Σεϋχέλλες Τιμή βενζίνης, λίτρο, 24-Ιανουάριος-2022

Σεϋχέλλες Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SCR 20.420 77.298
 USD 1.494 5.655
 EUR 1.320 4.997
Σεϋχέλλες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 20.42 (Seychelles Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 16.87 Seychelles Rupee. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 24-Ιανουάριος-2022
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.342
0.701
4.126
4.313
4.484
4.746
5.447
5.850
6.371
6.687
7.017
7.250
7.415
7.881
8.038
8.046
8.271
8.483
8.488
8.739
8.768
9.008
9.205
9.412
9.856
10.112
10.394
11.015
11.066
11.302
11.361
11.447
11.580
11.905
11.918
11.962
12.066
12.195
12.272
12.549
12.571
12.627
12.930
13.278
13.296
13.328
13.350
13.437
13.529
13.959
13.970
14.003
14.006
14.108
14.147
14.244
14.294
14.342
14.494
14.514
14.514
14.777
14.791
14.832
14.855
14.940
14.986
15.027
15.096
15.124
15.267
15.314
15.374
15.445
15.456
15.523
15.772
15.812
15.836
15.841
15.923
16.130
16.131
16.197
16.292
16.477
16.557
16.592
16.642
16.683
17.137
17.145
17.218
17.442
17.511
17.550
17.551
17.575
17.697
17.786
17.838
17.839
17.877
17.883
17.933
18.041
18.291
18.615
18.733
18.796
18.851
18.995
19.030
19.057
19.282
19.459
19.662
19.887
20.420
20.530
20.602
20.689
20.736
20.912
21.200
21.293
21.600
21.973
22.033
22.082
22.295
22.412
22.422
22.803
22.973
22.978
23.165
23.207
23.320
23.349
23.428
23.530
24.681
24.914
25.000
25.118
25.342
25.424
25.424
25.718
25.955
25.966
26.600
26.863
26.884
27.010
27.111
27.221
27.513
27.516
28.249
28.252
28.277
28.459
29.061
29.932
30.716
36.311
0
9.1
18.2
27.2
36.31
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK