Νιγηρία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Νιγηρία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 NGN 801.090 3,032.454
 USD 1.808 6.844
 EUR 1.755 6.643
Νιγηρία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 801.09 (Nigerian Naira). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 598.62 Nigerian Naira. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Nigerian Naira)
4.734
7.023
13.524
74.280
92.472
117.748
131.090
165.392
170.746
204.860
208.043
208.532
211.590
213.890
228.990
238.632
249.497
283.168
283.257
287.900
296.901
384.554
393.684
397.304
398.734
401.678
405.669
430.364
431.398
445.610
446.563
454.028
454.028
465.287
466.109
467.891
470.682
471.503
477.299
483.788
483.795
484.639
485.220
491.643
496.484
500.821
501.237
501.465
507.005
508.566
510.688
510.729
514.413
518.280
526.940
528.511
530.392
531.733
533.007
535.256
535.506
535.526
536.834
537.619
539.587
543.019
551.903
551.996
552.054
552.269
552.413
553.178
553.855
560.491
568.090
579.450
580.677
584.348
585.890
589.196
589.220
589.752
595.234
596.774
599.733
600.092
601.096
601.655
603.765
603.912
606.350
607.724
609.298
610.115
612.588
613.704
618.740
631.125
637.834
641.846
650.849
652.770
662.795
664.582
665.237
666.586
672.815
679.073
689.906
692.522
701.153
705.116
707.637
718.446
724.019
728.329
730.464
734.689
740.964
742.858
745.757
750.552
754.260
760.834
764.704
774.163
774.292
776.574
778.877
793.108
801.090
804.529
807.346
809.273
809.491
817.990
822.228
823.484
825.881
830.060
830.903
833.127
834.160
838.846
841.860
845.512
845.969
856.019
861.626
864.117
866.969
869.709
870.119
872.636
881.579
887.942
910.341
917.761
924.585
961.473
978.926
982.474
987.725
1022.993
1023.586
1035.821
1213.103
0
303.3
606.6
909.8
1213.1
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK