Αϊτή Τιμή βενζίνης, λίτρο, 15-Απρίλιος-2024

Αϊτή Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 HTG 147.936 559.998
 USD 1.116 4.225
 EUR 1.051 3.978
Αϊτή: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 147.936 (Haitian Gourde). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 176.80 Haitian Gourde. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 15-Απρίλιος-2024
(λίτρο, Haitian Gourde)
3.791
4.099
4.638
36.891
45.154
45.194
47.739
56.814
56.873
70.349
71.561
72.257
76.448
77.958
78.074
78.452
82.282
82.323
85.992
86.300
92.770
95.617
105.797
107.399
109.343
116.834
118.678
118.872
118.922
122.942
126.664
127.800
128.605
132.751
134.711
135.274
136.427
136.645
137.157
137.862
139.426
140.070
142.691
143.948
144.025
145.064
146.057
147.082
147.177
147.428
147.936
149.559
149.886
150.159
150.353
151.449
153.192
155.220
157.483
159.045
160.967
161.601
161.630
164.558
165.090
165.145
166.658
166.824
167.094
168.532
170.541
170.769
171.556
171.598
172.024
173.164
174.227
174.372
176.440
176.478
176.688
177.604
177.715
177.986
178.009
178.901
180.424
180.665
180.946
181.202
182.572
183.513
184.263
185.086
186.008
187.245
187.463
187.874
187.941
188.583
189.420
190.090
191.333
192.295
192.474
192.700
193.429
194.353
195.679
196.516
196.911
198.037
200.537
200.940
201.150
201.668
201.736
202.039
206.465
207.021
208.605
211.804
212.642
216.142
217.011
218.515
218.700
219.730
221.637
222.640
223.973
227.988
228.243
232.632
234.258
234.298
235.559
236.150
236.269
236.432
237.484
237.541
243.187
244.454
244.531
245.242
247.339
247.691
253.341
254.474
254.727
260.915
261.023
262.749
265.282
267.450
270.007
270.053
271.459
274.009
276.541
277.274
280.091
285.274
293.288
294.481
297.188
299.762
422.032
0
105.5
211
316.5
422.03
This site uses cookies.
Learn more here


OK