Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 TTD 7.750 29.337
 USD 1.144 4.331
 EUR 1.055 3.994
Τρινιδάδ και Τομπάγκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 7.75 (Trinidad and Tobago Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 8.91 Trinidad and Tobago Dollar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Trinidad and Tobago Dollar)
0.107
0.212
0.362
2.147
2.295
2.323
2.521
2.909
3.149
3.177
3.594
3.675
3.883
3.887
3.908
3.985
4.133
4.204
4.206
4.295
4.565
4.686
5.479
5.486
5.868
6.095
6.306
6.317
6.403
6.504
6.508
6.564
6.593
6.671
6.685
6.756
6.772
6.788
6.842
6.921
6.927
7.017
7.155
7.165
7.226
7.263
7.276
7.358
7.363
7.402
7.520
7.571
7.576
7.590
7.601
7.689
7.716
7.725
7.750
7.788
7.804
7.836
7.977
8.171
8.173
8.182
8.192
8.204
8.245
8.255
8.395
8.409
8.444
8.536
8.586
8.597
8.609
8.643
8.668
8.677
8.944
8.963
8.998
9.028
9.057
9.088
9.096
9.123
9.182
9.222
9.239
9.249
9.292
9.376
9.384
9.388
9.472
9.515
9.523
9.526
9.530
9.543
9.551
9.593
9.694
9.696
9.773
9.826
9.846
9.860
9.878
9.987
10.081
10.272
10.316
10.391
10.603
10.638
10.647
10.698
10.801
10.878
10.947
10.953
11.030
11.082
11.086
11.088
11.317
11.426
11.433
11.440
11.462
11.534
11.534
11.701
11.800
11.903
11.910
12.000
12.238
12.263
12.410
12.432
12.440
12.484
12.556
12.562
12.802
12.998
13.174
13.283
13.287
13.299
13.419
13.531
13.681
13.717
13.855
13.961
14.063
14.552
14.729
14.859
15.254
15.863
15.890
19.928
0
5
10
14.9
19.93
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK