Νιγηρία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Νιγηρία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 NGN 836.910 3,168.047
 USD 1.820 6.889
 EUR 1.679 6.356
Νιγηρία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 836.91 (Nigerian Naira). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 587.64 Nigerian Naira. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Nigerian Naira)
4.911
7.286
14.416
91.815
98.287
107.851
122.945
172.651
177.648
212.531
216.340
219.482
224.128
236.157
243.586
248.019
258.839
299.250
308.115
325.114
347.376
381.359
391.779
393.055
410.285
435.764
438.378
439.955
441.324
444.348
449.652
453.904
463.220
466.076
466.717
475.714
477.221
482.710
482.831
483.151
486.551
486.580
488.411
490.301
491.323
492.230
493.757
494.035
495.463
497.518
498.317
501.329
501.572
502.273
512.709
518.284
518.667
519.241
520.649
521.610
522.791
522.930
524.924
525.848
528.634
530.096
531.698
541.455
543.388
543.941
545.849
546.549
546.890
560.043
565.283
565.828
566.143
569.286
570.610
573.475
573.742
574.470
574.956
575.118
577.170
577.754
579.985
588.666
590.384
592.807
593.541
594.535
595.284
599.703
600.675
603.292
609.635
612.576
616.079
622.580
623.387
628.307
632.960
632.995
636.202
637.637
642.727
644.503
656.268
670.829
671.342
675.427
675.795
677.083
687.192
689.245
694.188
695.825
712.537
717.447
717.968
721.458
722.722
730.432
742.887
742.897
743.777
750.384
750.875
752.370
752.869
760.348
762.940
763.800
782.784
787.271
791.371
792.257
794.750
795.747
797.742
805.545
822.073
824.502
826.060
829.716
830.150
836.910
838.128
838.878
843.113
860.657
865.070
878.352
881.143
882.199
888.221
898.734
905.537
937.140
964.270
982.310
984.058
1023.104
1087.828
1101.375
1218.145
0
304.5
609.1
913.6
1218.14
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK