Αλβανία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Αλβανία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 ALL 196.000 741.940
 USD 1.954 7.397
 EUR 1.848 6.995
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 196 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 130.39 Albanian Lek. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Albanian Lek)
0.418
0.574
3.083
16.314
20.055
21.174
26.756
37.306
38.758
45.980
46.369
47.200
47.889
54.036
56.472
59.077
60.154
65.233
66.136
67.216
69.635
74.623
82.615
83.436
89.035
89.863
92.845
93.783
94.782
96.553
97.786
97.997
98.783
99.178
99.793
101.652
102.786
103.099
103.240
103.464
103.860
104.836
105.315
105.552
106.047
106.425
107.605
108.013
108.518
108.720
108.853
109.285
109.308
109.514
109.649
110.290
111.214
112.549
113.047
113.333
113.567
114.933
116.655
118.071
118.160
118.641
119.658
119.998
120.099
120.188
120.412
120.608
120.900
121.089
121.512
122.143
122.238
122.374
122.594
122.822
123.676
124.232
125.476
126.137
126.429
128.233
128.303
129.138
129.609
130.355
130.490
130.638
132.168
132.256
132.325
132.661
132.790
136.801
136.848
137.685
138.390
138.611
138.833
139.064
139.885
140.063
140.507
141.585
142.772
143.270
146.643
146.685
147.355
147.364
148.974
149.833
151.911
152.115
152.907
153.794
155.077
158.136
158.417
160.113
164.880
165.512
170.611
173.373
174.958
175.020
176.230
176.271
176.528
177.651
178.316
179.199
179.730
181.029
181.426
181.744
181.956
184.779
186.837
189.792
190.227
190.743
191.393
192.820
193.726
195.820
196.000
196.165
196.483
204.625
205.708
205.814
207.087
207.458
208.402
213.767
218.728
224.692
225.219
231.921
232.175
234.345
293.653
0
73.4
146.8
220.2
293.65
This site uses cookies.
Learn more here


OK