Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ, λίτρο, 14-Ιούνιος-2021

Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SCR 19.730 74.686
 USD 1.343 5.084
 EUR 1.108 4.194
Σεϋχέλλες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 19.73 (Seychelles Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 15.49 Seychelles Rupee. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 14-Ιούνιος-2021
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.000
0.191
2.036
3.088
3.184
5.613
5.675
5.897
6.232
6.303
6.330
6.426
6.911
7.059
7.206
7.382
7.673
7.677
7.902
7.905
8.062
8.235
8.445
8.927
8.932
9.196
9.381
9.486
9.652
9.912
9.973
9.985
10.163
10.384
10.436
10.700
10.945
11.261
11.433
11.627
11.639
11.862
12.015
12.077
12.162
12.198
12.288
12.478
12.574
12.608
12.624
12.669
12.788
13.039
13.106
13.121
13.132
13.187
13.218
13.221
13.240
13.241
13.324
13.432
13.454
13.470
13.502
13.530
13.538
13.607
13.808
13.946
13.978
14.068
14.111
14.111
14.134
14.506
14.506
14.530
14.615
14.660
14.687
14.790
14.871
14.928
14.949
14.965
15.007
15.076
15.175
15.192
15.222
15.271
15.380
15.402
15.573
15.604
15.623
15.666
15.843
15.875
15.957
16.309
16.333
16.453
16.689
16.879
16.972
17.251
17.449
17.664
17.765
17.775
17.794
18.075
18.214
18.258
18.749
19.482
19.730
20.162
20.237
20.270
20.429
20.657
20.996
21.036
21.190
21.334
21.352
21.423
21.530
21.548
21.655
21.737
21.844
21.983
22.260
22.296
22.420
22.557
23.265
23.818
23.845
23.899
24.017
24.058
24.134
24.219
24.495
25.301
25.341
25.483
25.519
25.840
26.039
26.338
26.455
26.926
27.088
27.253
27.542
27.561
29.129
31.316
0
7.8
15.7
23.5
31.32
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK