Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάϊος-2024

Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SCR 22.020 83.355
 USD 1.625 6.151
 EUR 1.497 5.667
Σεϋχέλλες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 22.02 (Seychelles Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 16.89 Seychelles Rupee. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάϊος-2024
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.056
0.078
0.420
2.846
2.922
3.175
3.838
4.154
5.079
6.206
6.376
6.431
6.470
7.305
7.627
8.598
8.813
8.881
8.907
9.081
9.596
9.861
9.910
9.997
10.659
11.223
11.269
11.324
11.344
11.609
11.722
11.848
12.042
12.201
12.366
12.476
12.930
13.045
13.047
13.063
13.223
13.316
13.338
13.350
13.355
13.432
13.473
13.561
13.562
13.594
13.709
13.942
14.047
14.350
14.610
14.780
14.843
14.907
14.954
14.966
15.166
15.220
15.436
15.608
15.613
15.692
15.714
15.727
15.747
15.805
15.907
15.926
16.057
16.064
16.100
16.125
16.152
16.225
16.352
16.450
16.464
16.473
16.622
16.668
16.751
16.911
16.940
16.963
16.979
17.015
17.060
17.176
17.222
17.469
17.495
17.550
17.573
17.797
17.974
18.107
18.197
18.212
18.275
18.482
18.524
18.620
18.700
18.827
18.904
18.922
18.931
18.939
18.980
19.098
19.308
19.342
19.430
19.625
19.788
19.796
19.922
20.654
20.739
21.041
21.103
21.381
21.478
21.504
21.648
21.739
22.020
22.166
22.372
22.451
22.490
22.754
22.813
22.934
22.945
22.949
22.960
23.090
23.315
23.419
23.519
23.597
24.048
24.107
24.982
24.990
25.137
25.181
25.237
25.393
25.550
25.573
25.741
26.330
26.883
26.964
27.007
28.418
28.904
29.250
30.358
31.035
31.348
41.451
0
10.4
20.7
31.1
41.45
This site uses cookies.
Learn more here


OK