Νιγηρία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Νιγηρία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 NGN 165.610 626.902
 USD 0.403 1.526
 EUR 0.341 1.291
Νιγηρία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 165.61 (Nigerian Naira). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 490.55 Nigerian Naira. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Nigerian Naira)
8.223
24.639
102.953
140.606
143.515
165.610
176.540
183.458
199.314
199.960
211.711
218.163
223.141
225.917
227.746
235.796
237.460
238.341
241.864
253.145
255.436
256.428
263.053
276.118
280.087
290.319
299.172
300.836
301.781
301.989
308.303
316.203
326.220
331.431
348.690
358.539
363.181
364.773
373.771
373.771
375.812
376.951
377.610
378.421
379.196
379.540
379.820
380.503
380.928
380.934
383.393
386.371
392.198
394.415
398.166
400.836
403.783
406.918
411.209
413.187
427.134
428.202
430.066
430.488
430.893
432.238
437.961
438.854
442.519
443.047
444.816
447.785
448.379
453.374
453.934
455.187
455.187
457.333
460.678
463.279
464.454
465.552
465.956
466.289
469.098
470.652
473.330
476.232
481.792
483.998
486.897
488.943
489.858
490.773
491.354
493.403
496.635
498.531
498.668
509.707
511.717
514.777
525.636
526.986
535.774
539.077
541.480
542.399
543.120
547.510
555.325
559.396
564.921
572.608
573.609
576.316
577.176
578.612
592.411
597.969
600.414
600.937
603.131
611.074
618.434
624.179
628.362
631.459
637.666
639.225
642.623
645.049
650.388
664.482
669.803
680.695
683.124
684.364
692.280
696.006
697.469
698.734
732.415
736.253
739.209
744.262
744.501
746.976
752.315
754.742
763.127
763.964
787.762
789.497
802.453
803.553
812.500
813.471
816.868
816.868
823.398
826.309
843.668
888.169
894.041
1033.934
1043.511
0
260.9
521.8
782.6
1043.51
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK