Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμές ντίζελ, λίτρο, 08-Ιούλιος-2024

Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 TTD 4.410 16.694
 USD 0.652 2.468
 EUR 0.602 2.279
Τρινιδάδ και Τομπάγκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 4.41 (Trinidad and Tobago Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 8.41 Trinidad and Tobago Dollar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 08-Ιούλιος-2024
(λίτρο, Trinidad and Tobago Dollar)
0.028
0.039
0.209
1.412
1.461
1.551
1.937
2.075
2.543
3.208
3.232
3.647
3.811
3.981
4.093
4.095
4.410
4.437
4.536
4.765
4.813
5.026
5.144
5.188
5.325
5.334
5.335
5.521
5.692
5.725
5.805
5.971
6.013
6.082
6.095
6.118
6.150
6.185
6.321
6.369
6.425
6.513
6.531
6.557
6.570
6.650
6.681
6.693
6.733
6.741
6.777
6.782
6.809
6.893
6.910
6.957
7.047
7.155
7.155
7.190
7.274
7.336
7.353
7.415
7.508
7.551
7.740
7.793
7.831
7.943
7.943
7.945
7.956
7.998
8.039
8.064
8.069
8.071
8.103
8.103
8.185
8.186
8.188
8.189
8.310
8.348
8.386
8.398
8.419
8.428
8.446
8.525
8.597
8.638
8.692
8.786
8.864
8.879
8.949
9.036
9.073
9.087
9.091
9.141
9.167
9.208
9.233
9.248
9.252
9.260
9.293
9.336
9.362
9.444
9.479
9.509
9.555
9.570
9.662
9.779
9.802
9.832
10.258
10.614
10.622
10.677
10.763
10.841
10.944
10.964
11.119
11.171
11.210
11.230
11.266
11.281
11.315
11.479
11.603
11.620
11.638
11.647
11.778
11.846
11.867
12.219
12.226
12.360
12.592
12.635
12.658
12.753
12.812
12.831
12.935
12.977
13.035
13.252
13.312
13.324
13.620
14.034
14.552
14.627
15.085
15.456
15.492
21.188
0
5.3
10.6
15.9
21.19
This site uses cookies.
Learn more here


OK