Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμή βενζίνης, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 TTD 7.750 29.337
 USD 1.142 4.323
 EUR 1.108 4.194
Τρινιδάδ και Τομπάγκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 7.75 (Trinidad and Tobago Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 8.88 Trinidad and Tobago Dollar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Trinidad and Tobago Dollar)
0.108
0.207
0.363
2.138
2.245
2.313
2.906
2.977
2.991
3.039
3.094
3.483
3.488
3.601
3.675
3.915
3.993
4.208
4.213
4.304
5.005
5.270
5.444
5.774
5.897
5.914
6.396
6.426
6.522
6.608
6.692
6.698
6.715
6.737
6.821
6.828
6.902
6.987
6.995
7.004
7.055
7.066
7.192
7.254
7.266
7.281
7.306
7.311
7.403
7.432
7.433
7.624
7.659
7.734
7.750
7.761
7.786
7.821
7.880
7.881
7.897
7.963
8.033
8.140
8.145
8.219
8.229
8.259
8.336
8.363
8.367
8.393
8.490
8.495
8.553
8.557
8.600
8.614
8.656
8.695
8.778
8.849
8.870
8.892
8.928
9.102
9.132
9.174
9.231
9.239
9.240
9.249
9.309
9.354
9.371
9.401
9.404
9.416
9.450
9.684
9.687
9.698
9.757
9.770
9.841
9.847
9.948
10.010
10.070
10.085
10.108
10.148
10.166
10.238
10.254
10.278
10.682
10.719
10.728
10.763
10.772
10.855
10.996
11.014
11.044
11.090
11.154
11.180
11.220
11.260
11.462
11.484
11.486
11.562
11.651
11.663
11.665
11.721
11.742
11.888
11.909
12.011
12.161
12.164
12.248
12.387
12.390
12.470
12.525
12.548
12.674
12.854
12.861
13.049
13.091
13.105
13.171
13.427
13.567
13.601
13.754
13.847
13.919
14.223
14.350
15.592
15.933
20.050
0
5
10
15
20.05
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK