Ουγκάντα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Ουγκάντα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 UGX 6,270.000 23,734.521
 USD 1.643 6.219
 EUR 1.648 6.238
Ουγκάντα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 6270 (Uganda Shilling). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 5101.81 Uganda Shilling. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Uganda Shilling)
40.771
84.724
115.415
639.161
786.508
1193.035
1421.240
1423.145
1470.529
1764.326
1795.952
1800.193
1822.202
1902.772
2056.551
2118.535
2148.758
2198.790
2473.516
2479.468
2557.334
2715.937
2991.427
3272.879
3347.955
3353.347
3382.135
3406.180
3556.188
3560.038
3600.996
3720.526
3787.485
3834.114
3862.656
3903.133
3936.499
3951.012
4007.221
4019.015
4020.988
4031.347
4173.883
4179.882
4200.135
4215.760
4252.445
4405.639
4448.138
4472.389
4475.531
4477.650
4525.865
4542.198
4555.731
4576.335
4583.284
4604.199
4625.027
4637.175
4654.272
4662.098
4667.955
4671.332
4675.091
4697.485
4703.486
4703.805
4742.280
4764.039
4821.802
4826.928
4836.033
4845.784
4915.056
4927.576
4932.511
4986.202
5004.637
5060.598
5068.483
5087.899
5125.917
5140.571
5147.572
5152.939
5168.939
5201.235
5205.921
5228.803
5252.024
5256.539
5283.448
5291.363
5331.040
5388.115
5390.693
5394.864
5497.116
5503.148
5577.986
5586.055
5588.756
5593.993
5600.794
5683.469
5704.805
5722.660
5724.049
5742.382
5798.524
5897.070
5935.992
6004.548
6050.640
6126.248
6141.997
6213.766
6255.622
6269.513
6270.000
6404.022
6420.425
6454.206
6455.391
6469.033
6663.762
6697.017
6700.822
6712.373
6742.313
6780.729
6799.375
6807.365
6849.914
6860.414
6913.909
6917.832
6937.120
6944.083
6967.180
6991.789
7003.664
7017.663
7035.673
7092.750
7120.979
7124.451
7150.607
7303.494
7317.252
7355.303
7416.185
7452.960
7555.013
7602.636
7697.764
7709.179
7909.729
7918.101
7998.369
8117.754
8234.606
8665.027
8902.547
10550.248
12051.315
0
3012.8
6025.7
9038.5
12051.32
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK