Αλβανία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Αλβανία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 ALL 140.000 529.957
 USD 1.355 5.129
 EUR 1.148 4.346
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 140 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 109.40 Albanian Lek. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Albanian Lek)
0.000
1.238
14.322
15.892
21.823
22.291
39.488
39.916
42.711
43.748
43.846
44.428
45.846
48.106
48.609
51.950
52.515
53.918
53.969
55.759
57.563
58.957
59.351
60.904
63.310
66.279
66.731
67.982
68.053
68.316
71.547
72.513
72.935
74.217
74.579
77.957
78.126
79.306
80.094
80.728
82.528
83.263
83.892
85.830
87.594
88.101
88.144
88.298
88.541
88.649
89.340
90.707
91.724
92.248
92.300
92.676
93.047
93.093
93.243
93.325
93.445
94.198
94.775
94.783
94.840
94.909
95.132
95.263
95.699
95.985
96.406
96.689
96.689
97.248
97.797
98.022
98.828
98.957
99.108
99.332
101.338
101.895
102.104
103.282
103.295
104.680
105.487
106.906
106.916
107.839
107.889
108.166
108.256
108.289
108.761
108.775
109.572
109.724
110.357
110.395
111.750
111.785
113.323
114.353
114.398
114.739
118.667
118.760
121.791
122.245
122.667
123.183
125.492
130.132
130.290
130.592
130.770
131.844
133.145
137.019
140.000
143.472
143.806
144.433
144.615
147.175
147.541
147.541
148.029
149.492
149.792
150.315
151.029
151.565
152.906
153.629
154.857
156.686
159.613
159.902
163.147
164.557
167.051
168.892
168.943
169.008
169.245
169.335
169.855
173.452
176.445
177.903
178.025
178.512
181.927
183.512
183.639
187.813
189.125
191.731
194.343
194.608
196.514
199.174
200.359
221.118
0
55.3
110.6
165.8
221.12
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK