Ουγκάντα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Ουγκάντα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 UGX 5,110.000 19,343.445
 USD 1.356 5.133
 EUR 1.250 4.732
Ουγκάντα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 5110 (Uganda Shilling). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 4817.00 Uganda Shilling. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Uganda Shilling)
40.258
59.722
118.166
752.620
805.677
884.069
1007.798
1415.243
1456.209
1742.146
1773.375
1799.125
1837.210
1935.815
1996.708
2033.052
2121.745
2452.993
2525.661
2665.007
2847.493
3126.055
3211.471
3221.931
3363.166
3572.022
3593.451
3606.381
3617.602
3642.386
3685.861
3720.718
3797.086
3820.494
3825.749
3899.497
3911.849
3956.844
3957.840
3960.458
3988.335
3988.570
4003.578
4019.067
4027.445
4034.882
4047.403
4049.681
4061.387
4078.227
4084.776
4109.465
4111.462
4117.208
4202.753
4248.452
4251.587
4256.297
4267.841
4275.714
4285.393
4286.536
4302.878
4310.456
4333.290
4345.274
4358.411
4438.390
4454.236
4458.767
4474.409
4480.146
4482.937
4590.756
4633.711
4638.179
4640.755
4666.521
4677.377
4700.858
4703.051
4709.016
4713.001
4714.326
4731.149
4735.937
4754.220
4825.384
4839.469
4859.324
4865.342
4873.488
4879.630
4915.853
4923.823
4945.276
4997.268
5021.374
5050.088
5103.378
5110.000
5150.329
5188.467
5188.752
5215.040
5226.803
5268.527
5283.086
5379.524
5498.883
5503.092
5536.575
5539.593
5550.153
5633.016
5649.846
5690.360
5703.781
5840.769
5881.019
5885.288
5913.897
5924.257
5987.463
6089.559
6089.638
6096.848
6151.009
6155.030
6167.291
6171.378
6232.683
6253.936
6260.985
6416.598
6453.381
6486.988
6494.251
6514.687
6522.861
6539.209
6603.172
6738.654
6758.567
6771.334
6801.302
6804.864
6860.276
6870.256
6876.408
6911.126
7054.936
7091.111
7199.982
7222.858
7231.515
7280.877
7367.060
7422.819
7681.879
7904.268
8052.144
8066.471
8386.535
8917.086
9028.137
9985.314
0
2496.3
4992.7
7489
9985.31
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK