Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SCR 21.870 82.787
 USD 1.546 5.852
 EUR 1.463 5.538
Σεϋχέλλες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 21.87 (Seychelles Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 18.39 Seychelles Rupee. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.059
0.081
0.435
2.301
2.828
2.986
3.773
5.261
5.466
6.484
6.539
6.656
6.754
7.620
7.964
8.331
8.483
9.200
9.327
9.479
9.820
10.524
11.651
11.767
12.556
12.673
13.094
13.226
13.367
13.617
13.790
13.820
13.931
13.987
14.073
14.336
14.496
14.540
14.560
14.591
14.647
14.785
14.852
14.886
14.956
15.009
15.175
15.233
15.304
15.333
15.351
15.412
15.415
15.444
15.463
15.554
15.684
15.872
15.943
15.983
16.016
16.209
16.451
16.651
16.664
16.732
16.875
16.923
16.937
16.950
16.981
17.009
17.050
17.077
17.137
17.226
17.239
17.258
17.289
17.321
17.442
17.520
17.695
17.789
17.830
18.084
18.094
18.212
18.278
18.384
18.403
18.423
18.639
18.652
18.661
18.709
18.727
19.293
19.299
19.417
19.517
19.548
19.579
19.612
19.728
19.753
19.815
19.967
20.135
20.205
20.681
20.686
20.781
20.782
21.009
21.130
21.423
21.452
21.564
21.689
21.870
22.301
22.341
22.580
23.252
23.342
24.061
24.450
24.674
24.683
24.853
24.859
24.895
25.054
25.147
25.272
25.347
25.530
25.586
25.631
25.661
26.059
26.349
26.766
26.827
26.900
26.992
27.193
27.321
27.616
27.641
27.665
27.709
28.858
29.010
29.025
29.205
29.257
29.390
30.147
30.846
31.688
31.762
32.707
32.743
33.049
41.413
0
10.4
20.7
31.1
41.41
This site uses cookies.
Learn more here


OK