Αϊτή Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Αϊτή Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 HTG 150.578 569.999
 USD 0.973 3.683
 EUR 0.897 3.396
Αϊτή: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 150.578 (Haitian Gourde). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 203.52 Haitian Gourde. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Haitian Gourde)
2.452
4.852
8.265
49.045
52.423
53.059
57.582
66.438
71.930
72.568
82.084
83.930
88.689
88.779
89.248
91.022
94.404
96.008
96.071
98.106
104.271
107.035
125.136
125.311
134.030
139.210
144.037
144.276
146.255
148.545
148.644
149.917
150.578
152.366
152.678
154.311
154.676
155.048
156.270
158.086
158.208
160.265
163.419
163.644
165.052
165.887
166.181
168.062
168.172
169.060
171.748
172.912
173.034
173.347
173.611
175.621
176.242
176.430
177.010
177.867
178.250
178.964
182.192
186.634
186.674
186.885
187.100
187.371
188.306
188.542
191.748
192.062
192.872
194.970
196.114
196.350
196.633
197.395
197.981
198.190
204.274
204.712
205.514
206.189
206.852
207.581
207.742
208.365
209.721
210.626
211.009
211.243
212.225
214.139
214.321
214.433
216.335
217.314
217.516
217.563
217.670
217.962
218.150
219.106
221.404
221.454
223.217
224.427
224.878
225.194
225.621
228.111
230.249
234.616
235.619
237.340
242.184
242.963
243.183
244.346
246.695
248.447
250.032
250.173
251.935
253.106
253.200
253.240
258.482
260.960
261.127
261.295
261.799
263.435
263.439
267.248
269.518
271.868
272.019
274.085
279.512
280.091
283.448
283.951
284.122
285.126
286.780
286.924
292.388
296.873
300.901
303.377
303.467
303.754
306.499
309.053
312.479
313.306
316.458
318.857
321.207
332.362
336.415
339.387
348.394
362.303
362.925
455.156
0
113.8
227.6
341.4
455.16
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK