Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NGN USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 696.76 0.491
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 1341.16 0.944
Τιμές της πετρέλαιο 20.05.2024 1354.4 0.953
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NGN USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 22.63 0.016
Επιχείρηση 01.09.2023 36.07 0.025
This site uses cookies.
Learn more here


OK