Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμές ντίζελ, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 CDF 2,685.000 10,163.826
 USD 1.310 4.959
 EUR 1.272 4.815
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 2685 (Congolese Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 2767.95 Congolese Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Congolese Franc)
21.889
32.472
62.533
343.466
427.583
544.458
606.149
764.760
789.517
947.255
961.974
964.235
978.372
989.009
1058.831
1103.416
1153.653
1309.347
1309.757
1331.224
1372.846
1778.147
1820.362
1837.099
1843.714
1857.326
1875.779
1989.968
1994.748
2060.463
2064.871
2099.385
2099.385
2151.450
2155.250
2163.489
2176.395
2180.192
2206.990
2236.996
2237.030
2240.930
2243.618
2273.317
2295.699
2315.753
2317.680
2318.731
2344.349
2351.566
2361.377
2361.567
2378.604
2396.484
2436.529
2443.792
2452.489
2458.689
2464.580
2474.978
2476.134
2476.226
2482.273
2485.905
2495.006
2510.874
2551.955
2552.382
2552.650
2553.648
2554.313
2557.850
2560.979
2591.663
2626.799
2679.326
2685.000
2701.975
2709.106
2724.393
2724.504
2726.963
2752.314
2759.433
2773.113
2774.776
2779.417
2782.004
2791.757
2792.438
2803.711
2810.064
2817.343
2821.119
2832.558
2837.716
2861.001
2918.267
2949.293
2967.843
3009.470
3018.352
3064.708
3072.971
3076.000
3082.239
3111.041
3139.978
3190.070
3202.163
3242.075
3260.397
3272.054
3322.034
3347.802
3367.730
3377.604
3397.140
3426.157
3434.915
3448.320
3470.488
3487.636
3518.035
3535.929
3579.664
3580.260
3590.815
3601.461
3667.265
3704.173
3720.076
3733.099
3742.010
3743.019
3782.317
3801.916
3807.720
3818.804
3838.127
3842.025
3852.308
3857.087
3878.756
3892.689
3909.577
3911.688
3958.159
3984.085
3995.607
4008.794
4021.460
4023.360
4034.996
4076.346
4105.772
4209.339
4243.651
4275.202
4445.771
4526.473
4542.877
4567.158
4730.235
4732.976
4789.549
5609.288
0
1402.3
2804.6
4207
5609.29
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK