Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Σεϋχέλλες Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SCR 21.640 81.916
 USD 1.550 5.867
 EUR 1.429 5.409
Σεϋχέλλες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 21.64 (Seychelles Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 17.85 Seychelles Rupee. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Seychelles Rupee)
0.149
0.221
0.438
2.788
2.985
3.275
3.734
5.243
5.395
6.455
6.570
6.666
6.807
7.172
7.398
7.532
7.861
9.088
9.358
9.874
10.550
11.582
11.898
11.937
12.461
13.234
13.314
13.362
13.403
13.495
13.656
13.785
14.068
14.155
14.174
14.448
14.493
14.660
14.664
14.673
14.777
14.778
14.833
14.891
14.922
14.949
14.996
15.004
15.047
15.110
15.134
15.226
15.233
15.254
15.571
15.740
15.752
15.770
15.812
15.841
15.877
15.882
15.942
15.970
16.055
16.099
16.148
16.444
16.503
16.520
16.578
16.599
16.609
17.009
17.168
17.184
17.194
17.289
17.330
17.417
17.425
17.447
17.462
17.467
17.529
17.547
17.614
17.878
17.930
18.004
18.026
18.056
18.079
18.213
18.243
18.322
18.515
18.604
18.711
18.908
18.933
19.082
19.223
19.224
19.322
19.365
19.520
19.574
19.931
20.373
20.389
20.513
20.524
20.563
20.870
20.933
21.083
21.132
21.640
21.789
21.805
21.911
21.949
22.184
22.562
22.562
22.589
22.789
22.804
22.850
22.865
23.092
23.171
23.197
23.773
23.910
24.034
24.061
24.137
24.167
24.228
24.465
24.967
25.040
25.088
25.199
25.212
25.417
25.454
25.477
25.606
26.138
26.273
26.676
26.761
26.793
26.976
27.295
27.501
28.461
29.285
29.833
29.886
31.072
33.038
33.449
36.996
0
9.3
18.5
27.8
37
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK