Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TTD USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 7.75 1.143
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 4.41 0.651
Τιμές της πετρέλαιο 18.09.2023 4.5 0.664
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TTD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.354 0.052
Επιχείρηση 01.12.2022 0.359 0.053
This site uses cookies.
Learn more here


OK