Παραγουάη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Παραγουάη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 PYG 7,220.000 27,330.660
 USD 1.047 3.963
 EUR 0.887 3.358
Παραγουάη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 7220 (Paraguayan Guarani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 8227.38 Paraguayan Guarani. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Paraguayan Guarani)
137.920
413.242
1726.698
2358.202
2406.980
2777.552
2960.858
3076.898
3342.821
3353.666
3550.749
3658.952
3742.450
3788.997
3819.670
3954.695
3982.595
3997.364
4056.457
4245.659
4284.082
4300.724
4411.833
4630.959
4697.520
4869.125
5017.605
5045.519
5061.368
5064.848
5170.754
5303.244
5471.249
5558.646
5848.099
6013.295
6091.143
6117.844
6268.760
6268.760
6302.978
6322.094
6333.138
6346.742
6359.743
6365.515
6370.213
6381.663
6388.795
6388.890
6430.134
6480.073
6577.810
6614.994
6677.908
6722.678
6772.112
6824.686
6896.652
6929.823
7163.736
7181.646
7212.913
7220.000
7226.781
7249.340
7345.321
7360.297
7421.779
7430.621
7460.301
7510.099
7520.053
7603.828
7613.220
7634.233
7634.233
7670.223
7726.329
7769.959
7789.655
7808.073
7814.849
7820.433
7867.543
7893.610
7938.529
7987.193
8080.444
8117.442
8166.056
8200.379
8215.719
8231.076
8240.817
8275.177
8329.382
8361.179
8363.490
8548.626
8582.332
8633.664
8815.775
8838.420
8985.810
9041.215
9081.514
9096.924
9109.012
9182.651
9313.712
9381.996
9474.658
9603.574
9620.375
9665.761
9680.199
9704.275
9935.713
10028.925
10069.926
10078.707
10115.494
10248.714
10372.159
10468.504
10538.670
10590.609
10694.704
10720.855
10777.838
10818.540
10908.083
11144.454
11233.698
11416.368
11457.107
11477.909
11610.675
11673.159
11697.698
11718.918
12283.804
12348.178
12397.749
12482.502
12486.499
12528.015
12617.559
12658.261
12798.901
12812.928
13212.074
13241.163
13458.459
13476.900
13626.964
13643.245
13700.227
13700.227
13809.746
13858.556
14149.700
14896.064
14994.545
17340.773
17501.397
0
4375.4
8750.7
13126.1
17501.4
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK