Νιγηρία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάϊος-2024

Νιγηρία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 NGN 696.760 2,637.522
 USD 0.501 1.896
 EUR 0.461 1.745
Νιγηρία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 696.76 (Nigerian Naira). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1862.65 Nigerian Naira. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάϊος-2024
(λίτρο, Nigerian Naira)
39.788
43.098
48.684
394.499
475.315
476.114
488.915
591.059
607.502
696.760
738.102
754.016
770.537
802.146
818.211
863.678
864.108
877.160
902.531
905.771
973.671
1012.449
1128.230
1152.649
1169.961
1187.721
1219.441
1227.960
1258.013
1294.479
1324.827
1343.565
1346.276
1366.199
1373.710
1396.636
1427.523
1427.556
1432.585
1456.981
1463.290
1463.699
1473.563
1477.208
1480.413
1541.536
1543.405
1546.746
1550.468
1553.387
1559.456
1568.574
1576.656
1587.214
1590.138
1609.238
1612.331
1614.708
1619.244
1668.471
1676.689
1681.366
1693.769
1695.706
1699.667
1741.595
1741.668
1769.535
1770.898
1787.595
1787.799
1788.925
1794.692
1801.015
1810.802
1838.606
1843.924
1844.316
1850.061
1853.857
1865.799
1867.214
1868.304
1877.367
1881.629
1887.426
1912.570
1913.034
1916.403
1921.280
1936.470
1939.356
1940.873
1949.561
1960.717
1966.069
1993.986
1997.625
2000.950
2010.010
2014.918
2018.385
2023.528
2025.113
2031.325
2039.497
2042.391
2043.714
2047.738
2059.727
2066.688
2069.844
2078.778
2094.375
2100.928
2114.150
2120.511
2148.103
2153.201
2178.527
2197.717
2206.250
2257.593
2274.109
2283.659
2297.203
2327.057
2354.589
2356.279
2367.914
2370.850
2387.461
2404.690
2411.623
2449.375
2456.000
2461.456
2466.892
2469.761
2500.846
2518.650
2526.390
2539.633
2543.303
2607.029
2633.607
2641.780
2654.944
2697.031
2718.559
2738.298
2746.864
2750.790
2785.824
2814.172
2830.372
2869.182
2873.458
2880.237
2891.833
2911.035
2957.299
2963.347
3047.373
3067.547
3071.181
3193.810
3216.504
4467.619
0
1116.9
2233.8
3350.7
4467.62
This site uses cookies.
Learn more here


OK