Ουγκάντα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 17-Ιανουάριος-2022

Ουγκάντα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 UGX 4,230.000 16,012.284
 USD 1.200 4.542
 EUR 1.052 3.982
Ουγκάντα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 4230 (Uganda Shilling). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3989.94 Uganda Shilling. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 17-Ιανουάριος-2022
(λίτρο, Uganda Shilling)
36.149
88.107
505.635
591.709
732.479
886.773
1341.253
1361.866
1495.867
1513.836
1658.483
1768.931
1771.326
1811.208
1841.329
1902.779
1984.283
2020.157
2052.071
2062.977
2106.108
2204.968
2361.686
2442.033
2452.043
2456.353
2461.612
2462.864
2515.003
2735.854
2751.355
2862.190
2896.340
2932.200
2948.386
2974.390
3007.152
3018.532
3037.565
3057.054
3077.233
3099.540
3133.418
3189.171
3196.289
3198.737
3203.354
3206.448
3207.476
3209.212
3219.836
3259.465
3280.822
3282.563
3289.804
3294.886
3297.063
3342.496
3346.163
3360.895
3367.643
3373.073
3394.409
3406.571
3451.757
3463.785
3498.728
3502.220
3512.665
3526.487
3531.584
3538.029
3550.528
3564.808
3587.817
3623.784
3672.740
3685.945
3687.485
3700.493
3710.552
3731.839
3733.726
3756.778
3771.632
3771.808
3795.382
3810.298
3817.999
3832.907
3845.013
3866.056
3870.293
3883.432
3886.892
3902.030
3929.407
3936.037
3949.302
4003.455
4017.128
4119.499
4146.690
4150.433
4151.852
4225.341
4230.000
4262.642
4295.706
4296.255
4348.397
4385.091
4476.289
4490.836
4506.378
4560.726
4803.050
4823.272
4829.245
4855.994
4864.034
4926.605
5106.464
5126.354
5145.424
5328.090
5386.616
5413.493
5422.795
5427.723
5430.835
5511.625
5562.806
5571.932
5623.788
5627.386
5659.967
5663.987
5672.026
5739.028
5748.404
5797.615
5812.722
5833.082
5948.118
5952.015
6017.735
6027.295
6102.152
6234.807
6271.045
6348.569
6371.483
6536.297
6570.865
6632.232
6636.794
6644.833
6769.449
6849.846
6897.819
7083.590
7103.098
7162.579
7406.197
7962.259
8161.596
0
2040.4
4080.8
6121.2
8161.6
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK