Νιγηρία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Νιγηρία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 NGN 195.290 739.253
 USD 0.441 1.669
 EUR 0.428 1.620
Νιγηρία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 195.29 (Nigerian Naira). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 579.56 Nigerian Naira. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Nigerian Naira)
7.023
13.524
23.670
139.554
146.534
151.010
189.718
194.375
195.290
198.367
202.012
227.372
227.714
235.100
239.915
255.582
260.665
274.719
275.036
280.951
326.733
344.032
355.404
376.916
384.987
386.071
417.571
419.538
425.753
431.398
436.874
437.253
438.361
439.785
445.310
445.741
450.562
456.137
456.664
457.259
460.588
461.279
469.543
473.572
474.324
475.330
476.992
477.256
483.301
485.166
485.220
497.691
500.005
504.890
505.946
506.697
508.267
510.568
514.413
514.502
515.531
519.879
524.391
531.388
531.700
536.579
537.208
539.151
544.231
545.947
546.231
547.933
554.262
554.555
558.345
558.603
561.445
562.343
565.085
567.636
573.054
577.707
579.078
580.481
582.839
594.180
596.166
598.938
602.614
603.179
603.221
603.804
607.724
610.684
611.764
613.716
613.940
614.704
616.923
632.228
632.378
633.149
636.950
637.834
642.439
642.838
649.418
653.506
657.418
658.404
659.853
662.501
663.646
668.374
669.439
671.002
697.389
699.794
700.332
702.615
703.249
708.631
717.882
719.050
720.980
723.990
728.181
729.865
732.500
735.080
748.269
749.698
749.845
754.836
760.596
761.420
761.509
765.207
766.531
776.118
777.488
784.103
793.923
794.106
799.584
808.638
808.874
814.106
817.663
819.207
827.387
839.164
839.577
851.866
854.643
855.515
859.816
876.557
885.687
887.942
897.907
903.949
908.697
928.534
936.820
1017.871
1040.176
1308.904
0
327.2
654.5
981.7
1308.9
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK