Ουγκάντα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 07-Ιούνιος-2021

Ουγκάντα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 UGX 3,760.000 14,233.142
 USD 1.063 4.024
 EUR 0.873 3.305
Ουγκάντα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 3760 (Uganda Shilling). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3724.02 Uganda Shilling. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 07-Ιούνιος-2021
(λίτρο, Uganda Shilling)
0.001
45.981
490.450
743.822
769.612
1352.076
1362.984
1382.993
1501.012
1521.905
1537.065
1548.405
1664.608
1700.156
1705.267
1778.953
1845.245
1848.129
1863.235
1889.120
1943.545
2033.770
2149.929
2182.834
2214.900
2238.182
2254.565
2298.819
2341.765
2355.502
2377.872
2401.997
2483.180
2535.861
2573.333
2636.654
2712.598
2732.913
2741.894
2789.755
2826.536
2842.206
2861.046
2893.722
2912.696
2936.640
2937.945
2939.576
2988.331
2991.189
3022.594
3029.119
3036.676
3115.151
3130.971
3133.756
3146.520
3147.028
3151.930
3162.054
3172.903
3180.699
3183.978
3204.589
3223.366
3227.240
3245.485
3252.810
3255.659
3280.312
3294.197
3295.215
3311.507
3343.123
3352.915
3375.724
3396.843
3434.297
3492.818
3500.040
3512.519
3537.294
3560.153
3560.322
3564.815
3564.815
3592.602
3596.284
3600.461
3600.893
3639.225
3659.625
3674.279
3685.325
3704.110
3747.432
3748.727
3760.000
3765.963
3769.610
3832.509
3835.168
3857.741
3887.764
3925.967
3970.612
4017.420
4065.307
4085.455
4157.490
4208.931
4234.692
4253.301
4278.716
4332.277
4343.726
4351.723
4352.044
4384.064
4474.478
4729.928
4770.682
4874.752
4893.973
4933.753
4998.387
5004.028
5078.784
5090.819
5144.891
5162.127
5166.436
5170.745
5213.835
5234.331
5239.688
5277.823
5319.760
5356.030
5377.575
5386.193
5433.767
5630.351
5685.211
5743.836
5748.145
5748.929
5793.578
5801.921
5838.633
5922.658
6049.772
6075.626
6120.967
6144.569
6263.892
6282.455
6282.886
6316.927
6515.139
6538.795
6562.701
6614.295
6615.888
7011.956
7545.330
0
1886.3
3772.7
5659
7545.33
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK