Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 CDF 2,845.000 10,769.491
 USD 1.367 5.175
 EUR 1.260 4.770
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 2845 (Congolese Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 2660.87 Congolese Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Congolese Franc)
22.238
32.990
65.274
415.741
445.049
488.352
556.699
781.769
804.398
962.347
979.598
993.822
1014.860
1069.329
1102.965
1123.041
1172.035
1355.014
1395.155
1472.128
1572.932
1726.807
1773.990
1779.768
1857.786
1973.156
1984.994
1992.136
1998.334
2012.025
2036.040
2055.294
2097.480
2110.410
2113.313
2154.051
2160.874
2185.729
2186.279
2187.725
2203.124
2203.254
2211.544
2220.100
2224.728
2228.836
2235.753
2237.011
2243.477
2252.780
2256.397
2270.035
2271.139
2274.313
2321.567
2346.811
2348.542
2351.144
2357.521
2361.870
2367.217
2367.848
2376.875
2381.061
2393.675
2400.294
2407.551
2451.731
2460.484
2462.987
2471.627
2474.796
2476.338
2535.896
2559.625
2562.092
2563.516
2577.749
2583.745
2596.716
2597.927
2601.222
2603.424
2604.156
2613.449
2616.093
2626.193
2665.503
2673.284
2684.251
2687.575
2692.076
2695.468
2715.477
2719.880
2731.731
2760.450
2773.766
2789.628
2819.065
2822.723
2845.000
2866.067
2866.225
2880.746
2887.243
2910.291
2918.334
2971.606
3037.538
3039.864
3058.359
3060.026
3065.860
3111.632
3120.929
3143.309
3150.722
3226.393
3248.627
3250.985
3266.789
3272.512
3307.426
3363.823
3363.867
3367.850
3397.768
3399.989
3406.762
3409.019
3442.884
3454.623
3458.517
3544.477
3564.796
3583.360
3587.372
3598.660
3603.175
3612.206
3647.539
3722.378
3733.378
3740.430
3756.984
3758.952
3789.561
3795.074
3798.472
3817.650
3897.090
3917.072
3977.212
3989.848
3994.630
4021.898
4069.504
4100.305
4243.408
4366.254
4447.939
4455.853
4632.654
4925.726
4987.070
5515.807
0
1379
2757.9
4136.9
5515.81
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK