Μονακό Τιμή βενζίνης, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Μονακό Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 EUR 2.130 8.063
 USD 2.293 8.680
Μονακό: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 2.13 (Euro). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1.22 Euro. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Euro)
0.027
0.029
0.033
0.263
0.317
0.318
0.326
0.398
0.403
0.431
0.493
0.503
0.507
0.536
0.546
0.577
0.577
0.587
0.604
0.605
0.650
0.682
0.756
0.756
0.757
0.764
0.778
0.820
0.820
0.830
0.843
0.874
0.884
0.890
0.895
0.897
0.905
0.917
0.921
0.950
0.951
0.957
0.965
0.973
1.003
1.005
1.015
1.017
1.023
1.034
1.035
1.037
1.038
1.045
1.047
1.060
1.062
1.063
1.065
1.066
1.071
1.071
1.101
1.114
1.130
1.131
1.135
1.140
1.156
1.158
1.159
1.163
1.164
1.169
1.177
1.178
1.184
1.189
1.203
1.224
1.230
1.231
1.238
1.248
1.250
1.253
1.257
1.270
1.276
1.277
1.277
1.278
1.278
1.281
1.283
1.288
1.294
1.295
1.295
1.296
1.312
1.319
1.320
1.327
1.332
1.332
1.340
1.344
1.344
1.356
1.357
1.359
1.364
1.380
1.384
1.394
1.397
1.399
1.413
1.416
1.429
1.473
1.477
1.501
1.507
1.509
1.511
1.512
1.514
1.517
1.540
1.552
1.559
1.587
1.609
1.610
1.610
1.613
1.614
1.643
1.648
1.652
1.674
1.686
1.702
1.726
1.729
1.757
1.757
1.803
1.806
1.808
1.811
1.817
1.840
1.851
1.854
1.873
1.875
1.919
1.921
1.931
1.944
1.958
1.997
2.014
2.100
2.130
2.983
0
0.7
1.5
2.2
2.98
This site uses cookies.
Learn more here


OK