Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμές ντίζελ, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 TTD 4.410 16.694
 USD 0.650 2.461
 EUR 0.631 2.389
Τρινιδάδ και Τομπάγκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 4.41 (Trinidad and Tobago Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 9.17 Trinidad and Tobago Dollar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Trinidad and Tobago Dollar)
0.073
0.108
0.207
1.138
1.416
1.804
2.008
2.533
2.615
3.138
3.187
3.194
3.241
3.276
3.508
3.655
3.822
4.338
4.339
4.410
4.548
5.891
6.030
6.086
6.108
6.153
6.214
6.592
6.608
6.826
6.840
6.955
6.955
7.127
7.140
7.167
7.210
7.222
7.311
7.411
7.411
7.424
7.433
7.531
7.605
7.671
7.678
7.681
7.766
7.790
7.823
7.823
7.880
7.939
8.072
8.096
8.124
8.145
8.165
8.199
8.203
8.203
8.223
8.235
8.265
8.318
8.454
8.455
8.456
8.460
8.462
8.473
8.484
8.586
8.702
8.876
8.895
8.951
8.975
9.025
9.026
9.034
9.118
9.141
9.187
9.192
9.207
9.216
9.248
9.251
9.288
9.309
9.333
9.346
9.384
9.401
9.478
9.667
9.770
9.832
9.970
9.999
10.153
10.180
10.190
10.211
10.306
10.402
10.568
10.608
10.740
10.801
10.839
11.005
11.090
11.156
11.189
11.254
11.350
11.379
11.423
11.497
11.554
11.654
11.714
11.858
11.860
11.895
11.931
12.149
12.271
12.324
12.367
12.396
12.400
12.530
12.595
12.614
12.651
12.715
12.728
12.762
12.778
12.849
12.895
12.951
12.958
13.112
13.198
13.236
13.280
13.322
13.328
13.367
13.504
13.601
13.944
14.058
14.163
14.728
14.995
15.049
15.130
15.670
15.679
15.867
18.582
0
4.6
9.3
13.9
18.58
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK