Λιβύη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 15-Απρίλιος-2024

Λιβύη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 LYD 0.150 0.568
 USD 0.031 0.117
 EUR 0.029 0.110
Λιβύη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 0.15 (Libyan Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 6.47 Libyan Dinar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 15-Απρίλιος-2024
(λίτρο, Libyan Dinar)
0.139
0.150
0.170
1.350
1.652
1.654
1.747
2.079
2.081
2.574
2.619
2.644
2.798
2.853
2.857
2.871
3.011
3.013
3.147
3.158
3.395
3.499
3.872
3.930
4.001
4.276
4.343
4.350
4.352
4.499
4.635
4.677
4.706
4.858
4.930
4.950
4.993
5.001
5.019
5.045
5.102
5.126
5.222
5.268
5.271
5.309
5.345
5.383
5.386
5.395
5.414
5.473
5.485
5.495
5.502
5.542
5.606
5.680
5.763
5.820
5.891
5.914
5.915
6.022
6.042
6.044
6.099
6.105
6.115
6.168
6.241
6.249
6.278
6.280
6.295
6.337
6.376
6.381
6.457
6.458
6.466
6.500
6.504
6.514
6.514
6.547
6.603
6.612
6.622
6.631
6.681
6.716
6.743
6.773
6.807
6.852
6.860
6.875
6.878
6.901
6.932
6.956
7.002
7.037
7.044
7.052
7.079
7.113
7.161
7.192
7.206
7.247
7.339
7.354
7.361
7.380
7.383
7.394
7.556
7.576
7.634
7.751
7.782
7.910
7.942
7.997
8.003
8.041
8.111
8.148
8.196
8.343
8.353
8.513
8.573
8.574
8.620
8.642
8.646
8.652
8.691
8.693
8.900
8.946
8.949
8.975
9.052
9.064
9.271
9.313
9.322
9.548
9.552
9.616
9.708
9.788
9.881
9.883
9.934
10.028
10.120
10.147
10.250
10.440
10.733
10.777
10.876
10.970
15.445
0
3.9
7.7
11.6
15.44
This site uses cookies.
Learn more here


OK