Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 XAF 1,450.000 5,488.845
 USD 2.396 9.070
 EUR 2.209 8.362
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 1450 (CFA Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 773.65 CFA Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, CFA Franc)
6.466
9.592
18.979
120.878
129.399
141.989
161.861
227.301
233.880
279.804
284.820
288.956
295.072
310.909
320.689
326.526
340.771
393.973
405.644
428.024
457.333
502.072
515.791
517.471
540.155
573.699
577.141
579.217
581.019
585.000
591.982
597.581
609.846
613.606
614.450
626.294
628.278
635.505
635.665
636.085
640.562
640.600
643.011
645.498
646.844
648.038
650.049
650.415
652.295
655.000
656.052
660.017
660.338
661.261
675.000
682.340
682.843
683.600
685.454
686.718
688.273
688.456
691.081
692.298
695.965
697.890
700.000
712.845
715.390
716.118
718.630
719.552
720.000
737.317
744.216
744.933
745.347
749.485
751.229
755.000
755.352
756.310
756.950
757.163
759.865
760.634
763.570
775.000
777.262
780.451
781.418
782.726
783.712
789.530
790.810
794.256
802.606
806.478
811.089
819.648
820.712
827.189
833.315
833.360
837.582
839.472
846.173
848.511
864.000
883.170
883.846
889.224
889.708
891.405
904.713
907.416
913.923
916.078
938.080
944.545
945.230
949.825
951.489
961.640
978.038
978.051
979.209
987.907
988.553
990.522
991.179
1001.025
1004.438
1005.571
1030.563
1036.471
1041.869
1043.035
1046.317
1047.630
1050.256
1060.529
1082.289
1085.487
1087.537
1092.350
1092.922
1101.822
1103.425
1104.413
1109.989
1133.086
1138.896
1156.382
1160.056
1161.446
1169.374
1183.216
1192.172
1233.779
1269.497
1293.247
1295.548
1346.953
1432.164
1450.000
1603.731
0
400.9
801.9
1202.8
1603.73
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK