Ανγκόλα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Ανγκόλα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 AOA 135.000 511.030
 USD 0.267 1.011
 EUR 0.247 0.935
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 135 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 645.26 Angolan Kwanza. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Angolan Kwanza)
5.393
8.000
15.829
100.818
107.925
118.426
135.000
189.580
195.067
233.370
237.553
241.003
246.104
259.313
267.470
272.338
284.219
328.592
338.326
356.992
381.437
418.752
430.194
431.595
450.514
478.492
481.362
483.094
484.597
487.917
493.741
498.410
508.640
511.776
512.480
522.359
524.013
530.041
530.174
530.525
534.259
534.291
536.301
538.376
539.498
540.494
542.172
542.477
544.045
546.301
547.178
550.485
550.753
551.522
562.982
569.103
569.523
570.154
571.700
572.755
574.052
574.205
576.394
577.409
580.468
582.073
583.833
594.546
596.669
597.276
599.371
600.140
600.514
614.957
620.711
621.309
621.654
625.106
626.560
629.705
629.999
630.798
631.332
631.510
633.763
634.404
636.853
646.386
648.273
650.933
651.739
652.830
653.653
658.505
659.573
662.447
669.411
672.640
676.487
683.625
684.512
689.914
695.023
695.061
698.583
700.159
705.748
707.698
720.616
736.605
737.169
741.654
742.058
743.473
754.573
756.827
762.255
764.052
782.403
787.794
788.366
792.198
793.586
802.053
815.729
815.740
816.706
823.961
824.500
826.142
826.690
834.902
837.749
838.693
859.538
864.465
868.967
869.940
872.678
873.772
875.962
884.531
902.679
905.347
907.057
911.071
911.548
918.971
920.308
921.132
925.783
945.047
949.893
964.477
967.541
968.701
975.313
986.858
994.327
1029.029
1058.820
1078.628
1080.547
1123.422
1194.492
1209.368
1337.587
0
334.4
668.8
1003.2
1337.59
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK