Ανγκόλα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Ανγκόλα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 AOA 135.000 511.030
 USD 0.211 0.799
 EUR 0.179 0.678
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 135 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 676.78 Angolan Kwanza. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Angolan Kwanza)
0.000
7.658
88.595
98.307
135.000
137.898
244.278
246.924
264.214
270.633
271.238
274.839
283.611
297.591
300.705
321.370
324.864
333.543
333.857
344.930
356.092
364.715
367.152
376.761
391.644
410.013
412.810
420.548
420.988
422.613
442.601
448.577
451.185
459.116
461.354
482.252
483.299
490.597
495.475
499.393
510.531
515.077
518.966
530.955
541.866
545.008
545.271
546.223
547.724
548.397
552.669
561.127
567.420
570.660
570.984
573.309
575.602
575.886
576.816
577.321
578.061
582.720
586.293
586.340
586.691
587.117
588.501
589.309
592.010
593.778
596.382
598.132
598.132
601.589
604.988
606.378
611.367
612.162
613.094
614.479
626.888
630.339
631.628
638.915
638.998
647.564
652.558
661.337
661.396
667.104
667.417
669.133
669.687
669.888
672.808
672.899
677.825
678.768
682.682
682.922
691.303
691.517
701.035
707.406
707.680
709.793
734.091
734.669
753.416
756.227
758.835
762.029
776.310
805.017
805.993
807.861
808.961
815.608
823.653
847.618
866.060
887.540
889.601
893.482
894.606
910.446
912.709
912.709
915.727
926.635
927.041
929.868
934.286
937.601
945.899
950.372
957.968
969.282
987.386
989.175
1009.251
1017.975
1033.398
1044.790
1045.103
1045.508
1046.976
1050.747
1050.749
1072.999
1091.516
1100.531
1101.286
1104.303
1125.423
1135.229
1138.058
1161.838
1167.719
1186.073
1202.235
1203.871
1215.662
1232.120
1239.447
1367.865
0
342
683.9
1025.9
1367.87
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK