Ανγκόλα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 24-Ιανουάριος-2022

Ανγκόλα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 AOA 135.000 511.030
 USD 0.255 0.965
 EUR 0.225 0.852
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 135 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 602.51 Angolan Kwanza. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 24-Ιανουάριος-2022
(λίτρο, Angolan Kwanza)
5.435
13.247
76.026
88.995
109.733
135.000
201.584
204.180
224.906
227.682
249.364
265.971
266.317
271.971
276.856
286.011
298.351
302.596
308.992
314.941
317.413
329.305
355.111
361.174
368.731
369.319
370.047
371.831
378.148
411.354
427.145
434.262
442.697
445.807
446.175
450.415
450.834
453.586
453.717
459.649
467.905
474.249
475.904
479.234
480.086
480.480
481.572
481.914
482.527
486.971
492.959
493.125
494.504
495.886
497.421
498.784
500.304
502.956
507.083
510.162
512.192
514.864
520.043
522.010
524.954
526.073
531.103
531.357
533.213
534.084
538.591
538.892
538.956
541.950
550.035
553.652
556.395
560.337
561.004
561.439
562.848
564.053
564.712
569.092
571.471
574.293
575.514
576.146
579.927
582.320
582.350
585.751
585.757
585.940
586.498
589.354
592.363
594.099
597.513
599.456
601.947
608.444
618.611
626.402
635.309
635.611
640.748
643.208
645.418
651.805
653.607
668.052
670.664
673.105
689.608
690.885
726.083
728.203
736.285
742.107
745.591
756.468
761.163
768.088
793.796
793.817
796.631
804.092
807.973
821.494
827.495
836.408
840.014
842.473
845.430
847.897
850.898
852.098
856.385
863.499
864.099
871.711
876.784
879.701
895.535
907.941
910.905
912.372
919.306
946.909
947.509
952.757
954.710
990.741
991.794
999.715
1005.715
1020.411
1022.517
1026.718
1041.711
1050.259
1066.556
1075.924
1085.588
1199.562
1225.019
0
306.3
612.5
918.8
1225.02
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK