Ουγκάντα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Ουγκάντα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 UGX 5,200.000 19,684.132
 USD 1.380 5.224
 EUR 1.305 4.940
Ουγκάντα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 5200 (Uganda Shilling). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 4899.39 Uganda Shilling. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Uganda Shilling)
15.703
21.561
115.843
612.992
753.553
795.625
1005.348
1401.788
1456.341
1727.688
1742.303
1773.535
1799.444
2030.390
2121.936
2219.795
2260.293
2451.138
2485.058
2525.617
2616.542
2803.953
3104.238
3135.119
3345.493
3376.588
3488.646
3523.870
3561.427
3627.966
3674.307
3682.213
3711.774
3726.611
3749.696
3819.578
3862.167
3873.932
3879.245
3887.667
3902.527
3939.206
3957.202
3966.109
3984.718
3998.920
4043.243
4058.574
4077.548
4085.163
4090.132
4106.388
4107.239
4114.972
4120.035
4144.149
4178.866
4229.008
4247.728
4258.477
4267.273
4318.583
4383.295
4436.522
4439.857
4457.939
4496.156
4508.926
4512.708
4516.070
4524.461
4531.835
4542.824
4549.915
4565.820
4589.529
4593.072
4598.200
4606.467
4615.016
4647.102
4668.025
4714.742
4739.597
4750.542
4818.350
4820.957
4852.350
4870.050
4898.088
4903.159
4908.716
4966.196
4969.492
4972.090
4984.718
4989.554
5140.303
5142.058
5173.490
5200.000
5208.310
5216.652
5225.316
5256.177
5262.840
5279.526
5320.049
5364.633
5383.360
5510.094
5511.662
5536.834
5537.197
5597.676
5629.966
5708.026
5715.722
5745.461
5778.804
5827.000
5941.954
5952.487
6016.235
6195.338
6219.107
6410.677
6514.471
6574.032
6576.357
6621.843
6623.366
6633.024
6675.232
6700.203
6733.402
6753.323
6802.131
6817.072
6829.024
6836.993
6943.049
7020.393
7131.430
7147.765
7167.148
7191.592
7245.189
7279.246
7357.920
7364.683
7370.884
7382.837
7688.760
7729.468
7733.452
7781.263
7795.208
7830.693
8032.271
8218.679
8442.777
8462.572
8714.420
8723.960
8805.492
11033.968
0
2758.5
5517
8275.5
11033.97
This site uses cookies.
Learn more here


OK