Ανγκόλα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Ανγκόλα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 AOA 200.000 757.082
 USD 0.234 0.886
 EUR 0.217 0.821
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 200 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1047.31 Angolan Kwanza. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Angolan Kwanza)
3.563
4.891
26.547
179.265
184.036
200.000
244.035
262.183
320.640
389.378
402.353
405.883
408.329
460.961
481.360
527.846
553.573
556.880
560.500
573.069
607.813
617.598
627.566
630.314
659.516
670.406
690.617
702.872
708.032
722.760
723.226
723.922
740.941
763.510
767.892
772.905
780.359
784.763
799.389
804.233
805.272
823.265
823.362
824.255
825.428
826.223
828.179
831.093
836.243
841.151
844.394
846.990
851.600
873.320
880.234
894.912
901.839
904.465
934.017
935.679
936.739
946.105
951.297
956.944
973.083
979.776
981.146
981.979
984.987
986.811
987.936
1000.499
1002.170
1003.754
1004.252
1005.062
1006.349
1007.264
1011.504
1017.499
1017.955
1022.447
1022.996
1023.887
1024.278
1032.673
1038.146
1039.875
1056.536
1058.236
1059.053
1062.830
1066.323
1070.127
1073.791
1073.920
1077.435
1113.787
1119.934
1120.019
1121.309
1148.416
1153.644
1158.516
1159.592
1159.971
1166.312
1166.392
1170.116
1170.738
1173.872
1179.004
1186.505
1191.362
1191.391
1192.408
1195.203
1201.966
1220.344
1223.456
1230.439
1295.826
1297.884
1303.444
1306.085
1331.021
1340.226
1344.150
1346.669
1349.164
1376.551
1377.966
1389.932
1395.416
1401.899
1408.215
1412.944
1414.785
1428.409
1430.484
1433.379
1439.638
1456.120
1456.401
1462.559
1471.214
1481.060
1496.709
1530.766
1540.708
1563.352
1563.904
1564.712
1567.742
1568.506
1582.682
1601.609
1640.118
1654.426
1667.393
1674.146
1678.040
1837.485
1840.661
1890.639
1938.764
1942.223
2615.413
0
653.9
1307.7
1961.6
2615.41
This site uses cookies.
Learn more here


OK