Σεϋχέλλες Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Σεϋχέλλες Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SCR 25.140 95.165
 USD 1.856 7.026
 EUR 1.861 7.045
Σεϋχέλλες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 25.14 (Seychelles Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 17.74 Seychelles Rupee. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.301
0.410
0.724
4.424
4.606
5.019
5.800
5.956
5.976
6.093
6.957
7.187
7.340
7.491
7.520
7.652
7.814
7.969
8.391
8.409
8.589
10.131
11.004
11.390
12.097
12.171
12.316
12.505
12.588
13.021
13.086
13.207
13.259
13.376
13.397
13.475
13.609
13.630
13.958
13.973
14.004
14.048
14.061
14.228
14.329
14.368
14.610
14.725
15.051
15.087
15.099
15.282
15.395
15.457
15.483
15.618
15.843
15.852
16.116
16.138
16.205
16.854
16.914
17.015
17.019
17.070
17.090
17.237
17.280
17.320
17.447
17.449
17.461
17.492
17.605
17.661
17.695
17.706
17.713
17.775
17.893
18.003
18.051
18.100
18.128
18.163
18.268
18.289
18.289
18.366
18.376
18.438
18.447
18.463
18.474
18.530
18.626
18.741
18.773
18.824
19.243
19.309
19.311
19.659
19.705
19.757
19.801
19.814
19.829
19.945
19.950
19.982
20.020
20.027
20.129
20.171
20.207
20.221
20.593
20.959
21.216
21.392
21.423
21.471
21.583
22.152
22.274
22.382
22.552
22.610
22.625
22.629
22.775
22.867
22.895
22.917
22.976
22.987
23.030
23.383
23.393
23.428
23.503
23.665
23.987
24.043
24.340
24.705
24.840
24.957
25.140
25.547
25.738
25.742
25.849
25.860
25.867
26.393
26.718
27.177
27.409
27.626
28.515
28.605
30.747
31.003
37.251
40.195
0
10.1
20.1
30.2
40.2
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK