Παραγουάη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Παραγουάη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 PYG 8,260.000 31,267.487
 USD 1.147 4.342
 EUR 1.113 4.213
Παραγουάη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 8260 (Paraguayan Guarani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 9418.67 Paraguayan Guarani. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Paraguayan Guarani)
114.128
219.780
384.665
2267.925
2381.359
2454.113
3083.166
3158.841
3173.714
3223.715
3282.951
3695.090
3700.639
3820.670
3898.934
4153.542
4236.143
4464.537
4469.695
4565.810
5309.828
5590.970
5775.764
6125.366
6256.538
6274.153
6786.066
6818.030
6919.031
7010.772
7099.767
7105.918
7123.933
7147.075
7236.853
7243.873
7322.207
7412.817
7421.378
7431.047
7485.145
7496.384
7630.681
7696.147
7708.375
7724.718
7751.735
7756.018
7854.257
7884.575
7885.454
8088.114
8125.721
8205.112
8222.274
8234.475
8260.000
8297.394
8359.879
8361.325
8378.040
8448.700
8522.033
8635.741
8640.817
8720.098
8730.324
8761.894
8844.454
8872.345
8876.960
8904.616
9007.472
9012.234
9073.822
9078.017
9124.208
9138.805
9183.358
9224.819
9312.865
9388.489
9410.757
9433.558
9471.888
9656.190
9688.464
9733.516
9793.259
9802.437
9803.117
9812.599
9876.294
9924.407
9941.945
9973.676
9977.322
9989.736
10025.791
10274.518
10276.954
10289.485
10351.259
10365.630
10440.465
10446.940
10553.875
10620.306
10683.881
10699.909
10723.468
10766.500
10785.101
10861.946
10879.253
10904.644
11333.472
11372.554
11381.301
11418.398
11428.706
11516.171
11666.499
11685.486
11716.852
11765.775
11833.882
11861.245
11904.068
11946.003
12160.334
12183.562
12185.944
12267.052
12360.657
12374.063
12375.495
12435.592
12457.108
12612.915
12635.173
12742.683
12902.270
12905.238
12994.270
13141.400
13145.248
13230.271
13288.077
13313.176
13446.109
13637.488
13644.206
13843.921
13889.045
13903.218
13973.121
14245.175
14393.562
14430.208
14592.142
14690.336
14767.494
15089.869
15224.530
16541.713
16904.206
21271.380
0
5317.8
10635.7
15953.5
21271.38
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK