Αϊτή Τιμή βενζίνης, λίτρο, 29-Νοέμβριος-2021

Αϊτή Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 HTG 53.099 201.001
 USD 0.538 2.037
 EUR 0.477 1.806
Αϊτή: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 53.099 (Haitian Gourde). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 119.66 Haitian Gourde. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 29-Νοέμβριος-2021
(λίτρο, Haitian Gourde)
2.466
5.058
21.225
27.452
32.628
34.209
39.845
42.345
44.644
47.700
50.663
52.310
53.099
53.525
53.977
56.399
56.882
58.014
58.037
61.256
61.999
65.050
66.436
67.168
70.603
71.779
72.229
73.117
75.014
75.041
77.915
79.592
80.229
81.124
81.596
83.572
85.640
85.649
87.932
88.193
88.675
88.884
89.509
90.574
90.931
91.210
91.670
91.999
92.787
94.447
94.537
95.103
95.823
97.570
97.698
98.278
101.079
101.328
101.469
102.332
102.536
102.701
104.305
104.305
104.447
105.178
105.480
106.523
106.651
106.945
106.989
111.060
111.772
112.032
112.166
112.846
113.008
113.369
113.441
113.803
113.845
115.292
115.342
115.451
115.930
116.222
116.999
117.123
117.480
117.500
118.704
118.794
119.767
120.026
121.159
123.875
124.265
124.512
125.100
125.347
125.539
126.981
127.688
131.376
131.441
134.321
134.968
135.852
137.557
137.973
138.184
138.390
138.583
138.641
139.161
142.208
142.886
143.403
143.742
145.395
147.007
147.342
148.840
149.235
150.469
151.685
151.784
157.179
158.052
158.813
160.619
160.980
161.642
161.720
162.488
162.599
163.490
165.893
166.608
167.492
168.056
169.227
175.852
178.300
178.302
181.049
181.399
182.089
182.423
182.770
183.759
183.871
187.601
189.216
192.758
193.013
193.576
194.229
195.119
196.344
197.159
199.020
199.378
203.704
204.585
212.674
224.186
255.292
0
63.8
127.6
191.5
255.29
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK