Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία NGN USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 263.76 0.574
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 836.91 1.82
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 1173.89 2.553
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία NGN USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 22.546 0.049
Επιχείρηση 01.06.2022 36.15 0.079
This site uses cookies.
Learn more here


OK