Λιβύη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Λιβύη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 LYD 0.150 0.568
 USD 0.030 0.114
 EUR 0.030 0.114
Λιβύη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 0.15 (Libyan Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 6.49 Libyan Dinar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Libyan Dinar)
0.110
0.150
0.265
1.620
1.687
1.838
2.124
2.181
2.188
2.231
2.547
2.631
2.687
2.743
2.753
2.802
2.861
2.918
3.072
3.079
3.145
3.709
4.029
4.170
4.429
4.456
4.509
4.578
4.609
4.767
4.791
4.835
4.854
4.897
4.905
4.933
4.983
4.990
5.110
5.116
5.127
5.143
5.148
5.209
5.246
5.261
5.349
5.391
5.511
5.524
5.528
5.595
5.636
5.659
5.669
5.718
5.800
5.804
5.900
5.909
5.933
6.171
6.193
6.230
6.231
6.250
6.257
6.311
6.327
6.341
6.388
6.388
6.393
6.404
6.446
6.466
6.478
6.483
6.485
6.508
6.551
6.591
6.609
6.627
6.637
6.650
6.688
6.696
6.696
6.724
6.728
6.751
6.754
6.760
6.764
6.784
6.819
6.862
6.873
6.892
7.045
7.069
7.070
7.197
7.214
7.233
7.249
7.254
7.260
7.302
7.304
7.316
7.330
7.332
7.370
7.385
7.398
7.403
7.539
7.674
7.768
7.832
7.843
7.861
7.902
8.110
8.155
8.194
8.257
8.278
8.283
8.285
8.338
8.372
8.382
8.390
8.412
8.416
8.432
8.561
8.565
8.578
8.605
8.664
8.782
8.803
8.912
9.045
9.094
9.137
9.204
9.353
9.423
9.425
9.464
9.468
9.470
9.663
9.782
9.950
10.035
10.114
10.440
10.473
11.257
11.351
13.639
14.716
0
3.7
7.4
11
14.72
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK