Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ, λίτρο, 20-Σεπτέμβριος-2021

Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SCR 18.770 71.052
 USD 1.387 5.250
 EUR 1.183 4.478
Σεϋχέλλες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 18.77 (Seychelles Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 14.40 Seychelles Rupee. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 20-Σεπτέμβριος-2021
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.000
0.162
1.876
2.081
2.868
2.967
5.170
5.213
5.461
5.745
5.807
5.897
5.989
6.292
6.367
6.796
6.874
6.938
7.069
7.292
7.528
7.984
8.224
8.281
8.338
8.351
8.680
8.680
8.767
8.874
9.094
9.432
9.627
9.627
9.904
10.321
10.435
10.605
10.905
10.987
11.259
11.278
11.335
11.366
11.390
11.469
11.533
11.545
11.660
11.812
11.907
11.909
11.912
11.959
12.077
12.145
12.162
12.206
12.214
12.265
12.276
12.301
12.306
12.424
12.449
12.574
12.574
12.647
12.658
12.680
12.750
12.771
12.840
12.943
12.946
12.974
13.018
13.133
13.179
13.236
13.337
13.438
13.462
13.494
13.529
13.733
13.888
13.947
13.988
14.129
14.164
14.225
14.332
14.380
14.413
14.454
14.493
14.533
14.533
14.632
14.871
14.999
15.022
15.233
15.369
15.681
15.737
15.787
15.839
15.941
15.962
15.962
16.105
16.512
16.689
16.929
16.981
17.099
17.497
17.570
18.555
18.700
18.770
18.943
19.016
19.102
19.182
19.198
19.198
19.579
19.750
19.832
19.975
20.150
20.237
20.245
20.278
20.308
20.864
21.006
21.047
21.309
21.375
21.540
21.841
21.947
22.022
22.165
22.177
22.260
22.268
22.772
23.069
23.418
23.656
23.769
23.823
23.910
24.197
24.433
24.599
25.345
25.417
25.493
26.094
28.113
29.533
0
7.4
14.8
22.1
29.53
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK