Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TTD USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 6.75 0.995
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 3.91 0.576
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TTD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.354 0.052
Επιχείρηση 01.12.2021 0.359 0.053
This site uses cookies.
Learn more here


OK