Νιγηρία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 17-Ιούνιος-2024

Νιγηρία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 NGN 1,341.160 5,076.840
 USD 0.900 3.407
 EUR 0.838 3.172
Νιγηρία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 1341.16 (Nigerian Naira). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1822.31 Nigerian Naira. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 17-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Nigerian Naira)
6.210
8.527
46.098
312.441
321.273
348.452
426.641
456.833
558.908
701.411
707.565
711.923
802.894
839.316
890.004
940.854
967.863
977.104
999.012
1049.688
1059.112
1075.129
1096.093
1097.697
1143.688
1161.539
1168.701
1206.157
1225.298
1230.017
1235.235
1252.267
1271.905
1313.379
1339.998
1341.160
1342.113
1347.799
1366.876
1396.110
1400.150
1417.487
1430.023
1433.714
1433.946
1437.082
1443.743
1449.564
1455.952
1458.817
1467.582
1470.651
1471.801
1473.898
1495.810
1534.108
1544.735
1549.072
1570.125
1600.943
1607.020
1621.991
1631.510
1632.991
1647.025
1680.773
1708.026
1709.190
1717.101
1726.863
1731.090
1732.399
1733.936
1744.627
1746.317
1748.531
1748.680
1766.878
1773.983
1785.045
1795.216
1802.733
1802.771
1804.961
1819.625
1826.318
1826.418
1827.294
1838.502
1842.207
1842.228
1842.606
1856.144
1864.245
1871.101
1880.339
1921.461
1935.193
1936.892
1952.030
1956.611
1985.681
1985.724
2002.004
2009.151
2016.216
2025.822
2030.263
2031.802
2033.339
2040.736
2043.311
2051.320
2070.511
2074.032
2075.555
2077.757
2079.766
2083.167
2090.457
2125.780
2128.685
2241.032
2256.127
2267.184
2272.259
2329.072
2329.072
2349.395
2356.285
2383.497
2395.975
2399.704
2413.732
2417.113
2418.004
2445.926
2457.131
2482.743
2490.426
2491.490
2520.520
2545.172
2562.541
2576.258
2593.194
2604.435
2644.417
2693.240
2694.040
2722.853
2727.656
2730.537
2736.189
2738.060
2748.188
2853.787
2854.539
2903.169
2918.494
2930.492
2948.550
3233.834
3253.507
3287.309
3377.555
3380.280
4590.899
0
1147.7
2295.5
3443.2
4590.9
This site uses cookies.
Learn more here


OK