Κιργιζιστάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Κιργιζιστάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 KGS 64.500 244.159
 USD 0.727 2.752
 EUR 0.688 2.604
Κιργιζιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 64.5 (Kyrgyzstan Som). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 120.74 Kyrgyzstan Som. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Kyrgyzstan Som)
2.538
2.727
3.105
29.676
30.126
32.064
32.986
38.088
38.775
40.161
47.062
48.049
50.788
51.165
51.434
52.182
55.070
55.104
56.243
64.500
70.124
70.527
78.942
79.943
80.487
80.951
82.554
82.788
82.946
82.991
83.183
84.535
84.761
86.696
89.760
91.044
91.350
94.245
95.540
96.106
96.206
96.910
97.373
97.574
97.749
100.237
100.288
100.594
101.115
101.392
102.720
103.138
103.451
103.826
104.608
104.927
106.488
106.694
107.255
108.104
108.296
109.741
110.751
110.946
111.774
112.471
112.608
113.346
113.783
114.161
114.386
115.922
116.202
116.270
116.704
118.182
118.944
119.153
119.798
120.005
120.162
120.201
121.034
121.286
121.628
121.716
121.880
121.956
122.994
123.183
123.188
124.007
124.132
125.063
125.468
125.668
125.709
128.012
128.283
129.726
130.695
130.909
131.475
133.853
135.152
135.238
135.461
135.662
135.752
136.158
136.572
136.904
137.345
137.460
138.612
138.755
139.627
141.764
141.773
143.973
145.187
146.371
147.613
148.739
150.601
151.458
152.771
153.511
153.615
154.759
156.335
157.628
158.387
158.492
160.462
160.555
161.228
161.821
163.781
165.736
166.011
167.585
168.116
169.952
170.215
170.453
170.684
172.369
174.154
174.236
174.562
174.679
174.904
176.217
179.356
182.341
184.081
185.490
187.190
187.574
191.041
191.316
192.192
192.754
200.038
202.570
207.182
274.350
0
68.6
137.2
205.8
274.35
This site uses cookies.
Learn more here


OK