Αλβανία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Αλβανία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 ALL 184.000 696.515
 USD 1.752 6.632
 EUR 1.616 6.117
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 184 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 134.23 Albanian Lek. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Albanian Lek)
1.122
1.664
3.293
20.972
22.450
24.635
28.083
39.436
40.578
48.546
49.416
50.133
51.195
53.942
55.639
56.652
59.123
68.354
70.379
74.261
79.347
87.109
89.489
89.780
93.716
99.536
100.133
100.493
100.806
101.497
102.708
103.679
105.807
106.460
106.606
108.661
109.005
110.259
110.287
110.360
111.137
111.143
111.561
111.993
112.226
112.434
112.782
112.846
113.172
113.641
113.824
114.512
114.568
114.728
117.111
118.385
118.472
118.603
118.925
119.144
119.414
119.446
119.901
120.113
120.749
121.083
121.449
123.677
124.119
124.245
124.681
124.841
124.919
127.923
129.120
129.245
129.316
130.034
130.337
130.991
131.052
131.219
131.330
131.367
131.835
131.969
132.478
134.461
134.854
135.407
135.575
135.802
135.973
136.982
137.204
137.802
139.251
139.923
140.723
142.208
142.392
143.516
144.579
144.587
145.319
145.647
146.810
147.215
149.903
153.229
153.346
154.279
154.363
154.657
156.966
157.435
158.564
158.938
162.755
163.877
163.996
164.793
165.082
166.843
169.688
169.690
169.891
171.400
171.512
171.854
171.968
173.676
174.268
174.465
178.801
179.826
180.762
180.965
181.534
181.762
182.218
184.000
187.775
188.330
188.686
189.521
189.620
191.164
191.442
191.614
192.581
196.589
197.597
200.630
201.268
201.509
202.885
205.286
206.840
214.059
220.256
224.376
224.775
233.694
248.478
251.573
278.245
0
69.6
139.1
208.7
278.24
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK