Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ, λίτρο, 24-Ιανουάριος-2022

Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SCR 20.470 77.487
 USD 1.498 5.671
 EUR 1.323 5.008
Σεϋχέλλες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 20.47 (Seychelles Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 15.54 Seychelles Rupee. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 24-Ιανουάριος-2022
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.140
0.342
1.961
2.295
2.830
3.481
5.198
5.265
5.800
5.871
6.430
6.859
6.868
7.013
7.139
7.376
7.694
7.803
7.968
8.122
8.185
8.492
9.157
9.314
9.509
9.524
9.543
9.589
9.751
10.608
11.015
11.199
11.416
11.496
11.506
11.615
11.626
11.697
11.700
11.853
12.066
12.230
12.272
12.358
12.380
12.390
12.419
12.427
12.443
12.558
12.712
12.716
12.752
12.788
12.827
12.862
12.902
12.970
13.076
13.156
13.208
13.277
13.411
13.461
13.537
13.566
13.696
13.702
13.750
13.773
13.889
13.897
13.898
13.976
14.184
14.277
14.348
14.450
14.467
14.478
14.514
14.545
14.562
14.675
14.737
14.810
14.841
14.857
14.955
15.017
15.017
15.105
15.105
15.110
15.124
15.198
15.276
15.320
15.408
15.458
15.523
15.690
15.952
16.153
16.383
16.391
16.523
16.587
16.644
16.808
16.855
17.227
17.295
17.358
17.783
17.816
18.724
18.779
18.987
19.137
19.227
19.507
19.628
19.807
20.470
20.471
20.543
20.736
20.836
21.184
21.339
21.569
21.662
21.725
21.801
21.865
21.942
21.973
22.084
22.267
22.283
22.479
22.610
22.685
23.094
23.413
23.490
23.528
23.707
24.418
24.434
24.569
24.620
25.549
25.576
25.780
25.935
26.314
26.368
26.476
26.863
27.084
27.504
27.745
27.995
30.934
31.590
0
7.9
15.8
23.7
31.59
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK