Ανγκόλα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Ανγκόλα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 AOA 135.000 511.030
 USD 0.163 0.617
 EUR 0.148 0.560
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 135 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1076.75 Angolan Kwanza. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Angolan Kwanza)
3.449
4.736
25.842
135.000
165.532
178.958
220.872
308.750
318.964
380.859
382.690
389.550
395.469
446.290
466.075
500.169
517.524
538.667
554.791
588.518
593.473
596.666
637.610
651.731
713.623
716.580
720.051
770.879
783.580
794.815
795.108
796.238
812.223
815.693
819.188
821.861
823.606
834.270
835.050
852.502
853.760
853.912
859.544
860.502
866.931
869.184
879.821
886.117
891.255
895.035
895.755
901.375
906.650
907.960
927.297
928.150
933.600
947.878
954.096
955.343
958.358
968.178
973.306
975.337
985.598
987.701
988.925
991.741
994.077
995.614
998.208
998.635
1002.512
1012.509
1016.089
1024.980
1029.241
1029.603
1038.070
1044.249
1050.062
1055.751
1065.799
1071.342
1075.601
1075.726
1078.180
1091.529
1092.751
1101.243
1101.612
1107.279
1116.085
1117.099
1126.209
1126.329
1126.587
1131.032
1132.332
1132.407
1139.632
1148.960
1149.201
1155.061
1156.562
1169.026
1175.645
1182.434
1185.644
1195.008
1200.467
1211.669
1222.101
1261.968
1266.356
1266.884
1276.097
1278.686
1285.202
1288.093
1308.913
1327.642
1343.936
1346.975
1355.166
1366.901
1402.674
1403.402
1403.402
1410.165
1426.155
1432.708
1439.188
1440.362
1442.992
1444.405
1447.544
1453.459
1456.178
1479.852
1512.616
1516.257
1528.554
1528.998
1536.916
1551.751
1555.778
1566.072
1572.684
1587.129
1598.046
1621.102
1630.841
1634.572
1637.758
1641.543
1652.137
1656.106
1767.498
1786.562
1852.552
1853.690
1866.776
1885.549
1920.349
1929.005
2410.105
0
602.5
1205.1
1807.6
2410.11
This site uses cookies.
Learn more here


OK