Σεϋχέλλες Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Σεϋχέλλες Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SCR 21.900 82.900
 USD 1.548 5.860
 EUR 1.465 5.546
Σεϋχέλλες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 21.9 (Seychelles Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 19.25 Seychelles Rupee. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.405
0.435
0.495
4.732
4.804
5.113
5.260
6.073
6.183
6.404
7.504
7.661
8.098
8.158
8.201
8.321
8.781
8.786
8.968
10.285
11.181
11.246
12.588
12.747
12.834
12.908
13.163
13.201
13.226
13.233
13.264
13.479
13.515
13.824
14.312
14.517
14.566
15.028
15.234
15.324
15.340
15.453
15.526
15.558
15.586
15.983
15.991
16.040
16.123
16.167
16.379
16.446
16.495
16.555
16.680
16.731
16.980
17.013
17.102
17.237
17.268
17.498
17.660
17.691
17.823
17.934
17.956
18.073
18.143
18.203
18.239
18.484
18.529
18.540
18.609
18.844
18.966
18.999
19.102
19.135
19.160
19.166
19.299
19.339
19.394
19.408
19.434
19.446
19.612
19.642
19.643
19.773
19.793
19.942
20.006
20.038
20.045
20.412
20.455
20.685
20.840
20.874
20.964
21.343
21.550
21.564
21.600
21.632
21.646
21.711
21.777
21.830
21.900
21.918
22.102
22.125
22.264
22.605
22.606
22.957
23.150
23.339
23.537
23.717
24.014
24.150
24.360
24.478
24.494
24.677
24.928
25.134
25.255
25.272
25.586
25.601
25.708
25.803
26.115
26.427
26.471
26.722
26.807
27.099
27.141
27.179
27.216
27.485
27.769
27.782
27.834
27.853
27.889
28.098
28.599
29.075
29.352
29.577
29.848
29.909
30.462
30.506
30.645
30.735
31.896
32.300
33.036
43.746
0
10.9
21.9
32.8
43.75
This site uses cookies.
Learn more here


OK