Ανγκόλα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Ανγκόλα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 AOA 135.000 511.030
 USD 0.313 1.185
 EUR 0.314 1.189
Ανγκόλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 135 (Angolan Kwanza). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 577.30 Angolan Kwanza. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Angolan Kwanza)
4.613
9.587
13.060
72.325
88.999
135.000
160.823
161.038
166.400
199.645
203.224
203.704
206.195
215.312
232.713
239.727
243.147
248.808
279.895
280.569
289.380
307.327
338.500
370.349
378.844
379.454
382.712
385.432
402.407
402.842
407.477
421.003
428.580
433.856
437.086
441.666
445.442
447.084
453.444
454.779
455.002
456.174
472.303
472.982
475.274
477.042
481.193
498.528
503.337
506.081
506.437
506.677
512.132
513.981
515.512
517.843
518.630
520.996
523.353
524.728
526.662
527.548
528.211
528.593
529.018
531.552
532.231
532.268
536.621
539.083
545.620
546.200
547.230
548.333
556.172
557.589
558.147
564.223
566.309
572.641
573.533
575.730
580.032
581.691
582.483
583.090
584.901
588.555
589.085
591.675
594.302
594.813
597.858
598.754
603.243
609.702
609.994
610.465
622.036
622.719
631.187
632.100
632.406
632.998
633.768
643.123
645.537
647.558
647.715
649.790
656.142
667.294
671.698
679.455
684.671
693.227
695.009
703.130
707.866
709.438
709.493
724.659
726.515
730.337
730.471
732.015
754.050
757.813
758.244
759.551
762.939
767.286
769.395
770.300
775.114
776.302
782.356
782.800
784.982
785.770
788.384
791.168
792.512
794.096
796.134
802.593
805.787
806.180
809.140
826.440
827.997
832.302
839.192
843.353
854.901
860.290
871.054
872.346
895.040
895.987
905.070
918.579
931.802
980.507
1007.384
1193.832
1363.688
0
340.9
681.8
1022.8
1363.69
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK