Κούβα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Κούβα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 CUP 30.000 113.562
 USD 1.260 4.770
 EUR 1.264 4.785
Κούβα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 30 (Cuban Peso). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 31.17 Cuban Peso. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Cuban Peso)
0.529
0.720
1.272
7.775
8.096
8.821
10.194
10.467
10.503
10.709
12.227
12.631
12.899
13.165
13.217
13.449
13.733
14.006
14.748
14.780
15.096
17.806
19.339
20.017
21.260
21.391
21.645
21.977
22.124
22.885
22.998
23.211
23.303
23.509
23.545
23.681
23.918
23.955
24.531
24.558
24.611
24.689
24.713
25.006
25.183
25.253
25.677
25.879
26.453
26.515
26.536
26.858
27.056
27.166
27.212
27.448
27.844
27.859
28.324
28.363
28.480
29.621
29.726
29.904
29.911
30.000
30.035
30.294
30.370
30.439
30.663
30.666
30.688
30.742
30.941
31.038
31.098
31.119
31.130
31.240
31.447
31.640
31.725
31.810
31.860
31.921
32.107
32.143
32.143
32.278
32.296
32.406
32.421
32.449
32.468
32.567
32.736
32.938
32.993
33.083
33.820
33.935
33.939
34.550
34.631
34.722
34.800
34.824
34.850
35.053
35.063
35.119
35.185
35.198
35.376
35.451
35.514
35.538
36.191
36.836
37.287
37.597
37.650
37.734
37.932
38.932
39.146
39.336
39.636
39.737
39.763
39.770
40.027
40.189
40.238
40.276
40.380
40.400
40.475
41.095
41.113
41.175
41.306
41.591
42.158
42.256
42.778
43.419
43.656
43.861
44.183
44.898
45.235
45.241
45.430
45.448
45.461
46.386
46.956
47.763
48.171
48.552
50.115
50.273
54.038
54.488
65.469
70.643
0
17.7
35.3
53
70.64
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK