Σεϋχέλλες Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Σεϋχέλλες Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SCR 20.250 76.655
 USD 1.450 5.489
 EUR 1.337 5.061
Σεϋχέλλες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 20.25 (Seychelles Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 18.36 Seychelles Rupee. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.221
0.438
0.746
4.425
4.730
4.788
5.196
5.995
6.490
6.548
7.406
7.573
8.002
8.010
8.053
8.213
8.518
8.663
8.668
8.852
9.408
9.658
11.291
11.307
12.094
12.561
12.996
13.018
13.197
13.403
13.412
13.527
13.587
13.748
13.776
13.923
13.956
13.990
14.100
14.264
14.275
14.461
14.745
14.766
14.893
14.968
14.994
15.164
15.174
15.254
15.497
15.602
15.613
15.641
15.665
15.846
15.902
15.919
15.972
16.049
16.083
16.148
16.439
16.840
16.844
16.863
16.882
16.906
16.991
17.012
17.301
17.330
17.403
17.592
17.695
17.717
17.742
17.811
17.864
17.883
18.432
18.471
18.543
18.604
18.664
18.730
18.744
18.801
18.923
19.005
19.039
19.060
19.149
19.322
19.338
19.348
19.520
19.608
19.626
19.631
19.640
19.667
19.684
19.770
19.977
19.982
20.141
20.250
20.291
20.319
20.358
20.582
20.775
21.169
21.260
21.415
21.852
21.922
21.942
22.047
22.259
22.417
22.560
22.573
22.732
22.838
22.846
22.850
23.323
23.546
23.561
23.577
23.622
23.770
23.770
24.114
24.319
24.531
24.544
24.731
25.220
25.273
25.575
25.621
25.636
25.727
25.876
25.889
26.382
26.787
27.150
27.374
27.382
27.408
27.655
27.886
28.195
28.269
28.554
28.770
28.982
29.989
30.355
30.623
31.435
32.690
32.747
41.069
0
10.3
20.5
30.8
41.07
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK