Κούβα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Κούβα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 CUP 30.000 113.562
 USD 1.260 4.770
 EUR 1.192 4.512
Κούβα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 30 (Cuban Peso). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 32.41 Cuban Peso. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Cuban Peso)
0.681
0.732
0.833
7.965
8.086
8.606
8.853
10.223
10.407
10.779
12.631
12.896
13.631
13.733
13.805
14.006
14.781
14.790
15.096
17.312
18.821
18.929
21.188
21.456
21.603
21.727
22.157
22.220
22.262
22.275
22.326
22.689
22.750
23.269
24.091
24.436
24.518
25.295
25.643
25.795
25.821
26.010
26.135
26.189
26.235
26.903
26.917
26.999
27.139
27.213
27.570
27.682
27.766
27.867
28.076
28.162
28.581
28.636
28.787
29.015
29.066
29.454
29.725
29.778
30.000
30.187
30.224
30.422
30.539
30.641
30.701
31.113
31.188
31.207
31.323
31.720
31.924
31.980
32.153
32.209
32.251
32.262
32.485
32.553
32.645
32.668
32.712
32.733
33.011
33.062
33.063
33.283
33.317
33.567
33.675
33.729
33.740
34.358
34.431
34.818
35.078
35.136
35.288
35.926
36.274
36.298
36.358
36.411
36.435
36.545
36.656
36.745
36.863
36.894
37.203
37.242
37.476
38.049
38.052
38.642
38.968
39.286
39.619
39.921
40.421
40.651
41.003
41.202
41.230
41.537
41.960
42.307
42.511
42.539
43.067
43.093
43.273
43.432
43.959
44.483
44.557
44.979
45.122
45.615
45.685
45.749
45.811
46.263
46.742
46.764
46.852
46.883
46.944
47.296
48.139
48.940
49.407
49.785
50.241
50.344
51.275
51.349
51.584
51.735
53.690
54.369
55.607
73.635
0
18.4
36.8
55.2
73.63
This site uses cookies.
Learn more here


OK