Αλβανία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 24-Ιανουάριος-2022

Αλβανία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 ALL 181.000 685.159
 USD 1.690 6.397
 EUR 1.492 5.648
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 181 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 121.78 Albanian Lek. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 24-Ιανουάριος-2022
(λίτρο, Albanian Lek)
1.099
2.677
15.366
17.987
22.179
27.285
40.743
41.268
45.457
46.018
50.400
53.756
53.826
54.969
55.956
57.807
60.301
61.159
62.452
63.654
64.154
66.557
71.773
72.998
74.526
74.644
74.792
75.152
76.429
83.140
86.332
87.770
89.475
90.104
90.178
91.035
91.120
91.676
91.702
92.901
94.570
95.852
96.187
96.860
97.032
97.112
97.332
97.401
97.525
98.424
99.634
99.667
99.946
100.225
100.536
100.811
101.118
101.654
102.488
103.111
103.521
104.061
105.108
105.505
106.100
106.327
107.343
107.395
107.770
107.946
108.857
108.918
108.930
109.536
111.170
111.901
112.455
113.252
113.387
113.474
113.759
114.003
114.136
115.021
115.502
116.073
116.319
116.447
117.211
117.695
117.701
118.388
118.389
118.426
118.539
119.117
119.725
120.075
120.766
121.158
121.662
122.975
125.030
126.604
128.405
128.466
129.504
130.001
130.448
131.739
132.103
135.022
135.550
136.044
139.379
139.637
146.751
147.180
148.813
149.990
150.694
152.893
153.842
155.241
160.437
160.441
161.010
162.518
163.302
166.035
167.248
169.050
169.778
170.275
170.873
171.372
171.978
172.221
173.087
174.525
174.646
176.185
177.210
177.800
181.000
183.507
184.106
184.403
185.804
191.383
191.505
192.565
192.960
200.242
200.455
202.056
203.269
206.239
206.665
207.514
210.544
212.272
215.566
217.459
219.412
242.448
247.593
0
61.9
123.8
185.7
247.59
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK