Λιβύη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Λιβύη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 LYD 0.150 0.568
 USD 0.031 0.117
 EUR 0.029 0.110
Λιβύη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 0.15 (Libyan Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 6.64 Libyan Dinar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Libyan Dinar)
0.140
0.150
0.171
1.633
1.657
1.764
1.815
2.095
2.133
2.209
2.589
2.643
2.794
2.815
2.829
2.871
3.029
3.031
3.094
3.548
3.858
3.880
4.343
4.398
4.428
4.453
4.541
4.554
4.563
4.565
4.576
4.650
4.663
4.769
4.938
5.008
5.025
5.184
5.256
5.287
5.292
5.331
5.357
5.368
5.377
5.514
5.517
5.534
5.562
5.578
5.651
5.674
5.691
5.712
5.755
5.772
5.858
5.869
5.900
5.947
5.957
6.037
6.093
6.103
6.149
6.187
6.195
6.235
6.259
6.280
6.292
6.377
6.392
6.396
6.420
6.501
6.543
6.555
6.590
6.602
6.610
6.612
6.658
6.672
6.691
6.696
6.705
6.709
6.766
6.776
6.777
6.822
6.829
6.880
6.902
6.913
6.915
7.042
7.057
7.136
7.190
7.201
7.233
7.363
7.435
7.440
7.452
7.463
7.468
7.490
7.513
7.531
7.555
7.562
7.625
7.633
7.681
7.799
7.799
7.920
7.987
8.052
8.120
8.182
8.285
8.332
8.404
8.445
8.451
8.513
8.600
8.671
8.713
8.719
8.827
8.832
8.869
8.902
9.010
9.117
9.132
9.219
9.248
9.349
9.364
9.377
9.389
9.482
9.580
9.585
9.603
9.609
9.622
9.694
9.867
10.031
10.126
10.204
10.297
10.319
10.509
10.524
10.573
10.604
11.004
11.144
11.397
15.092
0
3.8
7.5
11.3
15.09
This site uses cookies.
Learn more here


OK