Αλβανία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Αλβανία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 ALL 224.000 847.932
 USD 1.914 7.245
 EUR 1.919 7.264
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 224 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 156.47 Albanian Lek. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Albanian Lek)
1.250
2.599
3.540
19.603
24.122
36.591
43.590
43.648
45.101
54.112
55.082
55.212
55.887
58.359
63.075
64.976
65.903
67.437
75.863
76.046
78.434
83.298
91.748
100.380
102.683
102.848
103.731
104.468
109.069
109.187
110.443
114.109
116.163
117.593
118.469
119.710
120.733
121.179
122.902
123.264
123.325
123.642
128.014
128.198
128.819
129.298
130.424
135.122
136.426
137.169
137.266
137.331
138.809
139.310
139.725
140.357
140.570
141.212
141.851
142.223
142.748
142.988
143.167
143.271
143.386
144.073
144.257
144.267
145.447
146.114
147.886
148.043
148.322
148.621
150.746
151.130
151.281
152.928
153.493
155.210
155.452
156.047
157.213
157.663
157.877
158.042
158.533
159.523
159.667
160.369
161.081
161.219
162.045
162.287
163.504
165.255
165.334
165.462
168.598
168.783
171.078
171.326
171.409
171.569
171.778
174.313
174.968
175.515
175.558
176.120
177.842
180.865
182.058
184.161
185.575
187.894
188.377
190.578
191.862
192.288
192.302
196.413
196.916
197.952
197.988
198.407
204.379
205.399
205.516
205.870
206.788
207.967
208.539
208.784
210.089
210.411
212.051
212.172
212.763
212.977
213.685
214.440
214.804
215.234
215.786
217.536
218.402
218.509
219.311
224.000
224.422
225.589
227.456
228.584
231.714
233.175
236.092
236.442
242.593
242.850
245.312
248.974
252.557
265.759
273.043
323.579
369.617
0
92.4
184.8
277.2
369.62
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK