguayan Guarani)
208.852
226.044
255.544
2490.798
2494.368
2634.252
2949.693
3052.530
3119.012
3120.186
3874.273
3939.499
3951.435
4180.102
4211.683
4294.846
4368.148
4533.868
4535.898
4629.082
5110.864
5264.756
5486.448
5647.160
5900.381
5953.137
6007.783
6150.000
6341.388
6727.605
6794.590
7090.581
7150.921
7162.534
7174.121
7180.279
7193.452
7261.081
7340.158
7358.612
7430.056
7517.504
7551.971
7553.007
7624.994
7814.487
7910.962
8019.014
8053.277
8139.068
8141.983
8168.025
8178.048
8239.487
8241.355
8313.870
8316.461
8337.914
8367.391
8378.453
8485.219
8488.635
8511.218
8534.252
8535.793
8622.873
8673.608
8752.877
8833.615
8855.955
8931.081
9035.792
9177.503
9199.565
9296.660
9324.657
9388.950
9406.105
9406.956
9440.661
9464.803
9493.640
9548.441
9575.934
9585.371
9720.726
9730.361
9731.021
9806.855
9841.665
9863.683
10011.335
10095.418
10097.511
10165.399
10172.966
10173.835
10218.522
10218.822
10232.247
10260.170
10322.917
10365.343
10405.477
10456.773
10473.066
10522.966
10558.369
10574.673
10621.598
10674.148
10699.163
10819.311
10848.185
10982.243
10984.096
11085.651
11105.146
11130.707
11195.353
11205.461
11221.327
11348.045
11403.286
11638.402
11703.165
11718.948
11841.147
11849.526
11872.945
11974.037
12074.067
12390.105
12437.079
12498.320
12596.488
12626.476
12642.259
12871.114
12888.870
12952.510
13004.201
13084.186
13166.489
13220.191
13276.590
13456.667
13640.540
13676.052
13881.232
13889.123
13968.039
14111.044
14177.493
14185.256
14465.206
14765.085
14845.320
14993.940
14997.599
15107.777
15231.658
15266.693
15546.348
15658.284
15683.047
16762.299
16808.996
22770.387
0
5692.6
11385.2
17077.8
22770.39
This site uses cookies.
Learn more here


OK