Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 TTD 7.750 29.337
 USD 1.143 4.327
 EUR 1.081 4.092
Τρινιδάδ και Τομπάγκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 7.75 (Trinidad and Tobago Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 9.23 Trinidad and Tobago Dollar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Trinidad and Tobago Dollar)
0.194
0.208
0.237
2.268
2.303
2.451
2.521
2.911
2.964
3.070
3.597
3.673
3.882
3.911
3.931
3.989
4.209
4.212
4.299
4.930
5.360
5.391
6.034
6.111
6.152
6.188
6.310
6.328
6.340
6.344
6.358
6.462
6.479
6.627
6.861
6.959
6.982
7.204
7.303
7.346
7.354
7.407
7.443
7.458
7.472
7.662
7.666
7.689
7.729
7.750
7.852
7.883
7.907
7.936
7.996
8.020
8.139
8.155
8.198
8.263
8.278
8.388
8.465
8.480
8.544
8.597
8.607
8.664
8.697
8.726
8.743
8.861
8.882
8.887
8.920
9.033
9.092
9.108
9.157
9.173
9.185
9.188
9.251
9.271
9.297
9.303
9.316
9.322
9.401
9.416
9.416
9.479
9.488
9.559
9.590
9.606
9.609
9.785
9.805
9.916
9.990
10.006
10.049
10.231
10.330
10.337
10.354
10.369
10.376
10.407
10.439
10.464
10.498
10.507
10.595
10.606
10.673
10.836
10.837
11.005
11.097
11.188
11.283
11.369
11.511
11.577
11.677
11.734
11.742
11.829
11.950
12.048
12.106
12.114
12.265
12.272
12.324
12.369
12.519
12.668
12.689
12.810
12.850
12.990
13.011
13.029
13.046
13.175
13.312
13.318
13.343
13.352
13.369
13.469
13.709
13.937
14.070
14.178
14.308
14.337
14.602
14.623
14.690
14.733
15.290
15.484
15.836
20.970
0
5.2
10.5
15.7
20.97
This site uses cookies.
Learn more here


OK