Σεϋχέλλες Τιμή βενζίνης, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Σεϋχέλλες Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SCR 21.950 83.090
 USD 1.616 6.117
 EUR 1.501 5.682
Σεϋχέλλες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 21.95 (Seychelles Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 17.85 Seychelles Rupee. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.389
0.422
0.476
3.846
4.634
4.652
4.767
5.817
5.900
6.303
7.210
7.365
7.412
7.836
7.992
8.436
8.441
8.580
8.833
8.848
9.511
9.973
11.059
11.061
11.070
11.171
11.374
11.989
12.000
12.147
12.335
12.790
12.931
13.025
13.093
13.116
13.242
13.417
13.478
13.897
13.909
13.993
14.113
14.235
14.669
14.699
14.843
14.883
14.968
15.123
15.146
15.165
15.181
15.290
15.313
15.508
15.540
15.552
15.576
15.591
15.668
15.668
16.111
16.290
16.531
16.549
16.600
16.676
16.902
16.943
16.949
17.008
17.022
17.096
17.213
17.236
17.316
17.397
17.592
17.903
17.995
18.011
18.108
18.250
18.279
18.334
18.380
18.581
18.664
18.672
18.676
18.689
18.694
18.736
18.762
18.842
18.932
18.937
18.949
18.959
19.197
19.289
19.310
19.418
19.482
19.489
19.601
19.658
19.659
19.840
19.855
19.886
19.949
20.187
20.250
20.394
20.430
20.457
20.666
20.713
20.903
21.546
21.603
21.950
22.051
22.072
22.102
22.117
22.140
22.190
22.526
22.702
22.804
23.214
23.534
23.550
23.550
23.593
23.615
24.034
24.106
24.162
24.481
24.657
24.896
25.241
25.298
25.701
25.701
26.372
26.417
26.444
26.497
26.579
26.915
27.068
27.118
27.394
27.427
28.069
28.106
28.240
28.432
28.644
29.211
29.462
30.716
31.157
43.631
0
10.9
21.8
32.7
43.63
This site uses cookies.
Learn more here


OK