Νιγηρία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 07-Ιούνιος-2021

Νιγηρία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 NGN 237.190 897.861
 USD 0.575 2.177
 EUR 0.472 1.787
Νιγηρία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 237.19 (Nigerian Naira). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 434.32 Nigerian Naira. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 07-Ιούνιος-2021
(λίτρο, Nigerian Naira)
0.000
5.363
57.199
86.749
89.757
157.687
158.959
161.293
175.057
177.493
179.261
180.584
194.136
198.282
198.878
207.472
215.203
215.539
217.301
220.320
226.667
237.190
250.737
254.575
258.314
261.030
262.940
268.102
273.110
274.712
277.321
280.135
289.603
295.747
300.117
307.502
316.359
318.728
319.775
325.357
329.647
331.474
333.672
337.483
339.695
342.488
342.640
342.830
348.516
348.850
352.512
353.273
354.155
363.307
365.152
365.477
366.965
367.024
367.596
368.777
370.042
370.951
371.334
373.738
375.927
376.379
378.507
379.361
379.694
382.569
384.188
384.307
386.207
389.894
391.036
393.696
396.159
400.527
407.352
408.195
409.650
412.540
415.206
415.225
415.749
415.749
418.990
419.419
419.906
419.957
424.427
426.807
428.516
429.804
431.995
437.047
437.198
438.513
439.208
439.634
446.969
447.279
449.912
453.413
457.869
463.076
468.535
474.120
476.469
484.870
490.870
493.874
496.044
499.009
505.255
506.590
507.523
507.560
511.295
521.839
551.631
556.384
568.522
570.763
575.403
582.941
583.599
592.317
593.721
600.027
602.037
602.540
603.042
608.067
610.458
611.083
615.530
620.421
624.651
627.164
628.169
633.717
656.644
663.042
669.879
670.382
670.473
675.680
676.653
680.935
690.734
705.559
708.574
713.862
716.615
730.531
732.696
732.746
736.716
759.833
762.592
765.380
771.397
771.583
817.775
879.980
0
220
440
660
879.98
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK