Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 TTD 5.750 21.766
 USD 0.848 3.210
 EUR 0.718 2.718
Τρινιδάδ και Τομπάγκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 5.75 (Trinidad and Tobago Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 8.09 Trinidad and Tobago Dollar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Trinidad and Tobago Dollar)
0.136
0.406
1.698
2.319
2.367
2.731
2.911
3.025
3.287
3.297
3.491
3.598
3.680
3.725
3.756
3.888
3.916
3.930
3.988
4.174
4.212
4.229
4.338
4.553
4.619
4.787
4.933
4.961
4.976
4.980
5.084
5.214
5.379
5.465
5.750
5.912
5.989
6.015
6.164
6.164
6.197
6.216
6.227
6.240
6.253
6.259
6.263
6.275
6.282
6.282
6.322
6.371
6.467
6.504
6.566
6.610
6.659
6.710
6.781
6.814
7.044
7.061
7.092
7.099
7.106
7.128
7.222
7.237
7.297
7.306
7.335
7.384
7.394
7.476
7.486
7.506
7.506
7.542
7.597
7.640
7.659
7.677
7.684
7.689
7.736
7.761
7.805
7.853
7.945
7.981
8.029
8.063
8.078
8.093
8.103
8.136
8.190
8.221
8.223
8.405
8.438
8.489
8.668
8.690
8.835
8.890
8.929
8.944
8.956
9.029
9.157
9.225
9.316
9.442
9.459
9.504
9.518
9.541
9.769
9.861
9.901
9.910
9.946
10.077
10.198
10.293
10.362
10.413
10.515
10.541
10.597
10.637
10.725
10.958
11.045
11.225
11.265
11.285
11.416
11.477
11.501
11.522
12.078
12.141
12.190
12.273
12.277
12.318
12.406
12.446
12.584
12.598
12.990
13.019
13.233
13.251
13.398
13.414
13.470
13.470
13.578
13.626
13.912
14.646
14.743
17.050
17.208
0
4.3
8.6
12.9
17.21
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK