Κούβα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Κούβα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 CUP 30.000 113.562
 USD 1.260 4.770
 EUR 1.162 4.399
Κούβα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 30 (Cuban Peso). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 31.32 Cuban Peso. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Cuban Peso)
0.377
0.747
1.272
7.547
8.066
8.164
8.860
10.223
11.068
11.166
12.630
12.914
13.647
13.660
13.733
14.006
14.526
14.773
14.782
15.096
16.044
16.469
19.255
19.282
20.623
21.420
22.163
22.200
22.504
22.857
22.872
23.068
23.169
23.445
23.492
23.744
23.800
23.857
24.045
24.325
24.343
24.660
25.145
25.180
25.397
25.525
25.570
25.860
25.877
26.013
26.427
26.606
26.625
26.673
26.714
27.023
27.118
27.147
27.236
27.368
27.427
27.537
28.034
28.717
28.723
28.756
28.789
28.831
28.975
29.011
29.504
29.552
29.677
30.000
30.176
30.212
30.256
30.373
30.463
30.495
31.432
31.499
31.622
31.726
31.828
31.940
31.965
32.061
32.270
32.409
32.468
32.504
32.655
32.949
32.978
32.995
33.287
33.438
33.469
33.476
33.493
33.538
33.567
33.714
34.067
34.075
34.346
34.533
34.602
34.650
34.716
35.099
35.428
36.100
36.255
36.520
37.265
37.385
37.418
37.597
37.959
38.229
38.472
38.494
38.765
38.945
38.960
38.966
39.773
40.154
40.180
40.205
40.283
40.535
40.535
41.121
41.471
41.832
41.855
42.173
43.008
43.098
43.614
43.691
43.718
43.872
44.127
44.149
44.990
45.680
46.300
46.681
46.694
46.739
47.161
47.554
48.081
48.208
48.693
49.063
49.424
51.140
51.764
52.221
53.607
55.747
55.843
70.035
0
17.5
35
52.5
70.03
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK