Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμές ντίζελ, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 CDF 3,215.000 12,170.093
 USD 1.147 4.342
 EUR 1.057 4.001
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 3215 (Congolese Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3501.68 Congolese Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Congolese Franc)
11.675
16.030
86.929
599.577
605.058
658.907
799.750
859.165
1050.041
1283.814
1318.587
1330.157
1338.395
1509.230
1577.399
1803.193
1820.888
1836.865
1842.422
1878.793
1985.049
2024.520
2028.786
2055.277
2208.084
2325.145
2327.524
2339.503
2341.992
2400.914
2421.581
2450.349
2460.984
2559.137
2601.916
2645.496
2650.201
2668.563
2685.341
2739.003
2757.035
2757.538
2771.570
2784.812
2794.395
2804.661
2812.787
2825.828
2833.929
2840.647
2874.376
2888.685
2905.191
2968.185
2975.346
3057.157
3069.871
3090.550
3110.394
3139.168
3143.553
3211.024
3215.000
3221.323
3227.990
3238.338
3240.057
3247.793
3255.433
3293.196
3293.781
3310.275
3322.657
3324.782
3325.192
3325.272
3349.601
3352.291
3376.652
3377.494
3413.862
3433.962
3445.500
3447.444
3450.936
3499.483
3511.217
3512.247
3514.513
3519.019
3534.252
3552.424
3583.732
3607.291
3616.735
3618.398
3640.870
3680.165
3705.373
3720.495
3763.579
3767.710
3816.038
3822.488
3842.731
3863.067
3885.402
3897.285
3899.815
3909.764
3930.188
3932.712
3940.562
3945.939
3953.026
4000.835
4035.173
4051.023
4054.264
4120.299
4125.627
4271.634
4288.456
4396.383
4403.728
4419.193
4437.545
4446.612
4515.349
4543.939
4544.466
4610.851
4651.319
4674.722
4677.847
4720.343
4744.675
4753.799
4762.924
4767.240
4783.715
4788.743
4817.084
4857.209
4877.891
4879.442
4994.075
5033.614
5167.438
5185.078
5219.175
5228.852
5264.764
5283.013
5285.142
5295.016
5399.197
5471.768
5559.952
5562.996
5581.229
5895.021
6002.968
6059.347
6265.323
6417.477
6469.662
8580.315
0
2145.1
4290.2
6435.2
8580.31
This site uses cookies.
Learn more here


OK