Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 TTD 4.410 16.694
 USD 0.650 2.461
 EUR 0.615 2.328
Τρινιδάδ και Τομπάγκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 4.41 (Trinidad and Tobago Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 8.81 Trinidad and Tobago Dollar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Trinidad and Tobago Dollar)
0.028
0.039
0.208
1.103
1.356
1.431
1.809
2.522
2.620
3.108
3.135
3.191
3.237
3.653
3.818
3.994
4.067
4.410
4.471
4.544
4.708
5.045
5.585
5.641
6.019
6.075
6.277
6.340
6.408
6.527
6.611
6.625
6.678
6.705
6.746
6.872
6.949
6.970
6.979
6.995
7.021
7.087
7.120
7.136
7.169
7.195
7.274
7.302
7.336
7.350
7.359
7.388
7.390
7.404
7.413
7.456
7.518
7.609
7.642
7.662
7.678
7.770
7.886
7.982
7.988
8.021
8.089
8.112
8.119
8.125
8.140
8.154
8.173
8.186
8.215
8.257
8.264
8.273
8.288
8.303
8.361
8.399
8.483
8.527
8.547
8.669
8.674
8.730
8.762
8.812
8.822
8.832
8.935
8.941
8.946
8.968
8.977
9.248
9.251
9.308
9.356
9.371
9.386
9.401
9.457
9.469
9.499
9.572
9.652
9.686
9.914
9.916
9.962
9.962
10.071
10.129
10.270
10.284
10.337
10.397
10.484
10.691
10.710
10.824
11.146
11.189
11.534
11.721
11.828
11.832
11.914
11.917
11.934
12.010
12.055
12.114
12.150
12.238
12.265
12.287
12.301
12.492
12.631
12.831
12.860
12.895
12.939
13.035
13.097
13.238
13.250
13.261
13.283
13.833
13.907
13.914
14.000
14.025
14.089
14.451
14.787
15.190
15.226
15.679
15.696
15.843
19.852
0
5
9.9
14.9
19.85
This site uses cookies.
Learn more here


OK