Αλβανία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάϊος-2024

Αλβανία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 ALL 184.000 696.515
 USD 1.990 7.533
 EUR 1.833 6.939
Αλβανία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 184 (Albanian Lek). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 115.28 Albanian Lek. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάϊος-2024
(λίτρο, Albanian Lek)
0.385
0.529
2.864
19.422
19.936
21.664
26.190
28.347
34.659
42.347
43.506
43.887
44.152
49.847
52.045
58.669
60.140
60.606
60.782
61.968
65.484
67.292
67.624
68.215
72.734
76.581
76.897
77.274
77.410
79.216
79.988
80.847
82.175
83.255
84.381
85.135
88.234
89.020
89.028
89.140
90.230
90.865
91.013
91.096
91.130
91.658
91.936
92.537
92.543
92.765
93.548
95.137
95.854
97.920
99.696
100.856
101.288
101.721
102.046
102.122
103.488
103.857
105.329
106.505
106.543
107.080
107.229
107.321
107.453
107.849
108.545
108.676
109.573
109.621
109.863
110.031
110.222
110.717
111.582
112.250
112.349
112.412
113.424
113.742
114.308
115.401
115.594
115.753
115.865
116.107
116.415
117.209
117.522
119.205
119.386
119.758
119.915
121.445
122.653
123.557
124.176
124.272
124.706
126.120
126.405
127.057
127.602
128.472
128.999
129.122
129.184
129.233
129.517
130.318
131.752
131.983
132.586
133.916
135.028
135.087
135.946
140.939
141.519
143.580
144.000
145.898
146.560
146.738
147.722
148.344
150.261
151.254
152.664
153.202
153.466
155.269
155.671
156.496
156.574
156.600
156.674
157.560
159.094
159.806
160.488
161.021
164.102
164.503
170.475
170.525
171.529
171.830
172.215
173.275
174.350
174.504
175.654
179.670
183.446
184.000
184.292
193.919
197.235
199.595
207.158
211.776
213.910
282.855
0
70.7
141.4
212.1
282.86
This site uses cookies.
Learn more here


OK