Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμές ντίζελ, λίτρο, 07-Ιούνιος-2021

Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 TTD 3.410 12.908
 USD 0.503 1.904
 EUR 0.413 1.563
Τρινιδάδ και Τομπάγκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 3.41 (Trinidad and Tobago Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 7.14 Trinidad and Tobago Dollar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 07-Ιούνιος-2021
(λίτρο, Trinidad and Tobago Dollar)
0.000
0.088
0.940
1.426
1.475
2.592
2.613
2.651
2.877
2.917
2.946
2.968
3.191
3.259
3.269
3.410
3.537
3.543
3.572
3.621
3.725
3.898
4.121
4.184
4.246
4.290
4.322
4.407
4.489
4.515
4.558
4.604
4.760
4.861
4.933
5.054
5.200
5.239
5.256
5.348
5.418
5.448
5.484
5.547
5.583
5.629
5.632
5.635
5.728
5.734
5.794
5.806
5.821
5.971
6.002
6.007
6.031
6.032
6.042
6.061
6.082
6.097
6.103
6.143
6.179
6.186
6.221
6.235
6.241
6.288
6.315
6.316
6.348
6.408
6.427
6.471
6.511
6.583
6.695
6.709
6.733
6.780
6.824
6.825
6.833
6.833
6.887
6.894
6.902
6.902
6.976
7.015
7.043
7.064
7.100
7.183
7.186
7.207
7.219
7.226
7.346
7.351
7.395
7.452
7.526
7.611
7.701
7.793
7.831
7.969
8.068
8.117
8.153
8.202
8.304
8.326
8.342
8.342
8.404
8.577
9.067
9.145
9.344
9.381
9.457
9.581
9.592
9.735
9.758
9.862
9.895
9.903
9.912
9.994
10.033
10.044
10.117
10.197
10.267
10.308
10.325
10.416
10.793
10.898
11.010
11.018
11.020
11.105
11.121
11.192
11.353
11.597
11.646
11.733
11.778
12.007
12.043
12.043
12.109
12.489
12.534
12.580
12.679
12.682
13.441
14.463
0
3.6
7.2
10.8
14.46
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK