Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 TTD 4.410 16.694
 USD 0.651 2.464
 EUR 0.600 2.271
Τρινιδάδ και Τομπάγκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 4.41 (Trinidad and Tobago Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 8.66 Trinidad and Tobago Dollar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Trinidad and Tobago Dollar)
0.072
0.107
0.212
1.353
1.448
1.589
1.812
2.544
2.618
3.132
3.188
3.234
3.303
3.480
3.590
3.655
3.814
4.410
4.541
4.791
5.119
5.620
5.774
5.792
6.046
6.422
6.460
6.484
6.504
6.548
6.626
6.689
6.826
6.868
6.878
7.011
7.033
7.114
7.115
7.120
7.170
7.171
7.198
7.225
7.241
7.254
7.276
7.281
7.302
7.332
7.344
7.388
7.392
7.402
7.556
7.638
7.644
7.652
7.673
7.687
7.704
7.706
7.736
7.749
7.790
7.812
7.836
7.979
8.008
8.016
8.044
8.054
8.059
8.253
8.331
8.339
8.343
8.389
8.409
8.451
8.455
8.466
8.473
8.475
8.506
8.514
8.547
8.675
8.700
8.736
8.747
8.762
8.773
8.838
8.852
8.891
8.984
9.027
9.079
9.175
9.187
9.259
9.328
9.328
9.376
9.397
9.472
9.498
9.671
9.886
9.893
9.954
9.959
9.978
10.127
10.157
10.230
10.254
10.501
10.573
10.581
10.632
10.651
10.764
10.948
10.948
10.961
11.058
11.066
11.088
11.095
11.205
11.243
11.256
11.536
11.602
11.662
11.675
11.712
11.727
11.756
11.871
12.115
12.151
12.174
12.227
12.234
12.333
12.351
12.362
12.425
12.683
12.748
12.944
12.985
13.001
13.090
13.245
13.345
13.811
14.210
14.476
14.502
15.077
16.031
16.231
17.952
0
4.5
9
13.5
17.95
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK