Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SCR 24.650 93.310
 USD 1.820 6.889
 EUR 1.825 6.908
Σεϋχέλλες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 24.65 (Seychelles Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 18.11 Seychelles Rupee. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.145
0.301
0.410
2.269
2.792
4.235
5.045
5.052
5.220
6.263
6.375
6.390
6.468
6.754
7.300
7.520
7.628
7.805
8.780
8.802
9.078
9.641
10.619
11.618
11.885
11.904
12.006
12.091
12.624
12.637
12.783
13.207
13.445
13.610
13.712
13.855
13.974
14.025
14.225
14.267
14.274
14.310
14.816
14.838
14.910
14.965
15.095
15.639
15.790
15.876
15.887
15.895
16.066
16.124
16.172
16.245
16.270
16.344
16.418
16.461
16.522
16.549
16.570
16.582
16.596
16.675
16.696
16.697
16.834
16.911
17.116
17.135
17.167
17.201
17.447
17.492
17.509
17.700
17.765
17.964
17.992
18.061
18.196
18.248
18.273
18.292
18.349
18.463
18.480
18.561
18.644
18.660
18.755
18.783
18.924
19.127
19.136
19.151
19.514
19.535
19.801
19.829
19.839
19.857
19.882
20.175
20.251
20.314
20.319
20.384
20.584
20.933
21.071
21.315
21.478
21.747
21.803
22.058
22.206
22.255
22.257
22.733
22.791
22.911
22.915
22.964
23.655
23.773
23.786
23.827
23.934
24.070
24.136
24.165
24.316
24.353
24.543
24.557
24.625
24.650
24.732
24.819
24.861
24.911
24.975
25.178
25.278
25.290
25.383
25.926
25.975
26.110
26.326
26.456
26.819
26.988
27.325
27.366
28.078
28.108
28.392
28.816
29.231
30.759
31.602
37.451
42.780
0
10.7
21.4
32.1
42.78
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK